ENVE 

Povjerenstvo za okoliš, klimatske promjene i energiju 

ENVE logo
© Mopic / Adobe stock.com

Povjerenstvo za okoliš, klimatske promjene i energiju (ENVE) odgovorno je za koordinaciju rada Odbora regija u područjima povezanima s europskim zelenim planom, koja uključuju okolišnu bioraznolikost, kružno gospodarstvo, nultu stopu onečišćenja, klimatske promjene te energetsku i svemirsku politiku. Povjerenstvo ENVE odgovorno je i za Radnu skupinu za zeleni plan na lokalnoj razini i druge mreže i platforme kao što su mreža nacionalnih ambasadora i ambasadorica Sporazuma gradonačelnika, mreža ambasadora i ambasadorica OR-a za europski klimatski pakt i platforma dionika za nultu stopu onečišćenja. Povjerenstvo ENVE na globalnoj razini ima vodeću ulogu u sudjelovanju OR-a na konferencijama UN-a o klimatskim promjenama i biološkoj raznolikosti.

Odaberite drugo povjerenstvo OR-a:
Sadržaj

O nama

Povjerenstvo za okoliš, klimatske promjene i energiju (ENVE) odgovorno je za pripremu i osiguravanje potrebnih resursa i instrumenata kako bi Odbor mogao u potpunosti ispuniti svoju savjetodavnu ulogu u zakonodavnom i političkom postupku EU-a.

Povjerenstvo ENVE podupire OR u pripremi političkih poruka u područjima povezanima s europskim zelenim planom, kao što su:

 • klimatske promjene,
 • energija,
 • svemirske politike Europske unije,
 • bioraznolikost,
 • kružno gospodarstvo,
 • nulta stopa onečišćenja.

Tim ENVE-a pomaže članovima i članicama u izradi mišljenja povjerenstva ENVE i podupire politički proces u okviru Predsjedništva i plenarnih zasjedanja, a odgovoran je i za podršku aktivnostima praćenja i evaluacije učinka. Bavi se i organizacijom sastanaka povjerenstva ENVE i vanjskih događanja u relevantnim područjima politike.

Aktivnosti

Radna skupina za zeleni plan na lokalnoj razini

Povjerenstvo ENVE koordinira Radnu skupinu za zeleni plan na lokalnoj razini. To je horizontalna inicijativa OR-a koja obuhvaća više povjerenstava, a cilj joj je postaviti gradove i regije u središte europskog zelenog plana uz nastojanje da se strategija održivog rasta EU-a pretoči u izravno financiranje gradova i regija te konkretne projekte u cijeloj Uniji. Povjerenstvo ENVE daje svoj doprinos i povezanoj kampanji „Zeleni plan na lokalnoj razini”.

Radna skupina br. 3

Povjerenstvo ENVE zaduženo je za koordinaciju Radne skupine br. 3 koja pomaže u radu Radnoj skupini za zeleni plan na lokalnoj razini. Glavna svrha Radne skupine br. 3 jest pomoć u koordinaciji među svim povjerenstvima, političkim klubovima i sa službama za komunikaciju, čime ona osigurava dosljednost u zakonodavnom radu OR-a u vezi sa zelenim planom i uspješnu komunikaciju o njemu.

Druge mreže i platforme

Povjerenstvo ENVE također je odgovorno za aktivnosti povezane sa Sporazumom gradonačelnika inicijativom koja lokalne i regionalne vlasti uključuje u borbu za bolje klimatske i energetske politike.

Povjerenstvo ENVE uključeno je u europski klimatski pakt, čiji je cilj osnažiti građane da oblikuju zeleniju Europu. Članovi i članice OR-a pozvani su da se pridruže toj inicijativi kao ambasadori i ambasadorice OR-a za klimatski pakt. OR će putem projekta „OR za klimatski pakt“ (CoR 4 Climate Pact) podupirati OR-ove ambasadore i ambasadorice za klimatski pakt i u održavanju lokalnih klimatskih događanja namijenjenih podizanju razine svijesti i ubrzanju djelovanja u području klime na lokalnoj razini.

