Kohéziós szövetség 

A Régiók Európai Bizottsága a helyi és regionális szinten megválasztott vezetők európai uniós közgyűlése. Képviseletet biztosít az Európai Unió valamennyi térsége, régiója, városa és települése számára. 2024. március 9–10-én volt 30 éve, hogy sor került az első plenáris ülésre, ahol Jacques Delors, az Európai Bizottság elnöke is felszólalt. Székházunk ma az ő nevét viseli.

2022-ben a kohéziós szövetség új mozgósítási szakaszt indított a kohéziós politika megerősítése érdekében. 2024 márciusában a Régiók és Városok 10. Európai Csúcstalálkozóján KÖZÖS FELHÍVÁST intézett az európai intézményekhez és a nemzeti kormányokhoz, hogy a kohéziós politika a következő évtizedben továbbra is az EU fejlesztési modelljének középpontjában álljon. A felhívás – melyet itt lehet aláírni – megállapítja annak fontosságát, hogy a kohéziós politika a 2027 utáni uniós költségvetésben is a legfőbb hosszú távú és decentralizált beruházási politika maradjon.


További információk a szövetségről

Tartalom

Mi a kohéziós szövetség lényege?

A kohéziós szövetséget (#CohesionAlliance) 2017 októberében hozta létre a Régiók Európai Bizottsága, valamint a városok és régiók vezető európai szövetségei. Meghirdetése óta több mint 12 000-en csatlakoztak hozzá, köztük személyek, régiók, városok és megyék, regionális és helyi kormányzati szövetségek, európai parlamenti képviselők és uniós ágazati szövetségek.

2022-ben az olyan új vészhelyzetek, mint a Covid19-világjárvány, Oroszország Ukrajna elleni háborúja és a folyamatban lévő éghajlati vészhelyzet arra késztették a tagokat, hogy új szakaszt indítsanak a szövetség életében, ezért aláírtak egy nyilatkozatot, amelyben megerősítik elkötelezettségüket a kohéziós politika megerősítése és az Európai Unió előtt álló kihívásokra való felkészítése mellett.

A kohéziós szövetség ma, a következő uniós költségvetésre vonatkozó kulcsfontosságú tárgyalások előtt még inkább elkötelezett az erős kohéziós politika mellett.

„Megújított kohéziós politika 2027 utánra, amely senkit nem hagy hátra” – ez a címe annak a felhívásnak, amely a Régiók és Városok 10. Csúcstalálkozóján, a belgiumi Monsban hangzott el. Célja annak megerősítése, hogy minden régió számít, függetlenül attól, hogy gazdagabb vagy szegényebb országban található.

Felkérjük mindazokat, akik a területi igényeken alapuló és valamennyi régió számára hozzáférhető, erősebb kohéziós politikában hisznek, hogy írják alá aKÖZÖS FELHÍVÁST. A szövetség sürgeti az uniós intézményeket és a nemzeti kormányokat, hogy dolgozzanak ki egy átfogó uniós menetrendet, amely a társadalmi, gazdasági és területi kohézió megerősítését helyezi a középpontba.

Közös felhívás: „Megújított kohéziós politika 2027 utánra, amely senkit nem hagy hátra”

A kohéziós politika kötőanyagként tartja össze Európát: minden szereplőt mozgósítani tud és tettre sarkall, hogy mindenki számára javuljon az életminőség.

Ezért kérjük, hogy a kohéziós politika a jövőben is az uniós fejlesztési modell alapvető pillére legyen, és a 2027 utáni többéves uniós pénzügyi kereten belül ez képezze a legfontosabb hosszú távú, decentralizált beruházási politikát, a következő elveken alapulva:

1.Olyan politika legyen, amely minden régió, város és település számára elérhető.

2.Olyan politika legyen, amely elősegíti, hogy a társadalmi, gazdasági és területi kohézió alapvető kritérium legyen a zöld megállapodáshoz kapcsolódó új iparpolitikában és az EU stratégiai autonómiájában.

