Bemutatkozás  

Régiók Európai Bizottsága (RB) az Európai Unió (EU) régióinak és városainak szószólója. Az Európai Unió különböző részein működő helyi és regionális önkormányzatokat képviseli, és tanácsokat ad azokkal az új jogszabályokkal kapcsolatban, amelyek hatással vannak a régiókra és a városokra (az uniós joganyag 70%-a ilyen).

Az RB politikai közgyűlés, amelynek valamennyi uniós országból összesen 329 tagja és 329 póttagja van, akik politikai pártok szerinti csoportokba tömörülnek, élükön pedig az elnök áll. A tagok és póttagok helyi vagy regionális szinten megválasztott képviselők (például polgármesterek vagy régiók elnökei). Évente hat alkalommal jönnek el Brüsszelbe, hogy megvitassák a különféle jogszabályjavaslatokról kidolgozott véleményeiket, és az EU további fellépéseire vonatkozó állásfoglalásokat fogadjanak el.

Az RB-tagok munkáját az adminisztráció támogatja, melynek élén a főtitkár áll.

Tartalom

​Alapelvek

Az RB azon dolgozik, hogy az EU-t közelebb hozza az uniós polgárokhoz. Azzal, hogy bevonja a munkába a választóik problémáival nap mint nap találkozó regionális és helyi képviselőket, és polgárokat hív meg különböző rendezvényekre és vitákra, hozzájárul az uniós intézmények tevékenysége és az uniós polgárok közötti szakadék csökkentéséhez.

Küldetésnyilatkozat

Az a küldetésünk, hogy a regionális és helyi önkormányzatokat bevonjuk az uniós döntéshozatali folyamatba, és így ösztönözzük a polgárok nagyobb arányú részvételét.

Többszintű kormányzás

A partnerségben folyó munka az RB tevékenységének másik pillére, azaz az RB az uniós, nemzeti, regionális és helyi szintek összehangolt fellépésében hisz.

Szubszidiaritás

A szubszidiaritás elvét a teljes uniós jogalkotási folyamat során be kell tartani, vagyis a döntéseket azon a kormányzati szinten kell meghozni, ahol ez a közérdek szempontjából a legmegfelelőbb – ha lehetséges, helyi szinten.

Milyen jellegű jogszabályokat vitatnak meg?

Az Európai Bizottságnak és az Európai Unió Tanácsának mindig ki kell kérnie az RB véleményét, amikor olyan területen születnek új javaslatok, amelyek hatással vannak a regionális vagy helyi szintre – ilyen a gazdasági, társadalmi és területi kohézió, a strukturális alapok, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, a foglalkoztatási és szociális kérdések, az oktatás, az ifjúság, a szakképzés, a kultúra és a sport, a környezetvédelem, az energiaügy és az éghajlatváltozás, a közlekedés, a transzeurópai hálózatok és a közegészségügy.

Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek azonban ezeken a területeken kívül is lehetősége van kikérni az RB véleményét.

Az RB ajánlásokat fogad el az uniós jogszabályok tervezetei kapcsán, illetve a helyi és regionális tapasztalatok és szakértelem alapján új politikákat javasol. Új jogszabályokra is javaslatot tehet, és új kérdéseket vetethet fel az EU napirendjére.

Az RB szerepét a 2009-es Lisszaboni Szerződés elismerte és megerősítette. Az RB véleményét az uniós jogalkotási folyamat minden szakaszában ki kell kérni, és az RB keresetet is indíthat az Európai Bíróságnál egy uniós jogszabály ügyében, ha úgy véli, hogy intézményes jogait, illetve a nemzeti, regionális vagy helyi kormányzatokat figyelmen kívül hagyták. Ennek eredményeként szorosabbá váltak a kapcsolatok az RB, illetve az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács között.

Hogyan működik az RB?

Az RB-nek 329 tagja és 329 póttagja van az összes uniós országból. A nemzeti delegációkat alkotó regionális és helyi képviselők (tagok és póttagok) személyére az egyes nemzeti kormányok tesznek javaslatot. Az RB-tagok hivatali ideje a Tanács általi hivatalos kinevezésük napján kezdődik, és öt évig tart.

Az Európai Bizottság által megfogalmazott jogalkotási szövegeket a tagok hat, szakpolitikai területek szerint felosztott szakbizottság (vagy albizottságok) keretében elemzik, és véleményeket dolgoznak ki, majd ezeket az RB plenáris ülésein megvitatják és elfogadják.

A Közgyűlés két és fél évente újraválasztja az RB elnökét és első ale​lnökét. Az elnök képviseli az RB-t és irányítja az intézmény munkáját. Ha az elnök távol van vagy nem tud részt venni egy rendezvényen, az első alelnök vagy a további alelnökök egyike helyettesíti.

Vannak-e politikai csoportok az RB-nél?

Az RB tagjai politikai irányultságuknak megfelelően csoportokba tömörülnek:

A csoportok általában a plenáris ülések előtt ülnek össze. Adott esetben évente két rendkívüli (Brüsszelen kívüli) ülést is tarthatnak.

Mennyi az RB éves költségvetése?

Az RB éves költségvetése körülbelül 96 millió euró, ami a dolgozók költségeit, a tagok utazási költségeit, valamint a tolmácsolási és a kommunikációs tevékenységeket fedezi.

Az uniós intézmények költségvetéséről részletes információkat itt találhat.

Milyen hatást tud gyakorolni az RB?

Az EU nem köteles figyelembe venni az RB véleményeit, de a gyakorlatban többé-kevésbé mégis megteszi (lásd az Európai Bizottságnak az RB-vélemények nyomon követéséről készült éves jelentéseit, valamint az RB saját hatásvizsgálatait).

Mennyi fizetést kapnak a tagok?

A tagok számára csak az üléseken való részvétellel járó költségeiket térítik meg. Valamennyi ülés jegyzőkönyvében szerepel, hogy azon mely tagok vettek részt. E jegyzőkönyvek a tagok portálján érhetők el, és itt lehet tájékozódni a tagok adatairól, valamint az üléseken folytatott aktivitásukról is.

Néhány​​​ fontos számadat

  • az uniós jogszabályok 70%-a közvetlen hatással van a regionális és helyi szintre
  • az EU-nak 27 tagállama van
  • az RB-nek 329 helyi vagy regionális szinten megválasztott képviselő a tagja
  • 6 RB-s szakbizottság van
  • 6 politikai csoport működik
  • évente legfeljebb 6 plenáris ülést rendeznek
  • több mint 50 véleményt fogadnak el egy évben​


Dokumentumok

Multimédia

Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!

 

További videók

  • Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!
    Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!
Megosztás:
 
Back to top