ENVE 

Povjerenstvo za okoliš, klimatske promjene i energiju 

ENVE logo
© Mopic / Shutterstock.com

Povjerenstvo za okoliš, klimatske promjene i energiju (ENVE) odgovorno je za koordinaciju rada Odbora regija u područjima povezanima s europskim zelenim planom, koja uključuju okolišnu bioraznolikost, kružno gospodarstvo i nultu stopu onečišćenja, klimatske promjene te energetsku i svemirsku politiku. Povjerenstvo je odgovorno i za radnu skupinu za zeleni plan na lokalnoj razini i druge mreže i platforme kao što su nacionalni ambasadori Sporazuma gradonačelnika, ambasadori OR-a za klimatski pakt i platforma dionika za nultu stopu onečišćenja. Na globalnoj razini Povjerenstvo ima vodeću ulogu u sudjelovanju OR-a na konferencijama UN-a o klimatskim promjenama i biološkoj raznolikosti.

Odaberite drugo povjerenstvo OR-a:
Sadržaj

O nama

Povjerenstvo za okoliš, klimatske promjene i energiju (ENVE) odgovorno je za pripremu i osiguravanje potrebnih resursa i instrumenata kako bi Odbor u potpunosti ispunio svoju savjetodavnu ulogu u zakonodavnom i političkom postupku EU-a.

Povjerenstvo ENVE podupire pripremu političkih poruka OR-a u područjima povezanima s europskim zelenim planom, kao što su: 

 • Klimatske promjene
 • Energetika
 • Svemirske politike Europske unije
 • Biološka raznolikost
 • Kružno gospodarstvo
 • Nulta stopa onečišćenja

Tim pomaže članovima i članicama u izradi mišljenja povjerenstva ENVE i podupire politički proces u okviru Predsjedništva i plenarnih zasjedanja te je odgovoran za podršku aktivnostima praćenja i evaluacije učinka. Odgovoran je za organizaciju sastanaka povjerenstava i vanjskih događanja u relevantnim područjima politike.

Aktivnosti

Radna skupina za zeleni plan na lokalnoj razini

Povjerenstvo ENVE koordinira i Radnu skupinu za zeleni plan na lokalnoj razini. To je horizontalna inicijativa Europskog odbora regija koja obuhvaća više povjerenstava, a cilj joj je postaviti gradove i regije u središte europskog zelenog plana i osigurati da se strategija održivog rasta EU-a i planovi oporavka od COVID-a 19 pretoče u izravno financiranje gradova i regija te konkretne projekte u svim predjelima Unije. Povjerenstvo ENVE daje svoj doprinos i povezanoj kampanji „Zeleni plan na lokalnoj razini”.

Radna skupina br. 3

Povjerenstvo ENVE zaduženo je za koordinaciju Radne skupine br. 3 koja pomaže u radu Radnoj skupini za zeleni plan na lokalnoj razini. Glavna svrha Radne skupine uključuje osiguravanje instrumenta za koordinaciju među svim povjerenstvima, političkim klubovima i sa službama za komunikaciju. Radna skupina time osigurava dosljednost u zakonodavnom radu OR-a u vezi sa zelenim planom i uspješnu komunikaciju o njemu.

Druge mreže i platforme

Povjerenstvo ENVE također je odgovorno za aktivnosti povezane sa Sporazumom gradonačelnika, inicijativom koja lokalne i regionalne vlasti uključuje u borbu za bolje klimatske i energetske politike.

Povjerenstvo ENVE uključeno je u europski klimatski pakt, čiji je cilj osnažiti građane da oblikuju zeleniju Europu. Članovi i članice OR-a pozivaju se da se pridruže toj inicijativi kao ambasadori i ambasadorice OR-a za klimatski pakt. OR će putem projekta „OR za klimatski pakt“ (CoR 4 Climate Pact) podupirati OR-ove ambasadore i ambasadorice za klimatski pakt i u održavanju lokalnih klimatskih događanja namijenjenih podizanju razine svijesti i ubrzanju djelovanja u području klime na lokalnoj razini.

