Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Üdvözöljük a Régiók Európai Bizottságánál  

​Az új mandátumidőszak

Az RB tagjait és póttagjait öt évre nevezik ki, ami az RB mandátumidőszakának felel meg. A következő mandátumidőszak 2020. január 26-án kezdődik és 2025. január 25-ig tart. Egy új mandátumidőszak kezdetén minden RB-tagot ki kell nevezni, és újra létre kell hozni minden szervet – köztük az Elnökséget, a szakbizottságokat, a munkacsoportokat és a régióközi csoportokat. A tagok az első plenáris ülésen új elnököt, új első alelnököt és új Elnökséget választanak.

Az RB-ről röviden

A Régiók Európai Bizottsága a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. Küldetése 1994 óta abban áll, hogy az európai döntéshozatali folyamat keretében képviseli a helyi és regionális önkormányzatok érdekeit, és segíti azok érvényesítését. Brüsszeli székhelyéről a Régiók Európai Bizottsága azon munkálkodik, hogy egyre szorosabb egység jöjjön létre Európa népei és területei között, ahol – a szubszidiaritás elvének megfelelően – a döntéseket a polgárokhoz lehető legközelebb eső szinten hozzák meg.

Az RB-tagok szerepe

Az RB tagjai plenáris üléseken gyűlnek össze Brüsszelben vélemények, jelentések és állásfoglalások megvitatására és elfogadására. A plenáris ülésekre európai parlamenti képviselők, európai bizottsági és tanácsi tagok, valamint az EU elnökségének képviselői is meghívást kapnak, hogy részt vegyenek a városokat és régiókat különösen érintő kérdések megvitatásában.

A tagok részt vesznek az RB tematikus szakbizottságaiban folyó munkában. Ennek keretében előadókká lehet őket kinevezni, hogy véleményeket dolgozzanak ki.

 

A 138. plenáris ülés

A 2020. februári plenáris ülés a Régiók Európai Bizottsága hetedik mandátumidőszakának alakuló ülése lesz, amelyet a rendes plenáris ülésektől eltérő keretek között szerveznek meg.

Az ülés első részén – február 11-én, kedd délután – kerül majd sor a Régiók Európai Bizottsága (RB) formális hivatalba léptetésére, valamint a napirend és a választási szabályok elfogadására.

Ezután az ülést berekesztik, hogy a politikai csoportok és a nemzeti delegációk előkészítő üléseket tarthassanak.

Február 12-én, szerda délelőtt a plenáris ülésen megválasztják az elnököt, az első alelnököt, a többi alelnököt és a többi elnökségi tagot.

Az RB új Elnökségének első ülését követően a plenáris ülés 14:30-kor folytatódik, számos politikai vitával, többek között az Európa jövőjéről szóló konferenciáról. Ezen a vitán részt vesz Dubravka Šuica, az Európai Bizottság demokráciáért és demográfiáért felelős alelnöke is. A Közgyűlésen az alábbi állásfoglalásokat és véleményeket is megvitatják majd, illetve szavaznak róluk:

Az új szakbizottságok létrehozására február 13-án, csütörtökö​n délelőtt kerül sor.


Contact:
Contact Person: Registry
Organizer: Registry

 Related Press Releases

Related Press Releases
Megosztás :
 
Kapcsolódó információ