Fontos jogi nyilatkozat 

Az oldalon található információkra felelősségkizáró nyilatkozat, szerzői jogi nyilatkozat és a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok vonatkoznak.

Tartalom

Felelősségkizáró nyilatkozat

A Régiók Európai Bizottsága ezt a weboldalt annak érdekében tartja fenn, hogy a nagyközönség számára elérhetővé tegye a kezdeményezéseivel, illetve az Európai Unió szakpolitikáival kapcsolatos információkat. Célunk, hogy ezek az információk naprakészek és tartalmilag pontosak legyenek. Amennyiben egy hibáról tudomást szerzünk, igyekszünk azt kijavítani.

Az oldalon található információkért azonban a Régiók Európai Bizottsága semmiféle felelősséget nem vállal.

Ezek az információk:

 • kizárólag általános jellegűek, és szándékaink szerint sem magánszemélyek sem szervezetek konkrét helyzetére nem vonatkoznak,
 • nem feltétlenül átfogóak, teljesek, pontosak vagy naprakészek,
 • esetenként olyan külső weboldalakra irányítanak tovább, amelyekre a Régiók Bizottsága nincs befolyással, és amelyekért a Régiók Bizottsága nem vállal felelősséget,
 • nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak (amennyiben konkrét tanácsra van szüksége, ajánlatos megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberhez fordulni).

Felhívjuk a figyelmét, hogy nem garantálható, hogy az online elérhető dokumentumok mindenben megegyeznek a hivatalosan elfogadott dokumentumok szövegével. Kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent európai uniós jogszabályok tekintendők hitelesnek.

Mindent elkövetünk, hogy minimálisra csökkentsük a technikai hibákból eredő fennakadásokat. Előfordulhat azonban, hogy az oldalunkon található egyes adatok vagy információk nem hibátlan fájlokban vagy formátumokban készültek, így nem tudjuk garantálni, hogy ilyen problémák nem szakítják meg vagy más módon nem befolyásolják a szolgáltatásunkat. Az e weboldal, illetve a hozzá kapcsolódó külső weboldalak használatából eredő ilyen jellegű problémákért a Régiók Európai Bizottsága nem vállal felelősséget.

E felelősségkizáró nyilatkozatnak nem célja, hogy a hatályos nemzeti jogszabályok által előírtaktól eltérő módon korlátozza a Régiók Európai Bizottsága felelősségét, vagy hogy kizárja a Régiók Bizottsága felelősségét olyan ügyekben, melyekért az említett jogszabályok értelmében felelősségre vonható.

Szerzői jogi nyilatkozat

© European Union, 1995-2019

A forrás megjelölése esetén, illetve egyéb rendelkezés hiányában e weboldalak sokszorosítása engedélyezett.

Amennyiben a szövegformátumú és multimédiás (hang, képek, szoftver stb.) információk sokszorosítása vagy használata előzetes engedélyhez van kötve, ez az engedély érvényteleníti a fent említett általános érvényű engedélyt, és annak világosan tartalmaznia kell az esetleges használati korlátozásokat.

A közösségi médiára vonatkozó moderálási szabályzat

Az RB a közösségi médiában
A Régiók Európai Bizottsága olyan platformot kínál, amely az EU régióira és városaira összpontosít, és jelen van a közösségi médiában, többek között a Facebookon, a Twitteren, a LinkedInen, az Instagramon és a YouTube-on. Üdvözölünk minden politikai nézetet, gondolatot és ötletet, és arra biztatjuk, hogy vegyen részt online vitáinkban. Örömmel vesszük, ha tartalmainkat kommentálja és megosztja.

Alapelvek
Kérjük, tartsa tiszteletben a jó magatartás alapelvét. Nem tolerálunk provokatív kommenteket vagy sértő és nem megfelelő nyelvezetet. Tartsa tiszteletben a többi felhasználót és közös alapelveinket! Elutasítjuk a rasszizmust, az idegengyűlöletet és a valláson, etnikai hovatartozáson, nemen, illetve szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést. Nem tűrjük az erőszakra való felbujtást és a gyűlöletbeszédet sem. Szabályaink tiltják a rágalmazó, jogellenes vagy szerzői jogi jogsértéseket is magukban foglaló kommenteket is. Az ilyen jellegű kommenteket törölni fogjuk, és letilthatjuk azokat a felhasználókat, akik ismétlődően sértő nyelvezetet használnak, valamint a közéleti személyiségekkel való hasonmássággal visszaélő vagy hamis felhasználói fiókokat használó személyeket. Fenntartjuk a jogot arra, hogy kéretlen bejegyzésként töröljük azokat a posztokat, amelyek túlságosan ismétlődő jellegűek, nagyon hosszúak vagy zavaróak a közösség számára, valamint a kéretlen hirdetéseket. Arra biztatjuk, hogy olyan kommenteket posztoljon, amelyek a témához kapcsolódnak, és amelyek hozzájárulnak a folyamatban lévő vitákhoz.

