Mišljenja  


U najranijoj fazi europskog zakonodavnog postupka Europska komisija savjetuje se s Europskim odborom regija (OR) o područjima politika koja izravno utječu na lokalne i regionalne vlasti. Putem svojih samoinicijativnih mišljenja OR može i na vlastitu inicijativu zauzeti stav o određenom pitanju.

Demokratski proces u tri etape: rasprava, izrada i glasovanje

  • Predsjednik OR-a dosje dodjeljuje relevantnom unutarnjem povjerenstvu.
  • Jedan od članova OR-a imenuje se izvjestiteljem. Izvjestitelj sastavlja mišljenje te ga predstavlja članovima predmetnog povjerenstva na raspravu, podnošenje amandmana i usvajanje.
  • Nacrt mišljenja predstavlja se na sljedećem plenarnom zasjedanju i o njemu se vodi rasprava.
  • Nakon što ga članovi OR-a usvoje na plenarnom zasjedanju, mišljenje se šalje svim institucijama EU-a.

Tražilica mišljenja

Utjecaj rada OR-a na zakonodavstvo EU-a

Cilj je političkog rada OR-a povećati utjecaj regija i lokalnih vlasti u Europi.

Učinak velikog broja mišljenja može se mjeriti tek u godinama nakon njihova usvajanja, kad se zakonodavni postupak već nalazi u naprednoj fazi.

Tijekom tog razdoblja sastavljaju se izvješća o učinku na temelju sljedećih izvora:

  • izvješća Europske komisije o njezinim daljnjim mjerama u vezi s mišljenjima OR-a
  • OR-ovih analiza učinka u kojima se daje kratak pregled političkog učinka mišljenja na dokumente Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća
  • praćenja odjeka mišljenja u medijima, za što je nadležan Ured za medije OR-a
  • 150 događanja povezanih s mišljenjima koja OR u prosjeku organizira svake godine radi jačanja učinka mišljenja i rezolucija OR-a na zakonodavni postupak EU-a.
Share:
Dodatne informacije