Stanje regija i gradova u Europskoj uniji 

11. listopada 2022. 

Odbor regija objavit će 11. listopada 2022. svoje godišnje izvješće o stanju regija i gradova u EU-u, koje je prikaz najhitnijih izazova s kojima se suočavaju regije i gradovi diljem Unije i kao takvo pomaže u donošenju političkih odluka EU-a.

Sadržaj
 
Vasco Alv​​es Cordeiro, CoR President  
The state of regions and cities can only be the state of people's lives across Europe, in all their diversities.

Razumijevanje Europe iz lokalne i regionalne perspektive

Na temelju studija koje je naručio Europski odbor regija, kao i akademskih istraživanja, doprinosa drugih europskih institucija i dokumentacije otvorenog koda, u ovom se izvješću iznose činjenice i podaci namijenjeni oblikovateljima politika i relevantnim dionicima. Glavni zaključci i preporuke bit će izneseni u godišnjem govoru o stanju regija i gradova u Europskoj uniji, koji će na plenarnom zasjedanju u listopadu 2022. održati predsjednik Europskog odbora regija Vasco Alves Cordeiro.

Ovogodišnje izvješće usmjereno je na goruće izazove s kojima se suočavaju gradovi i regije EU-a: gospodarske i socijalne posljedice ruskog rata protiv Ukrajine, trajne posljedice pandemije COVID-a 19 i nužan oporavak, klimatsku krizu i energetsku tranziciju, borbu protiv nejednakosti i budućnost demokracije na temelju zaključaka Konferencije o budućnosti Europe.

Izvješće će sadržavati i „Regionalni i lokalni barometar” u kojem će se predstaviti stajališta izabranih predstavnika i predstavnica iz cijele Europe ispitanih u okviru ankete u suradnji s IPSOS-om.

Regionalni i lokalni barometar

 • U 27 država članica Europske unije na podnacionalnoj je razini izabrano više od milijun lokalnih političara i političarki, koji predstavljaju vrlo raznolika biračka tijela na različitim razinama vlasti, uključujući savezne države, regije, pokrajine, županije, okruge ili općine. Brza anketa Eurobarometra lokalnim političarima i političarkama u EU-u pruža važnu platformu na kojoj mogu razmijeniti mišljenja o izazovima i prioritetima Europe.

  Odgovori pokazuju čemu bi lokalni političari i političarke dali prednost na razini EU-a, koliko su svjesni inicijativa na razini EU-a i mogućnosti financiranja sredstvima EU-a, što misle o budućnosti Europe i koji su njihovi odgovori na kriznu situaciju uzrokovanu ratom u Ukrajini. 

   Glavni zaključci
 • Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2022.

  Dostupni jezici (23)
  1. български(3.34 MB-PDF)Preuzimanje
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2022 г
  2. Čeština(3.6 MB-PDF)Preuzimanje
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2022
  3. dansk(3.49 MB-PDF)Preuzimanje
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2022
  4. Deutsch(3.34 MB-PDF)Preuzimanje
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2022
  5. ελληνικά(3.62 MB-PDF)Preuzimanje
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2022
  6. English(3.33 MB-PDF)Preuzimanje
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2022
  7. español(3.34 MB-PDF)Preuzimanje
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2022
  8. eesti(3.33 MB-PDF)Preuzimanje
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2022:
  9. suomi(3.49 MB-PDF)Preuzimanje
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2022
  10. français(3.32 MB-PDF)Preuzimanje
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2022
  11. Gaeilge(3.63 MB-PDF)Preuzimanje
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2022
  12. magyar(3.33 MB-PDF)Preuzimanje
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2022)
  13. italiano(3.33 MB-PDF)Preuzimanje
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2022
  14. lietuvių(3.32 MB-PDF)Preuzimanje
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2022 m. informacijos suvestinė
  15. latviešu(3.74 MB-PDF)Preuzimanje
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2022. gada faktu lapa
  16. Malti(3.71 MB-PDF)Preuzimanje
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2022
  17. Nederlands(3.59 MB-PDF)Preuzimanje
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2022
  18. polski(3.49 MB-PDF)Preuzimanje
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2022 r
  19. português(3.33 MB-PDF)Preuzimanje
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2022
  20. română(3.33 MB-PDF)Preuzimanje
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2022
  21. slovenčina(3.71 MB-PDF)Preuzimanje
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2022
  22. slovenščina(3.7 MB-PDF)Preuzimanje
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2022
  23. svenska(3.7 MB-PDF)Preuzimanje
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2022
  Tražite jezik koji nije na popisu?  Saznajte zašto.

Multimedijski sadržaj

Regions & Cities move forward the green transition

 

Pogledajte više

 • Regions & Cities move forward the green transition
  Regions & Cities move forward the green transition
 • Regions & Cities make solidarity a reality
  Regions & Cities make solidarity a reality
 • The COVID-19 affected regions & cities in many ways
  The COVID-19 affected regions & cities in many ways
 • Regions & Cities are key to a social union!
  Regions & Cities are key to a social union!

Prethodna izdanja

Podijeli:
 
Back to top