3.Az „igazságos átmenet” átfogó célkitűzésén alapuló politika legyen: a klímasemlegesség felé vezető átalakulási pálya minden egyes területre hatással lesz, függetlenül azok sajátosságaitól. A 2027 utáni időszakra olyan megújított kohéziós politikát szorgalmazunk, amely támogatja az „igazságos átmenet” elvein alapuló és Európa-szerte valamennyi régió számára elérhető, testre szabott megoldásokat.

4.Helyi alapú megoldásokra épülő politika legyen: az EU területeinek sokfélesége előnyt jelent.

5.Olyan politika legyen, amelynek három vezérelve a megosztott irányítás, az összes társadalmi szereplővel való megerősített partnerség, valamint a helyi, regionális, nemzeti és uniós hatóságok közötti valódi párbeszédre épülő többszintű kormányzás.

6.Az EU különböző kormányzati szintjei közötti bizalom új kultúráján alapuló politika legyen.

7.A területi együttműködést erősítő és a területi innovációt és a demokráciát támogató politika legyen.

8.„Ne árts a kohéziónak”: minden uniós politikának támogatnia kell a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítését.

A felhívás teljes szövegét itt olvashatja el

ÍRJA ALÁ A FELHÍVÁST!

Hírek

Márkajelzés- és eszközhasználati útmutató 

Tekintse meg az oldalt, ahol összegyűjtöttük a #CohesionAlliance-hez kapcsolódó valamennyi, az uniós kohéziós politikáról szóló kommunikáció támogatására használható segédanyagot.​

Multimédia

EU is Cohesion: adapting wine production to climate change, on both sides of the Pyrenees

 

További videók

 • EU is Cohesion: adapting wine production to climate change, on both sides of the Pyrenees
  EU is Cohesion: adapting wine production to climate change, on both sides of the Pyrenees
 • EU is Cohesion: Grande Halle – a project of urban revitalization in Molenbeek
  EU is Cohesion: Grande Halle – a project of urban revitalization in Molenbeek
 • Cohesion at its best – Regions&Cities stories
  Cohesion at its best – Regions&Cities stories
 • EU is Cohesion: Zinneke - circular renovation, social inclusion and one big parade!
  EU is Cohesion: Zinneke - circular renovation, social inclusion and one big parade!
 • EU is Cohesion: Campus Charleroi prepares the students for the jobs of the
  EU is Cohesion: Campus Charleroi prepares the students for the jobs of the
 • EU is Cohesion: Prague - Boosting flood prevention with EU funds
  EU is Cohesion: Prague - Boosting flood prevention with EU funds
 • EU is Cohesion: an open-air museum preserves heritage and supports craftspeople in Romania
  EU is Cohesion: an open-air museum preserves heritage and supports craftspeople in Romania
 • Cohesion videos serie
  Cohesion videos serie
 • More Support to Remote Areas, The Kiruna Declaration
  More Support to Remote Areas, The Kiruna Declaration
 • Cohesion Alliance - Join us for a strong cohesion policy!
  Cohesion Alliance - Join us for a strong cohesion policy!
 • Protecting biodiversity in the city of Budapest
  Protecting biodiversity in the city of Budapest
 • Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
  Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
 • Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
  Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
 • A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
  A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
 • The city of Turku is moving towards climate neutrality
  The city of Turku is moving towards climate neutrality
 • A circular project to treat asbestos in Rotterdam
  A circular project to treat asbestos in Rotterdam
 • EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
  EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value

Podcasts

Episode 10: Unhitching the coal engine from the Just Transition Train

 

How can EU funds turn coal into green gold? Meet the alchemists of the Just Transition Fund Marta Wnuk from the European Commission and Dariusz Stankiewicz Dariusz from the Polish region of Silesia.