A platformok kezelése
Ezek a közösségimédia-platformok a Régiók Európai Bizottsága „Közösségi és digitális média, kiadványok" osztályának felelősségi körébe tartoznak, az osztály munkáját ugyanakkor más szervezeti egységek munkatársainak tartalommal kapcsolatos támogatása is segíti. Az általunk követett fiókokat vagy az általuk megosztott tartalmakat nem feltétlenül támogatjuk. Számos meglévő vagy új hashtaget (#) használunk annak érdekében, hogy csatlakozhassunk csoportbeszélgetésekhez, és részt vehessünk a releváns vitákban. Nem vállalhatunk azonban felelősséget az e hashtagek alá tartozó olyan tartalmakért, amelyeket nem mi hoztunk létre.
Amennyiben egy hibáról tudomást szerzünk, igyekszünk azt kijavítani. Nem vállalunk felelősséget harmadik felek vagy külső honlapok tartalmaiért vagy tevékenységeiért.
Igyekszünk minél több kérdésre mielőbb válaszolni. Ha nem kapott választ a kérdésére, kérjük, jelezze az alábbi e-mail-címen.

Fotók
Eltérő rendelkezés hiányában a csatornáinkon közzétett fotókkal kapcsolatos szerzői jogok jogosultja az Európai Unió. A ©European Union jelölésű fotók a forrás feltüntetésével szabadon felhasználhatók. Kereskedelmi célokra, illetve sértő módon azonban tilos a felhasználásuk. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy a csatornáinkon megjelenő valamennyi tartalom megfeleljen az általános adatvédelmi rendeletnek. Ha azonban úgy véli, hogy megsértették a magánélethez vagy a szellemi tulajdonhoz való jogát, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben.

Személyes adatok
Statisztikai célokra összesített adatokat gyűjtünk a közösségimédia-felületeink felhasználóiról. A Talkwalker-t arra használjuk, hogy összesített adatokat gyűjtsünk és jelenítsünk meg statisztikai kutatás céljából, és semmi esetre sem dolgozzuk fel követőink személyes adatait. Az adatgyűjtést az adott közösségimédia-felületre vonatkozó felhasználói feltételek és licencmegállapodás szabályozza.

További tájékoztatást a következő címen kaphat:
socialmedia@cor.europa.eu
legutóbb frissítve: 2019. június

A személyes adatok védelme

Az Európai Unió elkötelezett a felhasználók magánszférájának tiszteletben tartása mellett. Az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények és szervek általi kezelése tekintetében történő védelméről szóló politika jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet.

Ez az általános politika szabályozza az európai uniós intézményi weboldalakat az europa.eu domainen belül.

Bár a szóban forgó weboldalak nagy része személyes adatok megadása nélkül is megtekinthető, egyes esetekben a kívánt internetes szolgáltatások igénybevételéhez meg kell adnia személyes adatait.

Az ilyen weboldalak az általuk kért információkat a fent említett rendeletben részletezett rendelkezések szerint kezelik, és adatainak felhasználásáról a vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatokban nyújtanak felvilágosítást.

Ezzel kapcsolatban:

 • minden elektronikus szolgáltatás esetében egy adatkezelő meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit, és gondoskodik arról, hogy az adott elektronikus szolgáltatás megfeleljen az adatvédelmi szabályzatnak,
 • minden intézményben egy adatvédelmi tisztviselő gondoskodik a rendelet rendelkezéseinek alkalmazásáról, és útmutatást biztosít az adatkezelők számára kötelezettségeik teljesítésére vonatkozóan (lásd a rendelet 43–45. cikkét),
 • az európai adatvédelmi biztos  független felügyeleti hatóságként működik valamennyi intézmény tekintetében (lásd a rendelet 52–60. cikkét).

