Nyilatkozat: „A régiók helye az Európai Unió szerkezetében az Európa jövőjéről szóló konferencia kapcsán” 

Tartalom

A jelenlegi járvány ismét egyértelművé tette, hogy mennyire fontos szerepet játszanak a regionális és helyi önkormányzatok az európai polgárok védelmében akár az egészségügyi és szociális szolgáltatások biztosítása, akár a gazdasági helyreállítás terén. A jelenlegi kihívások sikeres kezelésének egyik kulcsa a többszintű kormányzáson alapuló megközelítés, amelynek erőteljesen meg kellene jelennie az EU döntéshozatali folyamatában. Az Európa jövőjéről szóló konferencia lehetőséget kínál arra, hogy megvizsgáljuk a régiók helyét az Európai Unió szerkezetében, így erősítve az EU demokratikus legitimitását, valamint a bizalmat a polgárok körében.

A 27 tagállamban eltérő módon oszlanak meg a jogalkotási és közigazgatási hatáskörök a különböző kormányzási szintek között. Közülük sokban egységállam vagy központosított rendszer van, míg hét tagállamban a régiók erőteljes jogalkotási hatáskörrel és magas fokú autonómiával rendelkeznek. Összességében a helyi és regionális önkormányzatok hajtják végre az uniós jogszabályok 70%-át, és ezen a szinten valósul meg a közkiadások egyharmada, illetve a közberuházások mintegy fele. Létre kellene hozni egy régiószövetséget az európai demokráciáért mind a parlamenti, mind a végrehajtói szintek részvételével. A szövetség munkájába fokozatosan be kellene vonni az Európai Unió összes régióját, illetve annak megfelelő területi egységeit, és a szövetségnek szorosan együtt kellene működnie azok képviseleti szerveivel. A cél, hogy növeljék legitim hatásukat az EU döntéshozatalában, tükrözve ezzel kompetenciáikat és közös érdekeiket.

Szem előtt tartva a régiók uniós döntéshozatalban betöltött szerepének erősítésére irányuló legitim célkitűzést, a regionális kormányok, parlamentek/közgyűlések és tanácsok egyetértenek abban, hogy – ahol indokolt – nagyobb mértékben ki kellene használni a Régiók Európai Bizottsága és annak Szerződésekben biztosított jogkörei kínálta lehetőségeket, hogy jobban meg lehessen felelni az emberek igényeinek már lakóhelyükön. Ezért mi, a 27 uniós tagállam régióinak képviselői, kijelentjük a következőket:

1.  Meggyőződésünk, hogy a demokrácia alapfeltétele a polgárok bizalma, amelyet a helyi, regionális, nemzeti és európai választásokon leadott szavazatukkal nyilvánítanak ki. A régiók, és különösképpen a jogalkotói hatáskörrel rendelkező régiók, jogi és politikai felelősséggel tartoznak az Európai Unió jogszabályainak kidolgozásáért és végrehajtásáért, és hozzáadott értéket biztosítanak az Európai Unió számára. A régiók és politikai vezetőik közel vannak a polgárokhoz, és segítik az európai demokráciába vetett bizalmuk erősítését. A szubszidiaritás és az arányosság elvével összhangban a régiók alapvető szerepet játszanak az Európai Unió tagállamaiban. Ezért örömmel fogadjuk a már meglévő kezdeményezéseket, melyek már bizonyították hasznosságukat – legyen szó például a Régiók Európai Bizottsága RegHub hálózatáról, mely az európai jogszabályok végrehajtását követi nyomon, vagy az Európai Bizottság jövőállósági platformjáról –, és amelyeket európai uniós források támogatásával tovább kellene fejleszteni.

2.  Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az Európa jövőjéről szóló konferencia során párbeszédet alakítsunk ki a polgárokkal, és a konferenciát lehetőségnek tekintjük arra, hogy megvitassuk a régiók helyét az Európai Unió demokratikus szerkezetében, valamint hogy erősítsük a polgárok között tapasztalható bizalmat. Hosszú távú politikai célunk az, hogy európai szinten fokozzuk a régiók politikai hatását olyan ügyekben, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a helyi és regionális önkormányzatok tevékenységéhez.

3.  Meggyőződésünk, hogy a Régiók Európai Bizottsága értékes eszköz az intézményi és politikai céljaink képviseletéhez. Ezen a kereten belül többek között mint „Régiók az európai demokráciáért” politikai szövetség dolgozunk együtt. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy szaktudásunkkal és demokratikus mandátumunkkal, mélyebb elköteleződésünk révén nagyobb teret biztosítsunk a polgárok hangjának és igényeinek, hogy azokat európai szinten is tett kövesse.

Járuljunk hozzá együtt a demokrácia európai házának korszerűsítéséhez, ahol az Európai Unió a védőtetőt, a tagállamok az erős falakat, a helyi és regionális önkormányzatok pedig a szilárd alapokat jelentik. Vigyük közelebb Európát az emberekhez és lakóhelyükhöz!

 

*Ebben a nyilatkozatban a „regionális és helyi önkormányzatok” kifejezés azokra a jogi személyiséggel rendelkező közintézményekre utal, amelyek az államszerkezetnek a központi kormányzati szint alatti részét képezik, és a polgárokkal szemben elszámoltathatók. A helyi és regionális önkormányzatok rendszerint egy tanácskozó vagy szakpolitikai döntéshozó szervből (tanács vagy közgyűlés) és egy végrehajtó szervből (polgármester vagy egyéb, végrehajtásért felelős tisztviselő) állnak, és helyi szinten, közvetlenül vagy közvetett úton választják őket. A kifejezés különféle kormányzati szintekre utalhat, például falvakra, városokra, kerületekre, megyékre, tartományokra, régiókra stb., és a köztes szinten lévő önkormányzatokat is magában foglalja.

Ha régiója vagy szövetsége támogatni kívánja ezt a nyilatkozatot, és az alábbiakban elhelyezné logóját, kérjük, töltse ki ezt az online űrlapot​.

_____________

Partnerek

Megosztás:
 
Back to top