Határrégiók Polgárainak Európai Szövetsége  

A Határrégiók Polgárainak Európai Szövetségét 2020-ban hozták létre. Olyan kezdeményezésről van szó, amelynek célja az EU határrégióiban élő európai polgárok életének javítása.

A Határrégiók Polgárainak Európai Szövetsége számos érdekelt féllel működik együtt:​

  • Régiók Európai Bizottsága
  • Európai Határ Menti Régiók Szövetsége (EHMRS)
  • Határokon Átnyúló Operatív Misszió (MOT)
  • Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI)
A belső határrégiók az EU területének 40%-át fedik le, az EU lakossága 30%-ának (150 millió főnek) és közel 2 millió határt átlépő munkavállalónak adnak otthont. Az egységes piac és a schengeni térség megvalósítása óta számos új lehetőség jött létre a határ menti régiókban, és a periférikus jelleg megszűntével sok ilyen régióban megindult a növekedés.

A határ menti régiókban élők előtt álló kihívások

Még mindig számos akadály áll azonban fenn. A határ menti régiókban élő polgárok továbbra is nehézségekkel szembesülnek mindennapi életük során, mind az álláskeresés, mind az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, az ingázás vagy az adminisztratív problémák megoldása terén. Hasonlóképpen a vállalkozások is szembesülnek olyan akadályokkal, amelyek gátolják növekedésüket, a helyi és regionális önkormányzatok pedig továbbra is kihívásokkal néznek szembe a határokon átnyúló együttműködés elmélyítése – például a határokon átnyúló közszolgáltatások – terén.

Ezek a kihívások még nyilvánvalóbbá váltak a Covid19-válság során, amikor az évtizedekig tartó szabad mozgást követően egyik napról a másikra lezárták a határokat, ami komoly nehézségeket okozott a határ menti régiók polgárai és vállalkozásai számára, és jelentős negatív gazdasági és társadalmi hatásokkal járt. Ezért kulcsfontosságú az ilyen akadályok leküzdése, hogy élni tudjunk azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a nyitott határok a polgároknak és vállalkozásoknak kínálnak, és meg tudjuk tenni a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy ezek a lehetőségek még válsághelyzetben is megmaradjanak.

Fokozott együttműködés

Másrészt viszont meg kell jegyezni, hogy a válság felerősítette az együttműködés többféle formáját is, és rávilágított a határokon átnyúló kölcsönös függőségekre és szolidaritásra, amelyet most az európai és nemzeti közpolitikákon keresztül kell megszervezni és megerősíteni, teljes mértékben figyelembe véve a határrégiók sajátosságait.

A nyilatkozat aláírása

Arra kérjük a határ menti régiókban élő valamennyi érdeklődő polgárt, valamint a téma iránt érdeklődő polgárokat, hogy csatlakozzanak a szövetséghez, és írják alá a nyilatkozatot, amely az EU valamennyi hivatalos nyelvén, valamint szerb és ukrán nyelven is elérhető. Arra kérjük továbbá a határokon átnyúló struktúrákat, például az európai területi társulásokat (ETT-k) és az eurorégiókat, valamint a helyi és regionális önkormányzatokat, a nem kormányzati szervezeteket és a vállalkozásokat, hogy csatlakozzanak a szövetséghez, és vegyenek részt a határokon átnyúló együttműködés jövőjével kapcsolatos munkánkban.

A nyilatkozatot az Ön által választott nyelven letöltheti a Kapcsolódó információk menüpontból.

A szövetség keretében kapott észrevételek alapján a Régiók Európai Bizottsága azt tervezi, hogy állásfoglalást fogad el a határokon átnyúló együttműködés 2050-ig tartó jövőjéről, amely hivatalos hozzájárulásként szolgálna az Európa jövőjéről szóló konferenciához.​​