Az europa.eu domainen belüli európai uniós intézményi weboldalak külső weboldalakra irányító linkeket tartalmaznak. Mivel ezek tartalmára nincs befolyásunk, kérjük, hogy tájékozódjon ezen oldalak adatvédelmi szabályairól.

Az elektronikus szolgáltatás fogalma

Az EUROPA portálon található elektronikus szolgáltatások olyan szolgáltatások vagy források, amelyeket az interneten keresztül tesznek elérhetővé a polgárok és a vállalkozások, illetve az uniós intézmények közötti kommunikáció javítása érdekében.

Az EUROPA portál háromféle elektronikus szolgáltatást kínál, illetve fog kínálni a jövőben:

 • információs szolgáltatásokat, amelyek a polgárok, a média, a vállalkozások, a közigazgatási szervek és egyéb döntéshozók számára könnyű és hatékony hozzáférést biztosítanak az információkhoz, így javítva az átláthatóságot és az EU politikáinak és tevékenységeinek megértését,
 • interaktív kommunikációs szolgáltatásokat, amelyek lehetővé teszik a polgárokkal, vállalkozásokkal, civil társadalommal és közszereplőkkel való jobb kapcsolattartást, és így megkönnyítik a szakpolitikai konzultációkat és a visszajelzési mechanizmusokat, hogy hozzájáruljanak az uniós szakpolitikák, tevékenységek és szolgáltatások kialakításához,
 • ügyleti szolgáltatásokat, amelyek lehetővé teszik az EU-val folytatott ügyletek összes alapvető típusához való hozzáférést, például közbeszerzés, pénzügyi műveletek, munkaerő-felvétel, rendezvényekre való jelentkezés, dokumentumok beszerzése stb.

Az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt információk

Egy konkrét adatvédelmi nyilatkozat a következő információkat tartalmazza adatainak felhasználásáról:

 • a gyűjtött információk jellege, célja és az adatgyűjtéshez használt technikai eszközök. Az EU kizárólag egy konkrét cél teljesítéséhez szükséges mértékben gyűjt személyes adatokat. Az információkat nem használják fel újra olyan célra, amely az eredeti rendeltetéssel összeegyeztethetetlen,
 • az adatok megosztása: Az RB csak akkor oszt meg adatokat harmadik felekkel, ha ez a fent meghatározott cél(ok) teljesítéséhez szükséges, és kizárólag az említett címzettekkel (illetve azok kategóriáival). Személyes adatait az EU nem teszi közzé közvetlen üzletszerzés céljaira,
 • az adatokhoz való hozzáférés, helyességük ellenőrzése és szükség esetén helyesbítésük: Érintettként jogában áll, hogy jogos nyomós okokból tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen, kivéve, ha az adatgyűjtés egy jogi kötelezettségnek való megfelelés céljából történik, vagy szükséges egy olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben szerződő félként érintett, vagy olyan célból történik, amelyhez egyértelmű beleegyezését adta,
 • az adatok megőrzésének időtartama: Az EU csak az adatgyűjtés vagy további feldolgozás céljának teljesítéséhez szükséges ideig őrzi meg az adatokat,
 • biztonsági intézkedések, amelyek az adatokkal történő esetleges visszaélés és az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására irányulnak,
 • kapcsolattartók kérdések és panaszok esetén.

Hogyan dolgozzuk fel a hozzánk küldött e-maileket?

Az EUROPA portál számos weboldalán megtalálható egy „Kapcsolat" gomb, amely aktiválja az Ön e-mail szoftverét, és felkínálja azt a lehetőséget, hogy észrevételeit elküldje egy erre a célra kialakított funkcionális postafiókba.

Ha üzenetet küld, személyes adatainak gyűjtése csak a válaszadáshoz szükséges mértékben történik. Amennyiben a postafiók kezeléséért felelős munkatársak nem tudják megválaszolni kérdését, e-mailjét egy másik szolgálatnak továbbítják. Önt e-mailben értesítik arról, hogy kérdését melyik szolgálatnak továbbították.

Ha bármilyen kérdése van e-mailjének és vonatkozó személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, ezeket üzenetében részletezze.