Povjerenstvo ENVE zaduženo je za zajedničko upravljanje platformom dionika za nultu stopu onečišćenja s Europskom komisijom. Platforma je uspostavljena kako bi se doprinijelo postizanju cilja nulte stope onečišćenja u dijalogu s dionicima iz različitih zajednica i područja stručnosti, uključujući lokalne i regionalne vlasti.

Angažman povjerenstva ENVE na globalnoj razini

Povjerenstvo ENVE na globalnoj razini ima vodeću ulogu u sudjelovanju OR-a na konferencijama UN-a o klimatskim promjenama i biološkoj raznolikosti. Povjerenstvo ENVE odgovorno je za koordinaciju izaslanstva OR-a na COP-u UNFCCC-a, što je bio slučaj i na konferenciji COP26 u Glasgowu 2021. godine.  Osim toga, povjerenstvo ENVE koordinira doprinos OR-a konferencijama UN-a o biološkoj raznolikosti. U tom je kontekstu OR-ovo zajedničko sastavljanje Deklaracije iz Edinburgha o globalnom okviru za biološku raznolikost nakon 2020. jedno od njegovih najnovijih postignuća u kojima se naglašava važnost višerazinskog upravljanja na globalnoj razini.

Najnovije vijesti

Sastanci

Predstojeći sastanci

Održani sastanci

Mišljenja

Usvojena mišljenja

Mišljenja o kojima se trenutno raspravlja

Studije

 • Local and regional authorities in the governance of the energy union

  Datum objave: 06/09/2023Tema:EU energy policy, Green DealAutor:Mariya Gancheva, Panagiota Pavlou, Laura Vona, Berkay Akbaba, Laurine Tertre, Isa Vroom (Milieu Consulting SRL)
 • The impact of EU climate and energy initiatives on cities climate transition

  Datum objave: 28/04/2023Tema:Climate change policy, Energy efficiency, Green DealAutor:Michela Gasperini, Per Lundberg, Agnieszka Markowska, Isa Vroom
 • Climate adaptation:Measuring performance, defining targets and ensuring sustainability

  Datum objave: 06/12/2022Tema:Climate change policy, Green DealAutor:Mariya Gancheva, Per Lundberg, Isa Vroom (Milieu Consulting)
 • European Green Deal Handbook

  Datum objave: 19/09/2022Tema:Green DealAutor:Erik Gløersen, Marcela Mäder Furtado (Spatial Foresight), Helene Gorny, Arndt Münch (ÖIR) and Michele Alessandrini, Carlo Bettini (t33)
 • Renovation Wave: guidance for local and regional implementation

  Datum objave: 26/04/2022Tema:Green Deal, Energy efficiency, EU energy policyAutor:Arndt Münch, Manon Badouix, Bernd Schuh (ÖIR), Sabine Zillmer (Spatial Foresight)
 • Equal opportunities and responsibilities in the implementation of the European Green Deal

  Datum objave: 13/01/2022Tema:Green Deal, EqualityAutor:Haris Martinos, Herta Tödtling-Schönhofer and Paul Jeffrey (Metis GmbH)
 • Financing the Green Deal: a toolbox for the implementation of the Green Deal

  Datum objave: 10/05/2021Tema:Environment policy, Climate change policy, Green DealAutor:Mariya Gancheva, Oskar Gustafsson, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Territorial Impact Assessment on EU Climate Targets (ex-ante, February 2021)

  Datum objave: 31/03/2021Tema:Climate change policyAutor:Igor Caldeira, Cristina Socias Monserrat (CoR), Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch (ÖIR GmbH)
 • Renovation Wave Study

  Datum objave: 03/02/2021Tema:Green Deal, Energy efficiency, Renewable energy, EU energy policy, Environment policy, Climate change policyAutor:Tugce Tugran, Zuzana Lukacova, Veronique Bruggeman, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Is the Green Deal fit for combating climate change in EU regions and cities