In this week's episode of Regio Waves, follow Fiorella Lavorgna on her trip to Poland, where she uncovers the challenge of phasing out coal-mining while protecting the miners.​​További videók

 • Episode 10: Unhitching the coal engine from the Just Transition Train
  Episode 10: Unhitching the coal engine from the Just Transition Train
 • Episode 9: Growing pains and Cohesion policy
  Episode 9: Growing pains and Cohesion policy
 • Episode 8: OK Doomer: cooling the green transition
  Episode 8: OK Doomer: cooling the green transition
 • #4 European Citizens Ask - Cross-border regioins w/ Pavel Branda
  #4 European Citizens Ask - Cross-border regioins w/ Pavel Branda
 • Episode 7: Border regions: the final frontier of cooperation
  Episode 7: Border regions: the final frontier of cooperation
 • #1 European Citizens Ask - Small urban areas w/ Kieran McCarthy
  #1 European Citizens Ask - Small urban areas w/ Kieran McCarthy
 • Episode 6: Fund thy Neighbour: EU Support for Ukraine
  Episode 6: Fund thy Neighbour: EU Support for Ukraine
 • Episode 5: EU stands with refugees
  Episode 5: EU stands with refugees
 • Episode 4: Voices of You(th)
  Episode 4: Voices of You(th)
 • Episode 3: The EU's geography of discontent
  Episode 3: The EU's geography of discontent
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
  "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"

Dokumentumok

 • Joint Call: A renewed Cohesion Policy post-2027 that leaves no one behind

  Elérhető nyelvek (18)
  1. български(178.6 KB-PDF)Letöltés
   Съвместен призив от Алианса за сближаване - Обновена политика на сближаване за периода след 2027 г., при която никой да не бъде изоставен
  2. Deutsch(254.43 KB-PDF)Letöltés
   Gemeinsamer Aufruf - Eine erneuerte Kohäsionspolitik nach 2027, bei der niemand zurückgelassen wird
  3. español(174.28 KB-PDF)Letöltés
   Llamamiento conjunto - Una política de cohesión renovada para el período posterior a 2027 que no deje a nadie atrás
  4. eesti(244.16 KB-PDF)Letöltés
   Ühine üleskutse - Uuendatud 2027-järgne ühtekuuluvuspoliitika, milles kedagi ei jäeta kõrvale
  5. français(274.84 KB-PDF)Letöltés
   Joint Call: Une politique de cohésion post 2027 renouvelée pour ne laisser personne sur le bord du chemin
  6. hrvatski(172.52 KB-PDF)Letöltés
   Zajednički poziv Saveza za koheziju - Obnovljena kohezijska politika nakon 2027. u kojoj nitko nije zapostavljen
  7. italiano(173.32 KB-PDF)Letöltés
   Appello congiunto - Una politica di coesione rinnovata post-2027 che non lasci indietro nessuno
  8. English(243.35 KB-PDF)Letöltés
  9. Nederlands(174.58 KB-PDF)Letöltés
   Gezamenlijke oproep - Een vernieuwd cohesiebeleid voor de periode na 2027 waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten
  10. polski(176.26 KB-PDF)Letöltés
   Wspólny apel Sojuszu na rzecz Spójności - Wspólny apel Sojuszu na rzecz Spójności
  11. português(175.14 KB-PDF)Letöltés
   Apelo conjunto da Aliança pela Coesão - Uma política de coesão renovada pós-2027 que não deixe ninguém para trás
  12. română(247.88 KB-PDF)Letöltés
   Apel comun : O politică de coeziune reînnoită după 2027, care nu lasă pe nimeni în urmă
  13. slovenčina(175.5 KB-PDF)Letöltés
   Spoločná výzva - Obnovená politika súdržnosti po roku 2027, pri ktorej sa na nikoho nezabudne
  14. svenska(173.82 KB-PDF)Letöltés
   Gemensamt upprop - En förnyad sammanhållningspolitik efter 2027 som inte lämnar någon utanför
  Az Ön által keresett nyelven nem érhető el az oldal?  Ennek okáról itt tájékozódhat.
 • Cohesion Alliance Survey on the future of Cohesion Policy - Results

 • Kezdődik a kohéziós politika jövőjéről szóló vita!

