Europska grupacija za teritorijalnu suradnju 

Platforma EGTS-a objedinjuje političke i tehničke predstavnike svih postojećih EGTS-ova, pri čemu Europski odbor regija ima ulogu koordinatora. Cilj je Platforme olakšati razmjenu iskustava na terenu, promicati EGTS-ove kao sredstvo teritorijalne kohezije i povećati vidljivost projekata EGTS-ova te istovremeno podupirati savjetodavni rad OR-a u vezi s prekograničnim pitanjima.

Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (EGTS) omogućuje javnim tijelima različitih država članica da se udruže u okviru novog subjekta s pravnom osobnošću. Uredba o EGTS-u donesena je 2006. i njome je omogućeno stvaranje prvih europskih struktura za suradnju s pravnim osobama definiranima europskim pravom.

Sadržaj

Uredba o EGTS-u

Europska grupacija za teritorijalnu suradnju uređena je Uredbom (EZ) br. 1082/2006 koja je izmijenjena Uredbom (EU) br. 1302/2013. Pročišćena verzija Uredbe dostupna je na svim jezicima EU-a.

Registracija EGTS-a

Prvi korak u registraciji EGTS-a jest registracija na nacionalnoj ili regionalnoj razini kod nadležnih nacionalnih ili regionalnih vlasti.

Kontakte u relevantnim ministarstvima u svakoj državi članici ili regiji (regionalna ministarstva odgovorna su za registraciju EGTS-ova samo u Njemačkoj, Austriji i Belgiji) možete pronaći na ovom popisu.

Za pomoć u pripremi i registraciji EGTS-ova pripremili smo upute (samo na engleskom jeziku) za registraciju EGTS-ova u svim državama članicama EU-a.

Za sastavljanje osnivačkih dokumenata možete se poslužiti sljedećim predlošcima:

Nakon registracije na nacionalnoj ili regionalnoj razini slijedi drugi korak, a to je registracija na razini EU-a. U skladu s Uredbom o EGTS-u, novoosnovani EGTS-ovi registriraju se u OR-ovu Registru EGTS-a EU-a. OR-u se prijavljuju i izmjene u članstvu EGTS-a. OR zatim objavljuje te registracije i izmjene u Službenom listu Europske unije. Taj postupak traje od jednog do dva tjedna.

Kako registrirati nove EGTS-ove u OR-u?

 • Ispunite, potpišite i skenirajte obrazac za registraciju (dostupan na svim jezicima EU-a).
 • Pravni zastupnik EGTS-a zatim treba dostaviti obrazac putem elektroničke pošte na egtc@cor.europa.eu, uz sljedeće dokumente:
 • konvencije i statute na svim jezicima na kojima su doneseni;
 • službeno odobrenje osnivanja EGTS-a od strane države članice u kojoj EGTS ima sjedište;
 • obrazac za registraciju u formatu Word, što će uvelike ubrzati naš rad jer ga moramo prevesti na sve jezike EU-a. Obrazac za registraciju novog EGTS-a možete pronaći u odjeljku s dokumentima na ovoj stranici.

Kako izmijeniti postojeći EGTS?

 • Ispunite, potpišite i skenirajte obrazac za izmjene (dostupan na svim jezicima EU-a).
 • Pravni zastupnik EGTS-a zatim treba dostaviti obrazac putem elektroničke pošte na egtc@cor.europa.eu, uz sljedeće dokumente:
 • konvencije i statute na svim jezicima na kojima su doneseni;
 • službeno odobrenje izmjene od strane države članice u kojoj EGTS ima sjedište;
 • obrazac za izmjenu u formatu Word, što će uvelike ubrzati naš rad jer ga moramo prevesti na sve jezike EU-a. Obrazac za izmjenu postojećeg EGTS-a možete pronaći u odjeljku s dokumentima na ovoj stranici.

Koji su sljedeći koraci nakon primitka zahtjeva za registraciju ili izmjenu?

OR će pregledati zaprimljene dokumente i obavijestiti vas ako neki dokumenti nedostaju. Nakon što vaša prijava bude potpuna, OR će objaviti registraciju vašeg EGTS-a u Službenom listu Europske unije i obavijestiti vas o datumu objave. Cijeli postupak trebao bi trajati od jednog do dva tjedna.

Službeni popis registriranih EGTS-ova

Popis registriranih EGTS-ova koji objavljuje OR možete naći putem sljedeće poveznice: višejezični popis svih registriranih EGTS-ova.

Dokumenti

Studije

 • Guidebook on registering EGTCs

  Datum objave: 31/05/2021Tema: Territorial cohesionAutor: Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer (Spatial Foresight) and Paola Le Moglie (t33) in collaboration with Silke Haarich, Erik Gløersen (Spatial Foresight) and Michele Alessandrini (t33) with additional editing from Tim Wills (t33)
 • EGTC monitoring report 2018-2019

  Datum objave: 24/03/2020Tema: Cross-border and territorial cooperationAutor: Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer, Maria Toptsidou (Spatial Foresight) in collaboration with Chien-Hui Hsiung, Ulrike Stroissnig, Arndt Münch (ÖIR), Paola Le Moglie (t33) and Dubravka Kruljac (Mcrit).
   
 • EGTC Good Practice Booklet

  Datum objave: 30/07/2018Tema: Cross-border and territorial cooperationAutor: Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer, Amparo Montán (Spatial Foresight), Chien-Hui Hsiung (ÖIR), Paola Le Moglie and Vittoria Gnetti (t33), with additional editing from Tim Wills (t33).
 • EGTC monitoring report 2017

  Datum objave: 21/03/2018Tema: Cross-border and territorial cooperationAutor: Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer, Amparo Montán (Spatial Foresight) in collaboration with Chien-Hui Hsiung (ÖIR), Paola Le Moglie and Karina Carius de Barros (t33) with additional editing from Tim Wills (t33).
   
 • EGTC monitoring report 2016 and impacts of Schengen area crisis on the work of EGTCs

  Datum objave: 06/04/2017Tema: Cross-border and territorial cooperationAutor: Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer, Amparo Montán, Maria Toptsidou (Spatial Foresight) in collaboration with Bernd Schuh, Chien-Hui Hsiung (ÖIR), Pietro Celotti and Paola Le Moglie (t33).

Multimedijski sadržaj

10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary

 

Pogledajte više

 • 10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
  10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary

Kontakt

Tim za EGTS-ove
+32 22822142 
European Committee of the Regions, Rue Belliard        /Belliardstraat         101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
Podijeli:
 
Back to top