Tagok  

A Régiók Európai Bizottsága (RB) 329 tagja a 27 uniós tagállam regionális és helyi önkormányzatait képviseli. Évente 5–6 alkalommal találkoznak Brüsszelben plenáris ülések keretében, hogy megvitassák az aktuális politikai kérdéseket, és véleményeket fogadjanak el uniós jogszabályokról.

A tagok demokratikusan megválasztott képviselők és/vagy politikai mandátummal rendelkeznek saját hazájukban. Minden ország kormánya javaslatot tesz arra, hogy kik képviseljék regionális és helyi szintről (rendes tagként vagy póttagként). A nemzeti delegációkba javasolt személyeket az EU Tanácsának jóvá kell hagynia.

2019 áprilisában az Elnökség stratégiát fogadott el a tagoknak az RB munkájában való, a nemek közötti egyensúlyt szem előtt tartó közreműködéséről​.

Az RB tagjai politikai irányultságuknak megfelelően csoportokba tömörülnek – –​, szakterületeik alapján pedig csatlakoznak az RB szakbizottságaihoz.

További információkért tekintse át a tagok portálját, az RB-tagok magatartási kódexét és az RB eljárási szabályzatát​.