  Elérhető nyelvek (22)
  1. български(695.63 KB-PDF)Letöltés
   Дебатът за бъдещето на политиката на сближаване започва сега!
  2. English(702.78 KB-PDF)Letöltés
  3. Deutsch(717.17 KB-PDF)Letöltés
   Die Debatte über die Zukunft der Kohäsionspolitik beginnt jetzt!
  4. español(797.76 KB-PDF)Letöltés
   El debate sobre el futuro de la política de cohesión empieza ahora
  5. eesti(692.18 KB-PDF)Letöltés
   Arutelu ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle algab kohe!
  6. français(702.98 KB-PDF)Letöltés
   Le débat sur l’avenir de la politique de cohésion commence dès maintenant!
  7. hrvatski(761.4 KB-PDF)Letöltés
   Rasprava o budućnosti kohezijske politike počinje sada!
  8. italiano(690.17 KB-PDF)Letöltés
   Il dibattito sul futuro della politica di coesione inizia adesso!
  9. Nederlands(699.67 KB-PDF)Letöltés
   Het debat over de toekomst van het cohesiebeleid begint nu!
  10. polski(705.64 KB-PDF)Letöltés
   Debata na temat przyszłości polityki spójności zaczyna się teraz!
  11. português(699.2 KB-PDF)Letöltés
   O debate sobre o futuro da política de coesão começa agora!
  12. română(798.76 KB-PDF)Letöltés
   Dezbaterea privind viitorul politicii de coeziune începe acum!
  13. slovenčina(704.46 KB-PDF)Letöltés
   Diskusia o budúcnosti politiky súdržnosti začína teraz!
  14. svenska(704.04 KB-PDF)Letöltés
   Debatten om sammanhållningspolitikens framtid börjar nu!
  15. Čeština(702.44 KB-PDF)Letöltés
   Diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti právě odstartovala !
  16. dansk(704.37 KB-PDF)Letöltés
   Debatten om samhørighedspolitikkens fremtid begynder nu!
  17. ελληνικά(691.26 KB-PDF)Letöltés
   Η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής ξεκινά σήμερα!
  18. suomi(690.19 KB-PDF)Letöltés
   Keskustelu koheesiopolitiikan tulevaisuudesta alkaa nyt!
  19. lietuvių(703.45 KB-PDF)Letöltés
   Diskusija dėl sanglaudos politikos ateities prasideda jau dabar!
  20. latviešu(697.75 KB-PDF)Letöltés
   Debates par kohēzijas politikas nākotni sākas jau tagad!
  21. Malti(711.8 KB-PDF)Letöltés
   Id-dibattitu dwar il-futur tal-politika ta’ koeżjoni jibda issa!
  22. slovenščina(690.5 KB-PDF)Letöltés
   Čas za razpravo o prihodnosti kohezijske politike
  Az Ön által keresett nyelven nem érhető el az oldal?  Ennek okáról itt tájékozódhat.
 • Joint observations of the #CohesionAlliance towards the 8th Cohesion Report

 • A #CohesionAlliance nyilatkozata egy összetartó, fenntartható és ellenállóképes Európáért

