Régiós sikerek  

 

A „Régiók és városok a fejlődésért” kampánnyal a Régiók Európai Bizottsága a fejlesztéspolitikára vonatkozó európai konszenzus érvényesüléséhez és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak teljesüléséhez kíván hozzájárulni. A kampány az ENSZ-nek „az emberek, a bolygónk és a jólét” érdekeit szem előtt tartó 15 éves cselekvési terve iránt elkötelezett városok és régiók munkájára kívánja felhívni a figyelmet, kiállva amellett, hogy a globális kihívásokra sokszor előnyösebb alulról építkező megoldásokat találni. Ezenfelül érveket sorakoztat fel az olyan uniós és globális szintű politikai változtatások mellett, amelyek támogatást nyújthatnak a települések, városok és régiók számára, amikor megfelelő helyi válaszokat próbálnak találni a szorító nemzetközi kérdésekre.

A #Regions4Dev kampány az ENSZ 11. fenntartható fejlesztési céljával összhangban – amely szerint a városokat és a régiókat befogadóvá, biztonságossá, ellenállóképessé és fenntarthatóvá kell tenni – elsősorban az alábbiakra koncentrál:

  • fenntarthatóság: fellépések a fenntartható fejlődés előmozdítására, és ezen belül konkrétabban egy zöldebb, körforgásos gazdaság kialakítására
  • ellenálló képesség: városok és régiók által tett lépések az éghajlatváltozás csökkentésére és az ahhoz való alkalmazkodásra
  • biztonság: uniós városok és régiók fellépései az EU szomszédságának stabilizálására és a városok közötti diplomácia fejlesztésére
  • befogadó társadalmak: intézkedések annak érdekében, hogy a városok és régiók befogadóbbakká váljanak a nők, a gyermekek, az idősebbek, a fogyatékossággal élők és az újonnan érkezők számára


Miért van szükség a #Regions4Dev kampányra?

A globális kihívások helyi fellépéseket igényelnek – a régiók, a városok és a helyi közösségek részéről. Ha a helyi és regionális önkormányzatok nem vállalnak ebben vezető szerepet, akkor a világ nem tudja teljesíteni azt a célt, hogy az éghajlatváltozás mértékét 1,5° C alatt tartsuk. A városok és régiók kénytelenek cselekedni, mivel a világon végigsöprő és az egyes népcsoportok életének, munkájának és fejlődésének helyszínét és körülményeit mélyen érintő társadalmi és gazdasági változások frontvonalában találják magukat. Számos helyi és regionális önkormányzat dönt úgy, hogy magához ragadja a kezdeményezést, és megpróbál olyan válaszokat találni, amelyek lehetővé teszik közösségeik számára, hogy fenntartható módon küzdjenek meg a változásokkal. Sőt, egy lépéssel tovább is mennek: nemzetközi szövetségeket kovácsolnak és partnerségeket hoznak létre más külföldi településekkel.

Azt, hogy globálisan kell gondolkodnunk, de helyben kell cselekednünk, az Európai Unió is elismerte a fejlesztéspolitikáról szóló európai konszenzus révén, a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendje keretében pedig az ENSZ is.

Még mindig számos olyan terület van azonban, ahol a régiókban és városokban mint a változások katalizátoraiban és mint stabilizáló erőkben rejlő lehetőségeket a nemzeti kormányok szintjén, illetve nemzetközi szinten még nem ismerték el. A városok és régiók a nemzetközi porond szereplői lettek. A #Regions4Dev kampány felhívja majd a figyelmet arra a szerepre, amit már most is betöltenek.


Segítse Ön is a változásokat!