Povjerenstvo ENVE zaduženo je i za zajedničko upravljanje platformom dionika za nultu stopu onečišćenja s Europskom komisijom. Platforma je uspostavljena kako bi se doprinijelo postizanju ciljeva nulte stope onečišćenja u dijalogu s dionicima iz različitih zajednica i područja stručnosti, uključujući lokalne i regionalne vlasti.

Angažman povjerenstva ENVE na globalnoj razini

Povjerenstvo ENVE na globalnoj razini ima vodeću ulogu u sudjelovanju OR-a na konferencijama UN-a o klimatskim promjenama i biološkoj raznolikosti. Povjerenstvo ENVE odgovorno je za koordinaciju izaslanstva OR-a na samitima Konferencije stranaka (COP) Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime (UNFCCC). Osim toga, povjerenstvo ENVE koordinira doprinos OR-a konferencijama UN-a o biološkoj raznolikosti. U tom je kontekstu OR-ovo sudjelovanje u sastavljanju Deklaracije iz Edinburgha o globalnom okviru za biološku raznolikost nakon 2020. jedno od njegovih najnovijih postignuća, a u njoj se naglašava važnost višerazinskog upravljanja na globalnoj razini.

Najnovije vijesti

Sastanci

Predstojeći sastanci

Održani sastanci

Mišljenja

Usvojena mišljenja

Mišljenja o kojima se trenutno raspravlja

Studije

 • Green Deal in Figures: Understanding Europe’s Green Transition from a Local and Regional Perspective

  Datum objave: 14/06/2024Tema:Green DealAutor:Mariya Gancheva, Isa Vroom, Marie Muller, Margaux Truc, Pietro Freguglia
 • Healthier environment for healthier lives: impacts of the European Green Deal on human health

  Datum objave: 30/01/2024Tema:Climate change policy, Green Deal, Air Quality, Biodiversity, Environment policy, Pollution controlAutor:Ian Keyte (WSP), Karina Reynolds (WSP), Natalie Sims (WSP), Will Cooke (WSP), ,Zhelyan Vichev (WSP)
 • Local and regional authorities in the governance of the energy union

  Datum objave: 06/09/2023Tema:EU energy policy, Green DealAutor:Mariya Gancheva, Panagiota Pavlou, Laura Vona, Berkay Akbaba, Laurine Tertre, Isa Vroom (Milieu Consulting SRL)
 • The impact of EU climate and energy initiatives on cities climate transition

  Datum objave: 28/04/2023Tema:Climate change policy, Energy efficiency, Green DealAutor:Michela Gasperini, Per Lundberg, Agnieszka Markowska, Isa Vroom
 • Climate adaptation:Measuring performance, defining targets and ensuring sustainability

  Datum objave: 06/12/2022Tema:Climate change policy, Green DealAutor:Mariya Gancheva, Per Lundberg, Isa Vroom (Milieu Consulting)
 • European Green Deal Handbook

  Datum objave: 19/09/2022Tema:Green DealAutor:Erik Gløersen, Marcela Mäder Furtado (Spatial Foresight), Helene Gorny, Arndt Münch (ÖIR) and Michele Alessandrini, Carlo Bettini (t33)
 • Renovation Wave: guidance for local and regional implementation

  Datum objave: 26/04/2022Tema:Green Deal, Energy efficiency, EU energy policyAutor:Arndt Münch, Manon Badouix, Bernd Schuh (ÖIR), Sabine Zillmer (Spatial Foresight)
 • Equal opportunities and responsibilities in the implementation of the European Green Deal

  Datum objave: 13/01/2022Tema:Green Deal, EqualityAutor:Haris Martinos, Herta Tödtling-Schönhofer and Paul Jeffrey (Metis GmbH)
 • Financing the Green Deal: a toolbox for the implementation of the Green Deal

  Datum objave: 10/05/2021Tema:Environment policy, Climate change policy, Green DealAutor:Mariya Gancheva, Oskar Gustafsson, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Territorial Impact Assessment on EU Climate Targets (ex-ante, February 2021)

