Az RB tagjainak magatartási kódexe  

A Régiók Európai Bizottsága (RB) 2019. december 5-én, Közgyűlésének 137. ülésén a tagjaira vonatkozó magatartási kódexet fogadott el. Ezt a kódexet közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és kötelező érvényű az RB számára.

Tartalom

Az RB magatartási kódexe a más uniós intézményekben már érvényben lévő hasonló kódexeken alapul, de figyelembe veszi az RB sajátosságait is, amelynek tagjai nem részesülnek javadalmazásban, és vagy valamely regionális vagy helyi testületben választással nyert képviselői megbízatással rendelkeznek, vagy valamely választott testületnek politikai felelősséggel tartoznak.

Az RB magatartási kódexe elsősorban a következő elemeket tartalmazza:

  • a tagoknak azt a kötelezettségét, hogy a rájuk bízott feladatokat függetlenül, pártatlanul, feddhetetlen és átlátható módon, méltósággal és a sokféleség tiszteletben tartásával végezzék;
  • az összeférhetetlenség elkerülését célzó szabályokat, beleértve a tagok azon kötelezettségét, hogy vagy elküldjék az RB-nek a nemzeti vagy szubnacionális szinten korábban benyújtott, a pénzügyi érdekeltségeikről szóló nyilvános nyilatkozatra mutató linket, vagy ilyen nyilatkozat hiányában a szabályzat függelékében található formanyomtatványon tegyenek nyilatkozatot. Az RB mindkét esetben közzéteszi a kapott információkat;
  • korlátozásokat az ajándékok vagy juttatások elfogadását illetően: 100 eurós értékhatár fölött a tagok nem fogadhatnak el ajándékot vagy juttatást; ha annak értéke meghaladja ezt a határt, csak úgy fogadhatják el, ha átadják azt az intézménynek;
  • olyan szabályokat, amelyek célja annak biztosítása, hogy a tagok megfelelő és tiszteletteljes magatartást tanúsítsanak a többi taggal és a személyzettel szemben. A pszichológiai és szexuális zaklatásnak a személyzeti szabályzatban szereplő (a személyzet tagjaira vonatkozó) meghatározásai bekerültek a kódexbe;
  • a végrehajtást illetően a kódex rögzít egy eljárásmódot arra az esetre, ha egy tagról azt állítják, hogy megsértette a benne szereplő rendelkezéseket, valamint számos szankciót állapít meg a kódex betartásának biztosítása érdekében. A végső döntést az érintett tag meghallgatása után az elnök hozza meg, akinek munkáját a főtitkár segíti. Ha egy alkalmazott RB-tag általi állítólagos zaklatásáról van szó, akkor – tekintettel a lehetséges bűncselekmény súlyosságára –, az eljárás sokkal részletesebb, és magában foglalja a zaklatási esetekkel foglalkozó tanácsadó bizottság vizsgálatát.

Az RB tagjaira emellett az Európai Unió működéséről szóló szerződés 300. cikke is vonatkozik, amely előírja számukra, hogy feladataikat függetlenül és az Unió általános érdekében eljárva végezzék.​


Megosztás:
 
Back to top