Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Írásbeli konzultáció az érdekelt felekkel: „Új európai iparstratégia”  

ÁTDOLGOZOTT VÁLTOZAT

Európa mindig is az ipar fellegvára volt. Történelme során bebizonyosodott, hogy az ipar alkalmas arra, hogy a változások élére álljon. Az európai iparnak ma azzal kell szembenéznie, hogy át kell térnie a fenntarthatóságra és a digitalizációra, amelyek egyre nagyobb hatást gyakorolnak valamennyi szakpolitikai területre. Az Európai Bizottság által előterjesztett, Új európai iparstratégia című közlemény (COM(2020) 102 final) ezekkel a kihívásokkal foglalkozik. A stratégia célja Európa versenyképességének és stratégiai autonómiájának erősítése a geopolitikai instabilitás és a fokozódó globális verseny idején.

A közlemény három fő prioritás megvalósítását tűzi ki célul: egyrészt az európai ipar globális versenyképességének fenntartását és egyenlő versenyfeltételek biztosítását a hazai és a globális piacon egyaránt; másrészt Európa klímasemlegessé tételét 2050-ig; harmadrészt pedig Európa digitális jövőjének kialakítását. A stratégia megvizsgálja Európa ipari átalakulásának fő mozgatórugóit, és javaslatot tesz egy átfogó jövőbeli intézkedéscsomagra.

Bár a közlemény elismeri a helyi és regionális önkormányzatok fontosságát, nem tulajdonít nekik akkora jelentőséget, amekkorát megérdemelnének. Ezt fejti ki „Az uniós iparpolitika helyi alapú megközelítése” című vélemény (elfogadva 2019. június 26–27-én, előadó: Jeanette Baljeu (NL/RE)), amelyben az RB hangsúlyozza, hogy a helyi és regionális szint fontos az iparstratégiában, és alapvető szerepet tölt be a helyi alapú megközelítés megvalósításában.

Az RB:

 • úgy véli, hogy a helyi alapú megközelítéshez jól működő együttműködési hálózatokra és klaszterekre van szükség; kiemeli továbbá, hogy ezek interregionális együttműködése rendkívül fontos a szinergiák kialakítása és a kritikus tömeg elérése szempontjából az európai ipari értékláncokban folyó innováció kibontakoztatását szolgáló közös beruházások terén,
 • kiemeli, hogy a helyi és regionális önkormányzatok kulcsfontosságú szerepet játszanak a szükséges interregionális és határokon átnyúló együttműködés tényleges létrehozásában,
 • megerősített uniós támogatást szorgalmaz a regionális ökoszisztémák és klaszterek számára az interregionális innovációs beruházások keretében,
 • meggyőződése, hogy a páneurópai és interregionális együttműködésnek fontos szerepe van a körforgásos és a karbonsemleges gazdaságban rejlő lehetőségek kiaknázásában.

A stratégiát még azelőtt tették közzé, hogy nyilvánvalóvá vált volna, hogy a Covid19-pandémia milyen káros hatással lehet az ipar egészére; ezért nem tesz említést a válság lehetséges hatásairól, emiatt pedig kiigazításra/felülvizsgálatra szorulhat.

Az RB az Európai Bizottság „Új európai iparstratégia” című dokumentuma alapján – nagy valószínűséggel a 2020. július 1–2-i plenáris ülésén – véleményt fogad majd el „Új európai iparstratégia” címmel, melynek előadója Jeanette Baljeu (NL/RE) lesz.

Jeannette Baljeu számos kérdést szeretne megvizsgálni Önökkel együtt egy írásbeli konzultáció keretében a Régiók Bizottsága segítségével. A konzultáció az alábbi kérdésekre összpontosít. Jeannette Baljeu arra kéri Önöket, hogy erre az e-mailre válaszolva vagy az econ@cor.europa.eu e-mail-címre 2020. május 14-ig küldjék meg a kérdésekre adott válaszaikat.

Kérdések:

Az előadó szeretné felhívni a figyelmet a következő témakörökre, amelyek mentén az új európai iparstratégia felépül:

 1. Klímasemlegesség – a zöld átállás
 2. Vezető szerep a digitalizációban – a digitális átállás
 3. Globális versenyképesség

Az előadó a következő kérdéseket teszi fel:

 1. Mit kell a középpontba állítani az európai ipari ökoszisztémák fejlesztése során, a jelenlegi Covid19-helyzetre is tekintettel?
 2. Ön szerint az Európai Bizottságnak hozzá kell-e igazítania a versenyszabályokat és az állami támogatásokra vonatkozó keretet az új technológiai és globális piaci fejleményekhez? Ha igen, tudna erre példát említeni?
 3. Hogyan lehetne megerősíteni a helyi és regionális önkormányzatok helyzetét az új iparstratégia révén? Milyen szerepet tölthetnek be ebben a Régiók Bizottsága tagjai?
 4. Ön szerint mire van szükség ahhoz, hogy biztosítható legyen a tisztességes verseny globális szinten és az EU belső piacán?
 5. Milyen szerepet kell vállalniuk a helyi és regionális önkormányzatoknak a készségekre vonatkozó paktumban ahhoz, hogy az iparban inkluzív digitális átállás mehessen végbe?
 6. Ön szerint az Európai Bizottság a megfelelő prioritásokat határozza-e meg? Mire kellene még nagyobb hangsúlyt fektetni? Mi hiányzik a dokumentumból?

 


Contact:
Contact Person: Claudia Moser
Organizer: ECON Secretariat
Megosztás :
 
Kapcsolódó információ
Kapcsolódó rendezvények

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/EVENTS/PAGES/ECON-13TH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

13th ECON commission meeting
13th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/EVENTS/PAGES/INDUSTRIAL-TRANSITION-AND-DEMOCRACY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Industrial Transition and Democracy
Industrial Transition and Democracy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/EVENTS/PAGES/REGULATION-GEOGRAPHICAL-INDICATIONS-CRAFT-INDUSTRIAL-PRODUCTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Written Stakeholders' Consultation on "Regulation on Geographical Indications for Craft and Industrial Products"
Written Stakeholders' Consultation on "Regulation on Geographical Indications for Craft and Industrial Products"

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/EVENTS/PAGES/ONLINE-STAKEHOLDERS-CONSULTATION-ON-THE-EUROPEAN-CHIPS-ACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Online Stakeholders Consultation on the European Chips Act
Online Stakeholders Consultation on the European Chips Act

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/EVENTS/PAGES/BE-PART-OF-THE-FUTURE-OF-EUROPE-IN-THE-VALENCIAN-COMMUNITY_20102021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Citizens Dialogue on Industrial policy - Be part of the future of Europe in the Valencian Community!
Citizens Dialogue on Industrial policy - Be part of the future of Europe in the Valencian Community!