Volt elnökök 

A Közgyűlés két és fél évente újraválasztja az RB elnökét és első ale lnökét. Az elnök képviseli az RB-t és irányítja az intézmény munkáját. Ha az elnök távol van vagy nem tud részt venni egy rendezvényen, az első alelnök vagy a további alelnökök egyike helyettesíti.

 1. portrait of Apostolos Tzitzikostas

  Apostolos Tzitzikostas

  Görögország
   
  2020 - 2022Görögország, EPP (Európai Néppárt)

  2020. február: Apostolos Tzitzikostast (EPP), Közép-Makedónia régió kormányzóját (Görögország) választják elnöknek. Az RB 329 tagja előtt elmondott beszédében az elnök felvázolja, hogy mandátumidőszaka alatt mi lesz a három fő prioritás: „Először is az Európai Uniónak a falvakban, városokban és régiókban élőket, illetve ezeket a térségeket kell szolgálnia. Támogatnunk kell a területi kohéziót, az innovációt és a vállalkozói szellemet, ugyanakkor a szolidaritás által vezérelt hiteles megoldásokat kell találnunk a migráció kezelésére. Másodsorban a régióknak és városoknak a jelenlegi zöld, digitális és demográfiai forradalmakhoz kapcsolódó mélyreható változások megértésére és az azokra történő reagálásra kell összpontosítaniuk. Végül pedig meg kell erősítenünk az európai demokráciát, a régiókat és városokat helyezve a középpontba, hogy közelebb hozzuk Európát az emberekhez.”

  További információk
 2. portrait of Karl-Heinz Lambertz

  Karl-Heinz Lambertz

  Belgium
   
  2017 - 2019Belgium, PES (Európai Szocialisták Pártja)

  2017. július: Karl-Heinz Lambertz-et (BE/PES), a belga szenátus németajkú közösséget képviselő tagját választják elnökké. Karl-Heinz Lambertz 2001 óta tagja az RB-nek, 2011-től 2015-ig pedig az RB PES csoportjának elnöke volt. 2000 óta tagja az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának.

 3. portrait of Markku Markkula

  Markku Markkula

  Finnország
   
  2015 - 2017Finnország, EPP (Európai Néppárt)

  2015. február: Markku Markkulát, Helsinki regionális tanácsának tagját és Espoo városrendezési tanácsának elnökét választják meg elnöknek, aki 1995 és 2003 között a finn parlament képviselője volt. Ez idő alatt két állandó parlamenti bizottságnak is tagja volt: dolgozott a tudományos, oktatási és kulturális bizottságban, valamint az ún. „jövő bizottságában”. Parlamenti képviselőként nemzetközi tevékenységi területéhez tartozott az EPTA Tanács, azaz az Európai Parlamenti Technológiai Értékelő Hálózatának elnökségi tisztsége.

 4. portrait of Michel Lebrun

  Michel Lebrun

  Belgium
   
  2014 - 2015Belgium, EPP (Európai Néppárt)

  2014. június: Michel Lebrunt, a belgiumi Viroinval helyi tanácsosát választják elnöknek. Diplomáját 1970-ben szerezte a Leuveni Katolikus Egyetem filozófia és irodalom szakán, politikai pályafutása pedig 1977-ben kezdődött, amikor a belgiumi Viroinval városi tanácsának alpolgármesterévé választották. 1992 és 1999 között a francia nyelvű közösség felsőoktatásért, kutatásért és nemzetközi kapcsolatokért felelős minisztere, majd a vallon kormányban tervezési, infrastrukturális, közlekedési és távközlési ügyekért felelős miniszter.

 5. portrait of Ramón Luis Valcárcel Siso

  Ramón Luis Valcárcel Siso

  Spanyolország
   
  2012 - 2014Spanyolország, EPP (Európai Néppárt)

  2012. július: Ramón Luis Valcárcel Sisót, Murcia Autonóm Közösség elnökét választják meg elnökké. Miután a Murciai Egyetemen bölcsészdiplomát szerzett, művészettörténetet tanított, közben Murcia régió történelmét és művészetét kutatta. A plenáris ülésen tartott beszédében a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos, folyamatban lévő tárgyalásokat, a strukturális alapok új szakaszát és az európai területi együttműködési politikát jelölte meg elnöksége prioritásaként.

 6. portrait of Mercedes Bresso

  Mercedes Bresso

  Olaszország
   
  2010 - 2012Olaszország, PES (Európai Szocialisták Pártja)

  2010. február: 2010. február 10-én Mercedes Bressót, Piedmont regionális tanácsának tagját választják meg a Régiók Bizottsága elnökévé, majd 2010. június 9-én megerősítik hivatalát. Bresso így fogalmazott: „A helyi és regionális önkormányzatok e területek mindegyikén referenciapontként szolgálhatnak Európa számára. Válságok idején a frontvonalban vannak, és mindig is ők voltak a gazdasági, társadalmi és környezeti innováció valódi élharcosai.” Ezidáig Mercedes Bresso volt az RB egyetlen női elnöke.