  Datum objave: 31/03/2021Tema:Climate change policyAutor:Igor Caldeira, Cristina Socias Monserrat (CoR), Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch (ÖIR GmbH)
 • Renovation Wave Study

  Datum objave: 03/02/2021Tema:Green Deal, Energy efficiency, Renewable energy, EU energy policy, Environment policy, Climate change policyAutor:Tugce Tugran, Zuzana Lukacova, Veronique Bruggeman, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Is the Green Deal fit for combating climate change in EU regions and cities

  Datum objave: 15/12/2020Tema:Climate change policy, Energy efficiency, Green Deal, Renewable energyAutor:Tugce Tugran, Alicia McNeill, Matthew Jones, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • The Local and Regional Dimension in the New Circular Economy Action Plan

  Datum objave: 06/10/2020Tema:Circular economyAutor:Camille Borett, Guillermo Gea, Lucille Labayle, Tugce Tugran, Tony Zamparutti (Milieu Consulting SRL)
 • Boosting the Capacity of LRAs to implement the Green Deal: a toolbox for the climate pact

  Datum objave: 16/09/2020Tema:Climate change policy, Green DealAutor:Alicia McNeill, Tugce Tugran, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Adapting to climate change: Challenges and opportunities for the EU local and regional authorities

  Datum objave: 16/09/2020Tema:Climate change policy, Multi-level governance and devolutionAutor:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Tugce Tugran and Camille Borrett (Milieu Consulting SRL)
 • Integrated water management and policy coherence in regions and cities

  Datum objave: 27/03/2020Tema:Water policyAutor:Alicia McNeill and Tony Zamparutti (Milieu Consulting SPRL, Belgium).
 • Financing biodiversity action: opportunities and challenges for EU subnational governments

  Datum objave: 19/03/2020Tema:BiodiversityAutor:Agnieszka Markowska, Lucille Labayle, Paola Banfi, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL, Belgium)
 • Towards sustainable neighbourhoods and small communities – Environmental policy below municipal level

  Datum objave: 11/02/2020Tema:Environment policy, Multi-level governance and devolutionAutor:Marco Cuevas, Carlo Miani, Hugo Ruiz and Evelyn Clara Rosenberg (adelphi consult GmbH, Germany)
 • The role of local and regional authorities in National Energy and Climate Plans taking into account the recommendations by the European Commission

  Datum objave: 27/09/2019Tema:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyAutor:Mariya Gancheva, Argyro Kepesidi and Sarah O’Brien
 • Financing climate action (part 2): cities and regions investing in energy

  Datum objave: 19/09/2019Tema:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyAutor:Mariya Gancheva, Agnieszka Markowska and Sarah O’Brien (Milieu Consulting SPRL)
 • Contribution of EU local and regional authorities to a successful implementation of the EU Long Term Strategy

  Datum objave: 15/04/2019Tema:Environment policyAutor:Mariya Gancheva, Guillermo Gea, Matthew Jones, Sarah O’Brien and Tugce Tugran (Milieu Ltd, Belgium).
 • Water Reuse – Legislative Framework in EU Regions

  Datum objave: 24/10/2018Tema:Water policyAutor:Mariya Gancheva, Alicia McNeill and Melanie Muro (Milieu Ltd, Belgium).
 • Models of Local Energy Ownership and the Role of Local Energy Communities in Energy Transition in Europe

  Datum objave: 25/09/2018Tema:Energy efficiency, market and technology, Energy Union and infrastructureAutor:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Nicola Crook and Catarina Monteiro (Milieu Ltd, Belgium)
 • Towards an 8th Environment Action Programme – Local and regional dimension

  Datum objave: 31/07/2018Tema:Environment policyAutor:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Catarina Monteiro and Alessia Valentino (Milieu Ltd)
 • A European Strategy for plastics in the circular economy - Local and regional dimension

  Datum objave: 14/06/2018Tema:Environment policy, Waste policyAutor:Marine Briard, Sarah O’ Brien and Florent Pelsy (Milieu Ltd, Belgium).
 • Contribution of EU local and regional authorities to the 14th meeting of the UN Convention on Biodiversity (CBD COP 14)

