A zöld megállapodás helyi szintű végrehajtása 

A Polgármesterek Szövetsége nemzeti követeinek kamarája 

Az európai zöld megállapodás az új növekedési stratégia, amelynek célja, hogy az EU 2050-ig klímasemlegessé váljon. Az európai zöld megállapodás minden szinten jelentős változásokat hoz többféle ágazatban: az éghajlattól az energiáig, a közlekedéstől a biológiai sokféleség védelméig, a mezőgazdaságtól a nagyobb mértékben körforgásos gazdaságig. Ezért minden városnak és régiónak hozzá kell járulnia ehhez a történelmi lehetőséghez, és proaktív módon részt kell vennie a többszintű kormányzási mechanizmusokban, együttműködve a nemzeti kormányokkal és az EU-val, valamint nem utolsósorban a kontinens szomszédos régióival.

Tartalom

Céljaink

Egy ilyen többszintű kormányzási mechanizmus működik a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége – Európa (Európai Szövetség) szervezetben is, amelyet az Európai Bizottság az európai zöld megállapodásról szóló közleményében az átállás egyik „központi erejeként" jellemez. Az európai éghajlati paktum kulcsszerepet tölt be az európai zöld megállapodás teljes körű végrehajtásában. Az éghajlati paktum a tudatosság növelésére és az intézkedések támogatására összpontosít a különféle – kis- és nagyléptékű – klímavédelmi megoldások összekapcsolása, valamint közös fejlesztése és megvalósítása érdekében. Az éghajlati paktum a meglévő kezdeményezések, hálózatok és mozgalmak – például az Európai Szövetség – mellett működik.

Az Európai Szövetség 61 ország több mint 10 000 helyi önkormányzatát tömöríti, amelyek önkéntesen kötelezettséget vállaltak az uniós éghajlat- és energiapolitikai célkitűzések teljesítésére. A Polgármesterek Szövetségének brüsszeli irodáján keresztül az Európai Bizottság erőteljes technikai támogatást és iránymutatást nyújt a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban azoknak a városoknak és régióknak, amelyek készek Fenntartható Energia- és Klímaakcióterveket (SECAP) kidolgozni.

A Régiók Európai Bizottsága (RB) a kezdeményezés 2008-as létrehozása óta támogatja azt. Az RB határozottan úgy véli, hogy a Polgármesterek Szövetsége alapvető európai kiemelt kezdeményezés az éghajlat- és energiapolitikai fellépések helyi szintű előmozdítására. Emellett azt is jól szemlélteti, hogy a helyi és regionális önkormányzatok döntő szerepet játszanak az Európai Unió éghajlatváltozás elleni küzdelmének és a tiszta energiára való átállásnak a támogatásában.

Az Európai Szövetségnek olyan politikusokra van szüksége, akik látják, milyen előnyökkel és lehetőségekkel jár az, ha úttörő szerepet játszanak az energetikai és éghajlatvédelmi átállás terén, és látják azt is, hogy miért jó, ha ezt más európai városokkal és régiókkal együttműködve, a helyi és regionális önkormányzatok világszinten is legnagyobb éghajlatvédelmi mozgalma keretében teszik.

Elismerve az RB történelmi szerepét a Polgármesterek Szövetsége kezdeményezés előmozdításában, az Európai Bizottság úgy határozott, hogy szorosabbra fonja az RB-vel való együttműködést. Rafał Trzaskowskit (PL/EPP), a varsói fővárosi régió polgármesterét (a régió szintén az Európai Szövetség aláírója), egyben az európai éghajlati paktumról szóló vélemény előadóját jelölték az RB képviselőjének az Európai Szövetség nemrég bővített vezetőtestületébe. Ez a politikai testület a kezdeményezés stratégiai céljait vitatja meg annak érdekében, hogy a kezdeményezés igazodjon a városok igényeihez, és hogy elősegítse az Európai Szövetség közössége és az uniós intézmények közötti párbeszédet.

A nemzeti szintű munka szélesítése érdekében létrejön egy második kamara is, amely a Régiók Európai Bizottságának 27 tagjából (tagállamonként egy tagból) áll, akik az Európai Szövetség kezdeményezés nemzeti követeiként működnek majd.

A kamara tagjai azon fognak munkálkodni, hogy az irányítás terén biztosított legyen a nemzeti képviselet. Dolgozni fognak a személyre szabottabb visszajelzések előmozdításán, valamint a kezdeményezés nemzeti szintű népszerűsítésének támogatásán. Ezek a nemzeti követek – országuk sajátos helyzetétől és attól függően, hogy mennyi időt tudnak erre a tevékenységre szánni – számos tevékenységet végezhetnek, többek közt

  • közreműködhetnek az Európai Szövetség nemzeti követeként, például népszerűsítve a kezdeményezést a saját országukban, vagy együttműködve az éghajlati paktum más nagyköveteivel,
  • erősíthetik a városok nemzeti szintű képviseletét azzal, hogy a Polgármesterek Szövetsége Irodájával közösen segítik országspecifikus tevékenységek megvalósítását, valamint szélesítik a nemzeti kormányokkal és más városokkal való együttműködést, és
  • ösztönözhetik polgármester kollégáikat, hogy csatlakozzanak a mozgalomhoz, például a helyi és regionális önkormányzatok nemzeti szövetségeiben, az RB nemzeti delegációiban vagy a fiatal választott politikusok hálózatában való együttműködés révén. A kamara tagjai azon is dolgoznak majd, hogy az európai parlamenti képviselők aktívan népszerűsítsék a Polgármesterek Szövetségét.

Bekapcsolódás az Európai Szövetség közösségébe

Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége – Európa minden demokratikusan megalakult, választott képviselőkből álló helyi önkormányzat előtt nyitva áll, függetlenül azok méretétől, illetve attól, hogy hol tartanak energia- és éghajlat-politikáik megvalósításában. Kattintson ide , ha csatlakozni szeretne a Polgármesterek Szövetségéhez!

Más, hasonló témájú uniós és globális kezdeményezésekről, amelyekhez szintén csatlakozni lehet, az RB erről szóló weboldalán tájékozódhat.​

Dokumentumok

Megosztás:
 
Back to top