A régiók és városok európai hete  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


A régiók és városok európai hete (OPEN DAYS) egy évente megrendezett négynapos, brüsszeli központú rendezvény, amelynek során a régiós és városi közigazgatásban dolgozó tisztviselők, valamint szakértők, oktatók és kutatók oszthatják meg egymással a regionális és városfejlesztés területén kialakult bevált módszereiket és ismereteiket.

A rendezvény emellett az EU kohéziós politikájának fejlesztésével kapcsolatos politikai kommunikáció elismert fóruma is, amely ráirányítja a döntéshozók figyelmét arra, hogy az uniós döntéshozásban a régiók és városok szempontjait is figyelembe kell venni.

A régiók és városok európai hete a legnagyobb ilyen jellegű európai nyilvános rendezvény.

Mi történik tulajdonképpen a rendezvényen?

Október elején mintegy 6000 résztvevő és 600 felszólaló gyűlik össze Brüsszelben Európa minden részéből, sőt még Európán kívülről is, hogy részt vegyen a regionális és helyi fejlesztéshez kapcsolódó mintegy 100 munkaülésen és hálózatépítő programokon, illetve különböző kiállításokat tekintsen meg. A program minden évben az uniós menetrend aktuális súlypontjaihoz igazodik. A rendezvényen való részvétel díjmentes.  

Miért fontos a régiók és városok hete?

A régiók és városok részt vesznek a legtöbb uniós szakpolitika végrehajtásában. Az EU-ban a nemzeti szint alatti közigazgatási szervekhez kapcsolható a közkiadások egyharmada (évi 2100 milliárd euró) és a közberuházások kétharmada (mintegy 200 milliárd euró). Az utóbbit sok esetben az uniós jogszabályokhoz igazodva kell elkölteni.

Hogyan kezdődött?

A Régiók Európai Bizottsága – a regionális és helyi képviselők uniós közgyűlése – még 2003-ban azzal kereste meg az Európai Unió mellett működő brüsszeli helyi és regionális képviseleteket, hogy „nyílt napok” keretében egyazon időben nyissák meg kapuikat a látogatók előtt. Az évek során a kezdeményezésből nagyszabású éves rendezvény fejlődött ki, amelyben az Európai Bizottság és más érintett szereplők is részt vesznek.

2016-ben az esemény neve egyszerűen A régiók és városok európai hete lett, az „OPEN DAYS” megnevezés már nem képezi a név részét. A névváltozás oka az volt, hogy az Open Days rendezvénysorozatot ne lehessen összekeverni a brüsszeli nyílt nappal (Open Day) – amelynek rendezvényeire minden év májusában az összes uniós intézmény közös szervezésében kerül sor az Európa-nap környékén –, valamint az ugyanebben az időpontban az Európai Bizottság tagállami képviseletein tartott hasonló rendezvényekkel.

Kik a szervezők?

A régiók és városok európai hetét a Régiók Európai Bizottsága (RB) és az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága (DG REGIO) közösen szervezi. Minden év elején – rendszerint januárban – partnerkereső felhívás közzétételére kerül sor. Ennek nyomán kiválasztanak szerte Európából több mint 200 partnert: régiókat és városokat, amelyeket jellemzően tematikus csoportokba sorolnak („regionális partnerségek”), ezenkívül vállalatokat, pénzintézeteket, nemzetközi szövetségeket és felsőoktatási szervezeteket. A partnereknek közös érdeklődésre számot tartó szemináriumokat kell szervezniük, gyakran az európai strukturális és beruházási alapok vagy más uniós programok végrehajtásának témakörében.

Hogyan épül fel a program?

A program egy fő szlogen és számos altéma mentén szerveződik. A workshopok és viták szervezésében a partnerek három kategóriája vesz részt: 1) európai régiókból, illetve városokból álló regionális partnerségek; 2) európai uniós intézményi partnerek; és 3) vállalatok, pénzintézetek, helyi és európai szövetségek. A résztvevők és a felszólalók különböző brüsszeli helyszínek – a konferenciahelyszín(ek), a regionális partnerek helyszínei, a tagállami képviseletek és más szóbajöhető épületek – között ingáznak.