  Elérhető nyelvek (22)
  1. български(601.38 KB-PDF)Letöltés
   #Декларация на Алианса за сближаване за сплотена, устойчива и стабилна Европа 2.0
  2. English(221.78 KB-PDF)Letöltés
   Declaration of the #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable and resilient Europe - 2020
  3. Deutsch(427.92 KB-PDF)Letöltés
   Erklärung der Allianz für Kohäsionspolitik für ein von Zusammenhalt und Nachhaltigkeit geprägtes widerstandsfähiges Europa 2.0
  4. español(327.81 KB-PDF)Letöltés
   Declaración de la Alianza por la Cohesión (#CohesionAlliance) por una Europa cohesionada, sostenible y resiliente
  5. eesti(424.55 KB-PDF)Letöltés
   Ühtekuuluvuspoliitika alliansi deklaratsioon ühtekuuluva, jätkusuutliku ja vastupanuvõimelise Euroopa heaks
  6. français(597.79 KB-PDF)Letöltés
   Déclaration de l'Alliance pour la cohésion pour une Europe 2.0 de la cohésion, du développement durable et de la résilience
  7. hrvatski(594.73 KB-PDF)Letöltés
   Deklaracija Saveza za koheziju za kohezivnu, održivu i otpornu Europu
  8. italiano(238.58 KB-PDF)Letöltés
   Dichiarazione della #CohesionAlliance per un'Europa coesa, sostenibile e resiliente
  9. Nederlands(598.3 KB-PDF)Letöltés
   Verklaring van de #CohesionAlliance voor een samenhangend, duurzaam en veerkrachtig Europa
  10. polski(602.55 KB-PDF)Letöltés
   Deklaracja #CohesionAlliance na rzecz spójnej, zrównoważonej i odpornej Europy 2.0
  11. português(238.88 KB-PDF)Letöltés
   Declaração da Aliança pela Coesão por uma Europa coesa, sustentável e resiliente
  12. română(596.11 KB-PDF)Letöltés
   Declarația Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance) în favoarea unei Europe unite, durabile și reziliente
  13. slovenčina(613.45 KB-PDF)Letöltés
   Vyhlásenie Združenia pre súdržnosť (#CohesionAlliance) na podporu súdržnej, udržateľnej a odolnej Európy
  14. svenska(411.88 KB-PDF)Letöltés
   Förklaring från sammanhållningsalliansen (#CohesionAlliance) om ett sammanhållet, hållbart och motståndskraftigt Europa 2.0
  15. Čeština(605.21 KB-PDF)Letöltés
   Prohlášení #CohesionAlliance na podporu soudržné, udržitelné a odolné Evropy
  16. dansk(238.22 KB-PDF)Letöltés
   Erklæring fra Samhørighedsalliancen (#CohesionAlliance) om et samhørigt, bæredygtigt og modstandsdygtigt Europa 2.0
  17. ελληνικά(602.44 KB-PDF)Letöltés
   Δήλωση της #CohesionAlliance για μια συνεκτική, βιώσιμη και ανθεκτική Ευρώπη 2.0
  18. suomi(403.58 KB-PDF)Letöltés
   #CohesionAlliance-ryhmittymän julkilausuma yhteenkuuluvan, kestäväpohjaisen ja selviytymis- ja palautumiskykyisen Euroopan puolesta
  19. lietuvių(598.46 KB-PDF)Letöltés
   #CohesionAlliance deklaracija dėl darnios, tvarios ir atsparios Europos
  20. latviešu(595.64 KB-PDF)Letöltés
   Kohēzijas alianses (#CohesionAlliance) deklarācija par saliedētu, ilgtspējīgu un izturētspējīgu Eiropu
  21. Malti(615.71 KB-PDF)Letöltés
   Dikjarazzjoni tal-#CohesionAlliance għal Ewropa koeżiva, sostenibbli u reżiljenti
  22. slovenščina(420.13 KB-PDF)Letöltés
   Izjava zavezništva za kohezijo #CohesionAlliance za povezano, trajnostno in odporno Evropo
  Az Ön által keresett nyelven nem érhető el az oldal?  Ennek okáról itt tájékozódhat.
 • Letter of the #CohesionAlliance to the President of the European Council Charles Michel – December 2019

  Elérhető nyelvek (7)
  1. English(195.7 KB-PDF)Letöltés
  2. English(211.39 KB-PDF)Letöltés
  3. English(209.15 KB-PDF)Letöltés
  4. English(213.87 KB-PDF)Letöltés
  5. English(211.73 KB-PDF)Letöltés
  6. English(210.78 KB-PDF)Letöltés
  7. English(210.65 KB-PDF)Letöltés
  Az Ön által keresett nyelven nem érhető el az oldal?  Ennek okáról itt tájékozódhat.

Kövessen bennünket!

Kapcsolat

Megosztás :
 
Back to top