Povjerenstva 

Zakonodavni rad Europskog odbora regija, koji obuhvaća širok raspon područja od interesa za lokalne i regionalne vlasti, obavlja šest tematskih povjerenstava.

U povjerenstvima članovi i članice OR-a izrađuju mišljenja o zakonodavnim prijedlozima i inicijativama EU-a te raspravljaju o drugim pitanjima važnima za rad više od milijun europskih lokalnih političara i političarki.

 • civex banner

  CIVEX

  Povjerenstvo za građanstvo, upravljanje, institucijske i vanjske poslove, CIVEX, ustavna pitanja, demokracija, prijenos ovlasti, supsidijarnost, pravosuđe, budućnost Europe, migracije, integracija, temeljna prava, proširenje, susjedstvo, razvojna suradnja.

  Pročitaj više
 • COTER logo

  COTER

  Uz kohezijsku politiku, povjerenstvo COTER pomno prati višegodišnji financijski okvir i proračun EU-a, kao i prometnu politiku, teritorijalni razvoj, prekograničnu suradnju, prostorno planiranje i urbana pitanja.

  Pročitaj više
 • ECON logo

  ECON

  Povjerenstvo za ekonomsku politiku (ECON) koordinira doprinos svojih članova o temama povezanima s gospodarskom i industrijskom politikom kao što su politika tržišnog natjecanja i državnih potpora, javna nabava, politika za MSP-ove i poduzetništvo, gospodarsko upravljanje i europski semestar, ciljevi održivog razvoja, unutarnje tržište i jedinstveno digitalno tržište. Njegove aktivnosti obuhvaćaju i gospodarsku i monetarnu politiku, politiku oporezivanja, međunarodnu trgovinu i carine (uključujući pitanja koja se odnose na WTO) te lokalne/regionalne financije.

  Pročitaj više
 • ENVE logo

  ENVE

  Povjerenstvo za okoliš, klimatske promjene i energiju (ENVE) odgovorno je za koordinaciju rada Odbora regija u područjima povezanima s europskim zelenim planom, koja uključuju okolišnu bioraznolikost, kružno gospodarstvo i nultu stopu onečišćenja, klimatske promjene te energetsku i svemirsku politiku. Povjerenstvo je odgovorno i za radnu skupinu za zeleni plan na lokalnoj razini i druge mreže i platforme kao što su nacionalni ambasadori Sporazuma gradonačelnika, ambasadori OR-a za klimatski pakt i platforma dionika za nultu stopu onečišćenja. Na globalnoj razini Povjerenstvo ima vodeću ulogu u sudjelovanju OR-a na konferencijama UN-a o klimatskim promjenama i biološkoj raznolikosti.

  Pročitaj više
 • NAT logo

  NAT

  Povjerenstvo NAT okuplja više od 100 gradonačelnika, vijećnika i predsjednika regija, i bavi se širokim rasponom tema povezanih s ruralnim razvojem, zdravljem, poljoprivredom, šumarstvom, ribarstvom, civilnom zaštitom, zaštitom potrošača i turizmom. Ruralna agenda za Europu i javno zdravlje glavne su političke teme u trenutačnom mandatnom razdoblju.

  Pročitaj više
 • SEDEC logo

  SEDEC

  The SEDEC commission is in charge of employment, social policies, education, training (including lifelong learning), sports and culture related dossiers. SEDEC is also responsible for equality, social economy and youth files, as well as research, innovation and artificial intelligence.

  Pročitaj više
Podijeli:
 
Back to top