Mi az az „Egyetem”?

Ez a név egy – elsősorban a politikai dimenzióval foglalkozó – workshop-sorozatra utal, amelyet a DG REGIO, az RB és regionális fejlesztésre szakosodott európai egyetemi hálózatok szerveznek. Az „Egyetem” figyelemfelkeltésre, valamint az oktatási és tudományos körök, illetve a regionális és helyi képviselők közötti eszmecsere elősegítésére szolgál a regionális és városfejlesztéshez, illetve az uniós kohéziós politikához kapcsolódó kutatási eredmények témakörében.
Az „Egyetem” 2013 óta mesterkurzust is szervez PhD-hallgatók, illetve pályakezdő kutatók számára a regionális és várospolitika területén. Ennek célja az, hogy az adott PhD-hallgatókkal, illetve pályakezdő kutatókkal jobban megértethessék az uniós kohéziós politikát és a benne rejlő kutatási lehetőségeket.

Kik vesznek részt a régiók és városok európai hetén?

A rendezvény főként a regionális és városfejlesztési politika iránt érdeklődőket célozza, így a résztvevők elsősorban a helyi, regionális, országos és uniós szinten dolgozó tisztviselők köréből kerülnek ki. Az átlagos résztvevő valamely regionális vagy helyi önkormányzattól jött, először vesz részt a rendezvényen, és kifejezetten ezért utazott Brüsszelbe.

Hogyan lehet a régiók és városok európai hetével Európa-szerte helyi programokat ösztönözni?

A brüsszeli „régiók és városok európai hete” rendezvény kapcsán minden regionális partnerséget arra buzdítunk, hogy az „Európa a régiómban/városomban” kezdeményezés keretében polgári párbeszéd vagy politikai vita formájában szervezzen valamilyen helyi programot, melyben a Régiók Európai Bizottsága egyik tagja is részt vesz. Ezekkel a civil párbeszédekkel a városokban és régiókban megtartott vitákhoz kellene egyfajta visszacsatolást biztosítani.

A helyi rendezvények célcsoportja rendkívül széles: a nagyközönség mellett a politikusokat, szakértőket, a helyi és regionális önkormányzatok, illetve a sajtó képviselőit is várják, hogy fel lehessen hívni a figyelmet arra, hogy az uniós politikáknak milyen hatásai vannak a régiókban és a városokban.

Milyen hatása van a régiók és városok európai hetének?

A rendezvény hatását már a kezdetektől fogva módszeresen értékeltük. A résztvevők mindenekelőtt az uniós intézményektől kapott információk hasznosságát emelték ki, illetve azt, hogy a más országokból érkezett kollégákkal való kapcsolatteremtés segíti őket az uniós alapok professzionális kezelésében. A rendezvény jelentősége a széles sajtóvisszhangon is lemérhető. Már évek óta csaknem 300 rádiós, tévés és az online médiában dolgozó újságíró jön Brüsszelbe Európa minden részéből, hogy tudósítson a rendezvényről.

Podcast

0:00
 
0:00

Now Playing:

 

Description:  

 • Episode 5: European Cooperation in Your Region
  The fifth and final episode of Coffee with Regions introduces an #EURegionsWeek session: “Bringing European Cooperation to your region”.
 • Episode 4: European Territory & Local Stakeholder Engagement
  The fourth episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: workshop “The future development of the European territory” and participatory lab “How to engage local stakeholders in policy and decision-making”.
 • Episode 3: Social progress - Smart cities
  The third episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: " Societal challenges in smart cities: Towards a more ethical smart city" and "Societal challenges in smart cities: Towards a more ethical smart city".
 • Episode 2: European pillar of social rights
  The second episode of Coffee with Regions introduces #EURegionsWeek session "European Pillar of Social Rights as a framework for sustainable economy".
 • Episode 1: Mobility & Volunteering
  The first episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: "The integration of the new mobility services in Public Transport" and "Solidarity and Volunteering - European Rights and Values from the bottom up".