  Datum objave: 15/12/2020Tema:Climate change policy, Energy efficiency, Green Deal, Renewable energyAutor:Tugce Tugran, Alicia McNeill, Matthew Jones, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • The Local and Regional Dimension in the New Circular Economy Action Plan

  Datum objave: 06/10/2020Tema:Circular economyAutor:Camille Borett, Guillermo Gea, Lucille Labayle, Tugce Tugran, Tony Zamparutti (Milieu Consulting SRL)
 • Boosting the Capacity of LRAs to implement the Green Deal: a toolbox for the climate pact

  Datum objave: 16/09/2020Tema:Climate change policy, Green DealAutor:Alicia McNeill, Tugce Tugran, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Adapting to climate change: Challenges and opportunities for the EU local and regional authorities

  Datum objave: 16/09/2020Tema:Climate change policy, Multi-level governance and devolutionAutor:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Tugce Tugran and Camille Borrett (Milieu Consulting SRL)
 • Integrated water management and policy coherence in regions and cities

  Datum objave: 27/03/2020Tema:Water policyAutor:Alicia McNeill and Tony Zamparutti (Milieu Consulting SPRL, Belgium).
 • Financing biodiversity action: opportunities and challenges for EU subnational governments

  Datum objave: 19/03/2020Tema:BiodiversityAutor:Agnieszka Markowska, Lucille Labayle, Paola Banfi, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL, Belgium)
 • Towards sustainable neighbourhoods and small communities – Environmental policy below municipal level

  Datum objave: 11/02/2020Tema:Environment policy, Multi-level governance and devolutionAutor:Marco Cuevas, Carlo Miani, Hugo Ruiz and Evelyn Clara Rosenberg (adelphi consult GmbH, Germany)
 • The role of local and regional authorities in National Energy and Climate Plans taking into account the recommendations by the European Commission

  Datum objave: 27/09/2019Tema:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyAutor:Mariya Gancheva, Argyro Kepesidi and Sarah O’Brien
 • Financing climate action (part 2): cities and regions investing in energy

  Datum objave: 19/09/2019Tema:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyAutor:Mariya Gancheva, Agnieszka Markowska and Sarah O’Brien (Milieu Consulting SPRL)
 • Contribution of EU local and regional authorities to a successful implementation of the EU Long Term Strategy

  Datum objave: 15/04/2019Tema:Environment policyAutor:Mariya Gancheva, Guillermo Gea, Matthew Jones, Sarah O’Brien and Tugce Tugran (Milieu Ltd, Belgium).
 • Water Reuse – Legislative Framework in EU Regions

  Datum objave: 24/10/2018Tema:Water policyAutor:Mariya Gancheva, Alicia McNeill and Melanie Muro (Milieu Ltd, Belgium).
 • Models of Local Energy Ownership and the Role of Local Energy Communities in Energy Transition in Europe

  Datum objave: 25/09/2018Tema:Energy efficiency, market and technology, Energy Union and infrastructureAutor:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Nicola Crook and Catarina Monteiro (Milieu Ltd, Belgium)
 • Towards an 8th Environment Action Programme – Local and regional dimension

  Datum objave: 31/07/2018Tema:Environment policyAutor:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Catarina Monteiro and Alessia Valentino (Milieu Ltd)
 • A European Strategy for plastics in the circular economy - Local and regional dimension

  Datum objave: 14/06/2018Tema:Environment policy, Waste policyAutor:Marine Briard, Sarah O’ Brien and Florent Pelsy (Milieu Ltd, Belgium).
 • Contribution of EU local and regional authorities to the 14th meeting of the UN Convention on Biodiversity (CBD COP 14)

  Datum objave: 30/05/2018Tema:BiodiversityAutor:Sandra Jen and Marta Ballesteros (Milieu Ltd, Belgium).
 • Effective multi-level environmental governance for a better implementation of EU environment legislation