Dokumentumok

 • Privacy statement (Recording of the Bureau, Plenary session and the Conference of Presidents)

 • Privacy statement (Recording of external meetings of the Bureau)

 • Akkreditáció adatvédelmi nyilatkozat

  Elérhető nyelvek (22)
  1. български(86.91 KB - DOCX)Letöltés
   Декларация за поверителност
  2. Čeština(138.95 KB - DOCX)Letöltés
   PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: AKREDITACE
  3. dansk(96.27 KB - DOCX)Letöltés
   Akkreditering databeskyttelseserklæring
  4. Deutsch(93.86 KB - DOCX)Letöltés
   DATENSCHUTZERKLÄRUNG: AKKREDITIERUNG
  5. eesti(99.52 KB - DOCX)Letöltés
   ISIKUANDMETE KAITSE AVALDUS: KÜLASTAJATE AKREDITEERIMINE
  6. ελληνικά(98.03 KB - DOCX)Letöltés
   Δήλωση απορρήτου σχετικά με τη διαπίστευση
  7. English(94.87 KB - DOCX)Letöltés
   Accreditation privacy statement
  8. español(92.57 KB - DOCX)Letöltés
   Declaración de confidencialidad: acreditación de visitantes
  9. français(90.05 KB - DOCX)Letöltés
   Déclaration de confidentialité - accréditation des visiteurs
  10. hrvatski(92.85 KB - DOCX)Letöltés
   Accreditation privacy statement
  11. italiano(88.39 KB - DOCX)Letöltés
   Accreditamento dati personali
  12. latviešu(92.87 KB - DOCX)Letöltés
   Paziņojums par privātumu: apmeklētāju akreditācija
  13. lietuvių(95.02 KB - DOCX)Letöltés
   Accreditation privacy statement
  14. magyar(89.67 KB - DOCX)Letöltés
   Akkreditáció adatvédelmi nyilatkozat
  15. Malti(85.5 KB - DOCX)Letöltés
   STQARRIJA TA PRIVATEZZA:AKKREDITAZZJONI
  16. Nederlands(86.93 KB - DOCX)Letöltés
   Privacyverklaring_accreditatie
  17. polski(143.33 KB - DOCX)Letöltés
   Oświadczenie o ochronie prywatności_Akredytacja
  18. português(94.99 KB - DOCX)Letöltés
   Declaração de privacidade_Acreditação
  19. română(81.7 KB - DOCX)Letöltés
   DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE
  20. slovenčina(85.67 KB - DOCX)Letöltés
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov_Akreditácia
  21. slovenščina(73.61 KB - DOCX)Letöltés
   Izjava o varstvu osebnih podatkov: Akreditacija za obiskovalce
  22. suomi(80.68 KB - DOCX)Letöltés
   Tietosuojaseloste_Akkreditointi
  23. svenska(90.34 KB - DOCX)Letöltés
   Ackreditering av besökare
  Az Ön által keresett nyelven nem érhető el az oldal?Ennek okáról itt tájékozódhat.
 • Adatvédelmi nyilatkozat: videokamerás megfigyelés

  Elérhető nyelvek (22)
  1. български(89.03 KB - DOCX)Letöltés
   Политика на видеонаблюдение
  2. Čeština(92.96 KB - DOCX)Letöltés
   Prohlášení o ochraně osobních údajů získaných kamerovým dohledem
  3. dansk(91.42 KB - DOCX)Letöltés
   videoovervågningspolitik
  4. Deutsch(93.97 KB - DOCX)Letöltés
   Datenschutzerklärung: Videoüberwachung
  5. eesti(101.11 KB - DOCX)Letöltés
   Isikuandmete kaitse avaldus: videovalve
  6. ελληνικά(98.95 KB - DOCX)Letöltés
   Δήλωση περί απορρήτου: βιντεοεπιτήρηση
  7. English(69.39 KB - DOCX)Letöltés
   Video surveillance policy
  8. español(100.32 KB - DOCX)Letöltés
   Videovigilancia
  9. français(95.12 KB - DOCX)Letöltés
   Déclaration de confidentialité - vidéosurveillance
  10. hrvatski(97.59 KB - DOCX)Letöltés
   Izjava o zaštiti osobnih podataka: videonadzor
  11. italiano(94.57 KB - DOCX)Letöltés
   videosorveglianza
  12. latviešu(89.63 KB - DOCX)Letöltés
   Videonovērošanas politika
  13. lietuvių(91.02 KB - DOCX)Letöltés
   Pareiškimas dėl privatumo: stebėjimas vaizdo kameromis
  14. magyar(94.33 KB - DOCX)Letöltés
   Adatvédelmi nyilatkozat: videokamerás megfigyelés
  15. Malti(96.27 KB - DOCX)Letöltés
   Stqarrija ta privatezza: sorveljanza bil-video
  16. Nederlands(94.7 KB - DOCX)Letöltés
   Privacyverklaring: videobewaking
  17. polski(96.93 KB - DOCX)Letöltés
   Oświadczenie o ochronie prywatności monitoring wizyjny
  18. português(92.66 KB - DOCX)Letöltés
   Declaração de privacidade_Acreditação
  19. română(98.01 KB - DOCX)Letöltés
   supravegherea video
  20. slovenčina(85.66 KB - DOCX)Letöltés
   Pravidlá monitorovania kamerovým systémom
  21. slovenščina(73.13 KB - DOCX)Letöltés
   Izjava o varstvu osebnih podatkov: videonadzor
  22. suomi(99.44 KB - DOCX)Letöltés
   Tietosuojaseloste: videovalvonta
  23. svenska(93.45 KB - DOCX)Letöltés
   Videoövervakningspolicy
  Az Ön által keresett nyelven nem érhető el az oldal?Ennek okáról itt tájékozódhat.
 • Adatvédelmi nyilatkozat: kapcsolatkezelési adatbázis