  Datum objave: 30/05/2018Tema:BiodiversityAutor:Sandra Jen and Marta Ballesteros (Milieu Ltd, Belgium).
 • Effective multi-level environmental governance for a better implementation of EU environment legislation

  Datum objave: 08/10/2017Tema:Environment policyAutor:Jennifer McGuinn, Lise Oulès, Harriet Bradley and Alicia McNeill (Milieu Ltd).
 • Financing climate action: opportunities and challenges for local and regional authorities

  Datum objave: 14/09/2017Tema:Climate change policyAutor:Ludovica Rossi, Mariya Gancheva and Sarah O’Brien (Milieu Ltd)
 • EU Energy Market Policy: Local and Regional Experience

  Datum objave: 24/01/2017Tema:Energy efficiency, market and technologyAutor:Maarten Afman and Sofia Cherif (CE Delft), Giorgia Rambelli and Stephan Sina (ICLEI), and and Christine Lucha (Ecologic Institute).
 • An overview of regions and cities with-in the global climate change process - a perspective for the future

  Datum objave: 22/12/2016Tema:Climate change policyAutor:Giorgia Rambelli (ICLEI Europe), Lena Donat (Ecologic Institute) and Gilbert Ahamer & Klaus Radunsky (Federal Environment Agency Austria).
 • Regional and Local Adaptation in the EU since the Adoption of the EU Adaptation Strategy in 2013

  Datum objave: 25/10/2016Tema:Climate change policyAutor:Evelyn Lukat, Jenny Tröltzsch, Giacomo Cazzola, Zoritza Kiresiewa, Daniel Blobel (Ecologic Institute), Alberto Terenzi, Julia Peleikis, Vasileios Latinos (ICLEI), Ray Purdy, Peter Hjerp (UCL).
 • Multi-level governance and partnership practices in development and implementation of Sustainable Energy Action Plans (SEAP)

  Datum objave: 29/06/2016Tema:Energy efficiency, market and technologyAutor:Arne Riedel (Ecologic Institut) and Giorgia Rambelli (ICLEI), Alexander Storch (Umweltbundesamt Wien).
 • Local and Regional State of Play and Policy Recommendations Concerning Sustainable Heating and Cooling: Focusing on EU Level Policy

  Datum objave: 16/06/2016Tema:Energy efficiency, market and technology, Renewable energyAutor:Christine Lucha and Andreas Prahl (Ecologic Institute), Bettina Kampman and Sofia Cherif (CE Delft), Carsten Rothballer (ICLEI), Alexander Storch (EEA Vienna).
 • The implementation of the Natura 2000, Habitats Directive 92/43/ECC and Birds Directive 79/409/ECC (Preparation for an ex-post territorial impact assessment)

  Datum objave: 21/04/2015Tema:BiodiversityAutor:Ecologic Institute, UCL Centre for Law and the Environment
 • File Note on Circular Economy Package for the Territorial Impact Assessment Workshop

  Datum objave: 07/09/2014Autor:Francesca Montevecchi (Institute for Managing Sustainability, Vienna University of Economics and Business) and Hubert Reisinger (Umweltbundesamt GmbH)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part B: Recommendations

  Datum objave: 11/06/2014Autor:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part A: Analysis and case studies

  Datum objave: 11/06/2014Autor:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”

  Datum objave: 17/07/2013Autor:Vienna University of Economics and Business - Institute for Managing Sustainability (Zoran Rušnov, Umberto Pisano and Norma Schönherr)
  Dostupni jezici (21)
  1. български(194,85 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  2. Čeština(174,86 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  3. dansk(73,08 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  4. Deutsch(72,89 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  5. ελληνικά(220,84 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  6. español(71,43 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  7. eesti(71,94 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  8. suomi(71,92 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  9. français(74,02 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  10. magyar(167,58 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  11. italiano(74,4 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  12. lietuvių(173,86 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  13. latviešu(180,03 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  14. Malti(152,38 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  15. Nederlands(71,62 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  16. polski(180,5 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  17. português(123,55 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  18. română(145,21 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  19. slovenčina(173,6 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  20. slovenščina(164,64 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  21. svenska(72,8 KB - PDF)Preuzimanje
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  Tražite jezik koji nije na popisu? Saznajte zašto.
 • - Summary of a Survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A Digital Agenda for Europe" - Executive Summary