  Datum objave: 08/10/2017Tema:Environment policyAutor:Jennifer McGuinn, Lise Oulès, Harriet Bradley and Alicia McNeill (Milieu Ltd).
 • Financing climate action: opportunities and challenges for local and regional authorities

  Datum objave: 14/09/2017Tema:Climate change policyAutor:Ludovica Rossi, Mariya Gancheva and Sarah O’Brien (Milieu Ltd)
 • EU Energy Market Policy: Local and Regional Experience

  Datum objave: 24/01/2017Tema:Energy efficiency, market and technologyAutor:Maarten Afman and Sofia Cherif (CE Delft), Giorgia Rambelli and Stephan Sina (ICLEI), and and Christine Lucha (Ecologic Institute).
 • An overview of regions and cities with-in the global climate change process - a perspective for the future

  Datum objave: 22/12/2016Tema:Climate change policyAutor:Giorgia Rambelli (ICLEI Europe), Lena Donat (Ecologic Institute) and Gilbert Ahamer & Klaus Radunsky (Federal Environment Agency Austria).
 • Regional and Local Adaptation in the EU since the Adoption of the EU Adaptation Strategy in 2013

  Datum objave: 25/10/2016Tema:Climate change policyAutor:Evelyn Lukat, Jenny Tröltzsch, Giacomo Cazzola, Zoritza Kiresiewa, Daniel Blobel (Ecologic Institute), Alberto Terenzi, Julia Peleikis, Vasileios Latinos (ICLEI), Ray Purdy, Peter Hjerp (UCL).
 • Multi-level governance and partnership practices in development and implementation of Sustainable Energy Action Plans (SEAP)

  Datum objave: 29/06/2016Tema:Energy efficiency, market and technologyAutor:Arne Riedel (Ecologic Institut) and Giorgia Rambelli (ICLEI), Alexander Storch (Umweltbundesamt Wien).
 • Local and Regional State of Play and Policy Recommendations Concerning Sustainable Heating and Cooling: Focusing on EU Level Policy

  Datum objave: 16/06/2016Tema:Energy efficiency, market and technology, Renewable energyAutor:Christine Lucha and Andreas Prahl (Ecologic Institute), Bettina Kampman and Sofia Cherif (CE Delft), Carsten Rothballer (ICLEI), Alexander Storch (EEA Vienna).
 • The implementation of the Natura 2000, Habitats Directive 92/43/ECC and Birds Directive 79/409/ECC (Preparation for an ex-post territorial impact assessment)

  Datum objave: 21/04/2015Tema:BiodiversityAutor:Ecologic Institute, UCL Centre for Law and the Environment
 • File Note on Circular Economy Package for the Territorial Impact Assessment Workshop

  Datum objave: 07/09/2014Autor:Francesca Montevecchi (Institute for Managing Sustainability, Vienna University of Economics and Business) and Hubert Reisinger (Umweltbundesamt GmbH)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part B: Recommendations

  Datum objave: 11/06/2014Autor:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part A: Analysis and case studies

  Datum objave: 11/06/2014Autor:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”

  Datum objave: 17/07/2013Autor:Vienna University of Economics and Business - Institute for Managing Sustainability (Zoran Rušnov, Umberto Pisano and Norma Schönherr)
  Dostupni jezici (21)
  1. български(194,85 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  2. Čeština(174,86 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  3. dansk(73,08 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  4. Deutsch(72,89 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  5. ελληνικά(220,84 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  6. español(71,43 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  7. eesti(71,94 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  8. suomi(71,92 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  9. français(74,02 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  10. magyar(167,58 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  11. italiano(74,4 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  12. lietuvių(173,86 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  13. latviešu(180,03 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  14. Malti(152,38 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  15. Nederlands(71,62 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  16. polski(180,5 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  17. português(123,55 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  18. română(145,21 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  19. slovenčina(173,6 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  20. slovenščina(164,64 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  21. svenska(72,8 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  Tražite jezik koji nije na popisu? Saznajte zašto.
 • - Summary of a Survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A Digital Agenda for Europe" - Executive Summary

