Povjerenstva 

Zakonodavni rad Europskog odbora regija, koji obuhvaća širok raspon područja od interesa za lokalne i regionalne vlasti, obavlja šest tematskih povjerenstava.

U povjerenstvima članovi i članice OR-a izrađuju mišljenja o zakonodavnim prijedlozima i inicijativama EU-a te raspravljaju o drugim pitanjima važnima za rad više od milijun europskih lokalnih političara i političarki.

 • civex banner

  CIVEX

  Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs, CIVEX, constitutional issues, democracy, devolution, subsidiarity, justice, future of Europe, migration, integration, fundamental rights, enlargement, neighbourhood, development cooperation.

  Read more
 • COTER logo

  COTER

  Uz kohezijsku politiku, povjerenstvo COTER pomno prati višegodišnji financijski okvir i proračun EU-a, kao i prometnu politiku, teritorijalni razvoj, prekograničnu suradnju, prostorno planiranje i urbana pitanja.

  Read more
 • ECON logo

  ECON

  Povjerenstvo za ekonomsku politiku (ECON) koordinira doprinos svojih članova o temama povezanima s gospodarskom i industrijskom politikom kao što su politika tržišnog natjecanja i državnih potpora, javna nabava, politika za MSP-ove i poduzetništvo, gospodarsko upravljanje i europski semestar, ciljevi održivog razvoja, unutarnje tržište i jedinstveno digitalno tržište. Njegove aktivnosti obuhvaćaju i gospodarsku i monetarnu politiku, politiku oporezivanja, međunarodnu trgovinu i carine (uključujući pitanja koja se odnose na WTO) te lokalne/regionalne financije.

  Read more
 • ENVE logo

  ENVE

  Povjerenstvo za okoliš, klimatske promjene i energiju (ENVE) odgovorno je za koordinaciju rada Odbora regija u područjima povezanima s europskim zelenim planom, koja uključuju okolišnu bioraznolikost, kružno gospodarstvo i nultu stopu onečišćenja, klimatske promjene te energetsku i svemirsku politiku. Povjerenstvo je odgovorno i za radnu skupinu za zeleni plan na lokalnoj razini i druge mreže i platforme kao što su nacionalni ambasadori Sporazuma gradonačelnika, ambasadori OR-a za klimatski pakt i platforma dionika za nultu stopu onečišćenja. Na globalnoj razini Povjerenstvo ima vodeću ulogu u sudjelovanju OR-a na konferencijama UN-a o klimatskim promjenama i biološkoj raznolikosti.

  Read more
 • NAT logo

  NAT

  Povjerenstvo NAT okuplja više od 100 gradonačelnika, vijećnika i predsjednika regija, i bavi se širokim rasponom tema povezanih s ruralnim razvojem, zdravljem, poljoprivredom, šumarstvom, ribarstvom, civilnom zaštitom, zaštitom potrošača i turizmom. Ruralna agenda za Europu i javno zdravlje glavne su političke teme u trenutačnom mandatnom razdoblju.

  Read more
 • SEDEC logo

  SEDEC

  The SEDEC commission is in charge of employment, social policies, education, training (including lifelong learning), sports and culture related dossiers. SEDEC is also responsible for equality, social economy and youth files, as well as research, innovation and artificial intelligence.

  Read more
Podijeli:
Back to top