  Elérhető nyelvek (22)
  1. български(52.27 KB - DOCX)Letöltés
   Декларация за поверителност: База данни за управление на контактите
  2. Čeština(69.32 KB - DOCX)Letöltés
   Prohlášení o ochraně osobních údajů: databáze pro správu kontaktů
  3. dansk(79.54 KB - DOCX)Letöltés
   Databeskyttelseserklæring: database til forvaltning af kontakter
  4. Deutsch(67.12 KB - DOCX)Letöltés
   Datenschutzerklärung: Datenbank für die Kontaktverwaltung
  5. eesti(87.11 KB - DOCX)Letöltés
   Isikuandmete kaitse avaldus: kontaktihalduse andmebaas
  6. ελληνικά(72.11 KB - DOCX)Letöltés
   Δήλωση περί απορρήτου: Βάση δεδομένων διαχείρισης επαφών
  7. English(87.82 KB - DOCX)Letöltés
   Privacy statement: Contact Management Database
  8. español(66.33 KB - DOCX)Letöltés
   Declaración de confidencialidad: base de datos de gestión de contactos
  9. français(65.67 KB - DOCX)Letöltés
   Déclaration de confidentialité: Base de donnée de gestion des contacts
  10. hrvatski(65.07 KB - DOCX)Letöltés
   Izjava o zaštiti osobnih podataka: Baza podataka za upravljanje kontaktima
  11. italiano(70.69 KB - DOCX)Letöltés
   Informativa sulla protezione dei dati personali: banca dati per la gestione dei contatti
  12. latviešu(70.87 KB - DOCX)Letöltés
   Paziņojums par privātumu: kontaktinformācijas pārvaldības datubāze
  13. lietuvių(116.06 KB - DOCX)Letöltés
   Pareiškimas dėl privatumo: kontaktų valdymo duomenų bazė
  14. magyar(65.9 KB - DOCX)Letöltés
   Adatvédelmi nyilatkozat: kapcsolatkezelési adatbázis
  15. Malti(76.89 KB - DOCX)Letöltés
   Stqarrija ta Privatezza: Bażi ta Data ta Ġestjoni tal-Kuntatti
  16. Nederlands(72.08 KB - DOCX)Letöltés
   Privacyverklaring: gegevensbank voor het beheer van contacten
  17. polski(118.14 KB - DOCX)Letöltés
   Oświadczenie o ochronie prywatności: Baza danych do zarządzania kontaktami
  18. português(72.95 KB - DOCX)Letöltés
   Declaração de privacidade: base de dados de gestão de contactos
  19. română(67.73 KB - DOCX)Letöltés
   Declarație de confidențialitate: baza de date pentru gestionarea datelor de contact
  20. slovenčina(66.41 KB - DOCX)Letöltés
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: Databáza pre správu kontaktov
  21. slovenščina(65.54 KB - DOCX)Letöltés
   Izjava o varstvu osebnih podatkov - upravljanje zbirke kontaktnih podatkov
  22. suomi(72.51 KB - DOCX)Letöltés
   Tietosuojalauseke: yhteystietojen hallintatietokanta
  23. svenska(68.67 KB - DOCX)Letöltés
   Meddelande om skydd av personuppgifter: kontakthanteringsdatabas
  Az Ön által keresett nyelven nem érhető el az oldal?Ennek okáról itt tájékozódhat.
 • 0015/2018. sz. HATÁROZAT a Régiók Európai Bizottsága tevékenységeiről történő felvételkészítésről