  Datum objave: 01/06/2013Autor:Vienna University of Economics and Business, Research Institute for Managing Sustainability (RIMAS) (Zoran Rušnov and Norma Schönherr)
 • Ambitious waste targets and local and regional waste management

  Datum objave: 31/05/2013Autor:Ecologic Institute (Albrecht Gradmann), Umweltbundesamt Österreich (Thomas Weissenbach (main author) and Hubert Reisinger) and RIMAS (Francesca Montevecchi)
 • Adaptation to Climate Change

  Datum objave: 09/04/2011Autor:Ecologic Institute, Berlin/Vienna
  Dostupni jezici (1)
  1. français(1,74 MB - PDF)Preuzimanje
   Adaptation to Climate Change
  Tražite jezik koji nije na popisu? Saznajte zašto.

Sastav

 • portrait of Rafał Kazimierz TRZASKOWSKIRafał Kazimierz TRZASKOWSKIPredsjednik/ica@trzaskowski_
 • portrait of Kata TÜTTŐKata TÜTTŐPrvi potpredsjednik/ica
 • portrait of Andries GRYFFROYAndries GRYFFROYDrugi potpredsjednik/ica

​Secretariat​​

Head of Unit: Andrea BODOVA

Assistant to the Head of Unit and general support to ENVE work, support to GDGL working group and Task Force 3: Livia VADUVA

B2.1 Sector Environment (ENVIRO):

 • José FONSECA LAVADO, Head of sector, Environment Team coordination; CBD COPs, Zero Pollution Stakeholder Platform, global SDGs coordination, CoR4Green Deal
 • Stefano PANOZZO, in charge of Zero pollution, Chemicals, Air, EAP, LIFE
 • Kyriakos GIALOGLOU, in charge of Circular Economy and waste, link between ENVIRO and CLIMA files
 • Marta MANSANET CANOVAS, in charge of Biodiversity, Water, CBD COPs, platforms and awards, Members+, Green City Accord, global SDGs, GDGL Handbook (biodiversity), CoR4Green Deal
 • Jean TANTI, general support to the Environment sector, GDGL campaign, Zero Pollution Stakeholder Platform, Members+, communication activities, networks and events
 • Teresa Spantzel, Cicero Trainee, general support ENVIRO

B2.2 Sector Climate, Energy and Green Deal (CLIMA):

 • Alessandra ANTONINI, Head of sector, in charge of Climate, Energy, Task Force 3, Green Deal coordination, UNFCCC COPs coordination, Green Deal Going Local working group, GDGL campaign
 • Teresa GARCIA PEREZ, in charge of UNFCCC COP, Green Deal policy, Climate change adaptation
 • Giustino PICCOLO, in charge of Climate mitigation, cooperation with networks of LRAs, Green Deal Going Local Working Group, Task Force 3 , Covenant of Mayors, Green Deal financing
 • Pedro Raul Narro Sanchez, in charge of Energy Policy, Multilevel Energy and Climate Dialogues, Space policy, GDGL campaign​​​

Multimedijski sadržaj

Air pollution: make streets safer & greener for everyone

 

Pogledajte više

 • Air pollution: make streets safer & greener for everyone
  Air pollution: make streets safer & greener for everyone
 • Wastewater treatment: innovative solutions for greener cities
  Wastewater treatment: innovative solutions for greener cities
 • Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
  Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
 • Clean urban mobility - Make public transport more effective
  Clean urban mobility - Make public transport more effective
 • The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
  The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
 • Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
  Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
 • Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
  Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
 • Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality
  Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality

Liveblog

Kontakt

Podijeli :
 
Back to top