  Datum objave: 01/06/2013Autor:Vienna University of Economics and Business, Research Institute for Managing Sustainability (RIMAS) (Zoran Rušnov and Norma Schönherr)
 • Ambitious waste targets and local and regional waste management

  Datum objave: 31/05/2013Autor:Ecologic Institute (Albrecht Gradmann), Umweltbundesamt Österreich (Thomas Weissenbach (main author) and Hubert Reisinger) and RIMAS (Francesca Montevecchi)
 • Adaptation to Climate Change

  Datum objave: 09/04/2011Autor:Ecologic Institute, Berlin/Vienna
  Dostupni jezici (1)
  1. français(1,74 MB - PDF)Preuzimanje
   Adaptation to Climate Change
  Tražite jezik koji nije na popisu? Saznajte zašto.

Sastav

 • portrait of Rafał Kazimierz TRZASKOWSKIRafał Kazimierz TRZASKOWSKIPredsjednik/ica@trzaskowski_
 • portrait of Kata TÜTTŐKata TÜTTŐPrvi potpredsjednik/ica
 • portrait of Andries GRYFFROYAndries GRYFFROYDrugi potpredsjednik/ica

​Secretariat​​

Head of Unit: Andrea BODOVA

Assistant to the Head of Unit and general support to ENVE work, support to GDGL working group and Task Force 3: Livia VADUVA

B2.1 Sector Environment (ENVE):

 • José FONSECA LAVADO, Head of sector, Environment Team coordination; CBD COPs, Zero Pollution Stakeholder Platform, global SDGs coordination, CoR4Green Deal
 • Stefano PANOZZO, in charge of Zero pollution, Chemicals, Air, EAP, LIFE
 • Kyriakos GIALOGLOU, in charge of Circular Economy and waste, link between ENVIRO and CLIMA files
 • Marta MANSANET CANOVAS, in charge of Biodiversity, Water, CBD COPs, platforms and awards, Members+, Green City Accord, global SDGs, GDGL Handbook (biodiversity), CoR4Green Deal
 • Jean TANTI, general support to the Environment sector, GDGL campaign, Zero Pollution Stakeholder Platform, Members+, communication activities, networks and events

B2.2 Sector Climate, Energy and Green Deal (CLIMA):

 • Alessandra ANTONINI, Head of sector, in charge of Climate, Energy, Task Force 3, Green Deal coordination, UNFCCC COPs coordination, Green Deal Going Local working group, GDGL campaign
 • Teresa GARCIA PEREZ, in charge of UNFCCC COP, Green Deal policy, Climate change adaptation
 • Giustino PICCOLO, in charge of Climate mitigation, cooperation with networks of LRAs, Green Deal Going Local Working Group, Task Force 3 , Covenant of Mayors, Green Deal financing
 • Pedro Raul Narro Sanchez, in charge of Energy Policy, Multilevel Energy and Climate Dialogues, Space policy, GDGL campaign​
 • Claudia LOLLO, general support to Climate, Energy and Green Deal sector​
 • Yasmine COLLIER, UNFCCC COP28, support to climate and energy team, general support to ENVE

Multimedijski sadržaj

CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership

 

Pogledajte više

 • CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
  CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
 • Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
  Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
 • Clean urban mobility - Make public transport more effective
  Clean urban mobility - Make public transport more effective
 • The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
  The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
 • CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
  CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
 • Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
  Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
 • Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
  Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
 • Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality
  Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality

Liveblog

CoR Green Deal Going Local webpages

CoR at global fora

EU Regions Week

EU Green Week

EU Sustainable Energy Week

European Week of Waste reduction

Green City Accord

Kontakt

Podijeli:
 
Back to top