  Elérhető nyelvek (23)
  1. български(98.64 KB-DOCX)Letöltés
   РЕШЕНИЕ 0015/2018 относно записването на дейностите на Европейския комитет на регионите
  2. Čeština(151.98 KB-DOCX)Letöltés
   ROZHODNUTÍ č. 0015/2018 o záznamu činností vykonávaných Evropským výborem regionů
  3. dansk(148.68 KB-DOCX)Letöltés
   AFGØRELSE nr. 0015/2018 om optagelse af aktiviteter i Det Europæiske Regionsudvalg
  4. Deutsch(90.23 KB-DOCX)Letöltés
   BESCHLUSS Nr. 0015/2018 über die Aufzeichnung von Tätigkeiten des Europäischen Ausschusses der Regionen
  5. ελληνικά(102.82 KB-DOCX)Letöltés
   ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 0015/2018 σχετικά με την εγγραφή των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
  6. English(221.09 KB-PDF)Letöltés
  7. español(95.33 KB-DOCX)Letöltés
   DECISIÓN No 00152018 sobre la grabación de actividades efectuadas por el Comité Europeo de las Regiones
  8. eesti(148.31 KB-DOCX)Letöltés
   Juhatuse otsus nr0015/2018 Euroopa Regioonide Komitee tegevuse salvestamise kohta
  9. suomi(89.59 KB-DOCX)Letöltés
   PÄÄTÖS N:o 0015/2018 Euroopan alueiden komitean toiminnan tallentamisesta
  10. français(225.39 KB-PDF)Letöltés
  11. Gaeilge(86.82 KB-DOCX)Letöltés
   CINNEADH Uimh. 00152018 maidir le taifeadadh gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag Coiste Eorpach na Réigiún
  12. hrvatski(90.67 KB-DOCX)Letöltés
   ODLUKA br. 0015/2018 o snimanju aktivnosti Europskog odbora regija
  13. italiano(99.47 KB-DOCX)Letöltés
   Decisione n. 0015/2018 concernente la registrazione delle attività svolte dal Comitato europeo delle regioni
  14. lietuvių(146.33 KB-DOCX)Letöltés
   SRENDIMAS Nr. 0015/2018 dėl Europos regionų komiteto vykdomos veiklos įrašų
  15. latviešu(89.42 KB-DOCX)Letöltés
   LĒMUMS Nr.0015/2018 par Eiropas Reģionu komitejas rīkoto pasākumu ierakstiem
  16. Malti(96.77 KB-DOCX)Letöltés
   DEĊIŻJONI Nru 0015/2018 dwar ir-reġistrazzjoni ta' attivitajiet imwettqa mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni
  17. Nederlands(94.25 KB-DOCX)Letöltés
   BESLUIT nr. 0015/2018 betreffende het maken van opnamen van activiteiten van het Europees Comité van de Regio's
  18. polski(145.69 KB-DOCX)Letöltés
   DECYZJA nr 0015/2018 w sprawie nagrywania działań podejmowanych przez Europejski Komitet Regionów
  19. português(95.33 KB-DOCX)Letöltés
   DECISÃO n.º 15/2018 sobre a gravação das atividades do Comité das Regiões Europeu
  20. română(100.41 KB-DOCX)Letöltés
   DECIZIA nr. 0015/2018 privind înregistrarea activităților realizate de Comitetul European al Regiunilor
  21. slovenčina(133.5 KB-DOCX)Letöltés
   Rozhodnutie Európskeho výboru regiónov č. 0015/2018 o zaznamenávaní činností Európskeho výboru regiónov
  22. slovenščina(87.75 KB-DOCX)Letöltés
   SKLEP št. 0015/2018 o snemanju dejavnosti Evropskega odbora regij
  23. svenska(95.76 KB-DOCX)Letöltés
   BESLUT nr 00152018 om ljud- eller bildupptagning av Europeiska regionkommitténs aktiviteter
  Az Ön által keresett nyelven nem érhető el az oldal?  Ennek okáról itt tájékozódhat.
 • Privacy statement Network for former members

Megosztás:
 
Back to top