 7. portrait of Luc Van den Brande

  Luc Van den Brande

  Belgium
   
  2008 - 2010Belgium, EPP (Európai Néppárt)

  2008. február: Luc Van den Brandét, a belga parlament szenátorát választják meg az RB elnökévé, aki egyébként az intézmény megalakulása óta RB-tag (BE/EPP). A plenáris ülésen elmondott beszédében így fogalmaz: „El kell vetnünk azt a piramisszerű és hierarchikus megközelítést, amely az Európai Uniót a tagállamok, a tagállamokat a régiók, a régiókat pedig a városok és települések fölé helyezi”.

 8. portrait of Michel Delebarre

  Michel Delebarre

  Franciaország
   
  2006 - 2008Franciaország, PES (Európai Szocialisták Pártja)

  2006. február: Michel Delebarre-t, Dunkerque polgármesterét (Nord-Pas de Calais régió) és a francia parlament képviselőjét választják a Régiók Bizottsága elnökévé, aki kijelenti, hogy a Régiók Bizottságát valódi európai politikai közgyűléssé kívánja tenni, amely hozzá tud járulni az Európáról szóló vita újraindításához. Azt is elmondja, hogy a lisszaboni stratégiát tekinti az RB egyik stratégiai prioritásának.

 9. portrait of Peter Straub

  Peter Straub

  Németország
   
  2004 - 2006Németország, EPP (Európai Néppárt)

  2004. február: Peter Straubot, a németországi Baden Württemberg regionális parlamentjének elnökét választják az RB elnökévé, akinek fő céljai közé tartozik az intézményközi kapcsolatok megerősítése és az, hogy jobban megismertesse az RB munkáját az új tagállamokban.

 10. portrait of Albert Bore

  Albert Bore

  United Kingdom
   
  2002 - 2004United Kingdom, PES (Európai Szocialisták Pártja)

  2002. február: Sir Albert Bore-t, Birmingham város tanácsának vezetőjét választják a Régiók Bizottsága elnökévé. Hivatali idejének két fő célját az alábbiak szerint jelöli meg: biztosítani kell, hogy a regionális politika továbbra is az uniós menetrend központi hajtóereje maradjon, valamint küzdeni kell a „demokratikus deficit” ellen, amely azt eredményezte, hogy a közvélemény kirekesztve érzi magát az uniós döntéshozatali folyamatból.

 11. portrait of Jos Chabert

  Jos Chabert

  Belgium
   
  2000 - 2002Belgium, EPP (Európai Néppárt)

  2000. február: Jos Chabert-t, Brüsszel fővárosi régió kormányának közmunkaügyi és közlekedési miniszterét választják az RB elnökévé. Szorgalmazza, hogy az RB fűzze szorosabbra kapcsolatait az Európai Parlamenttel és a Miniszterek Tanácsával, ezért kéri, hogy helyezzenek nagyobb hangsúlyt a politikai véleményekre, és csökkentsék a technikai vélemények számát. Öt politikai prioritást jelöl meg a foglalkoztatás, a várospolitika, az európai polgárság, a környezetvédelem és a bővítés területén.

 12. portrait of Manfred Dammeyer

  Manfred Dammeyer

  Németország
   
  1998 - 2000Németország, PES (Európai Szocialisták Pártja)

  1998. február: Manfred Dammeyert, Észak-Rajna-Vesztfália német tartomány szövetségi és európai ügyekért felelős miniszterét választják az RB elnökévé, aki nagyobb autonómiát sürget a régiók, szövetségi államok vagy tartományok számára a strukturális alapok kezelése terén, valamint egy versenyképesebb uniós agrárpolitikát szorgalmaz. A Közgyűlés megerősíti azt az elnökségi javaslatot, hogy módosítsák az RB szakbizottságainak számát, összetételét és feladatkörét, hogy így hatékonyabban tudják ellátni az Amszterdami Szerződés által az RB-re ruházott új hatásköröket.

 13. portrait of Pasqual Maragall I Mira

  Pasqual Maragall I Mira

  Spanyolország
   
  1996 - 1998Spanyolország, PES (Európai Szocialisták Pártja)

  1996. március: Pasqual Maragall I Mirát, Barcelona polgármesterét választják az RB elnökévé, aki ígéretet tesz arra, hogy egy átlátható és legitim belső szervezet kiépítésére törekszik majd, és hogy az RB intézményi státuszt kap.

 14. portrait of Jacques Blanc

  Jacques Blanc

  Franciaország
   
  1994 - 1996Franciaország, EPP (Európai Néppárt)

  1994. március: Jacques Blanc-t, Languedoc-Roussillon regionális tanácsának vezetőjét választják meg az első elnöknek, Pasqual Maragall I Mirát (ES/PES) pedig első alelnöknek.

Megosztás:
 
Back to top