Mreža regionalnih središta  

Mreža regionalnih središta

Lokalne i regionalne vlasti imaju najizravniju ulogu u provedbi politika EU-a. RegHub je platforma namijenjena uključivanju ključnih lokalnih i regionalnih aktera na temelju učinkovitih savjetovanja u cilju prikupljanja njihovih iskustava u vezi s provedbom politika EU-a. Na taj će način institucije EU-a imati koristi od njihova neprocjenjiva doprinosa jer će im to omogućiti osmišljavanje učinkovitijih politika, a time, u konačnici, i približavanje Unije građanima.

 

Što je Mreža regionalnih središta, poznata i kao #RegHub?

Koji su naši ciljevi?

Konkretno, cilj nam je:

 • ojačati usmjerenost na poboljšanje postojećeg zakonodavstva EU-a i njegovu provedbu na lokalnoj i regionalnoj razini
 • pružati tehničke povratne informacije o provedbi zakonodavstva EU-a na lokalnoj i regionalnoj razini
 • osigurati veću uključenosti lokalnih i regionalnih aktera u ranoj fazi zakonodavnog postupka EU-a
 • promicati pojednostavljenje i međuregionalnu razmjenu iskustava u provedbi i daljnjem razvoju zakonodavstva EU-a

Što je točno regionalno središte?

Po uzoru na čvorište u zračnom prometu iz kojeg prometuje velik broj aviokompanija i iz kojeg se može nastaviti putovanje prema drugim odredištima, regionalno središte djeluje kao kontaktna točka koja može uspostaviti i održavati bliske veze s različitim dionicima procesa provedbe politika EU-a, uključiti ih i s njima sklapati partnerstva.

Kontaktna točka djeluje u okviru podnacionalne uprave kao posrednik između Europskog odbora regija (OR) i lokalnih i regionalnih vlasti te pruža pravodobne povratne informacije o učinkovitosti zakonodavstva EU-a. Očekuje se da će se s vremenom razviti u informacijsku točku za sva pitanja povezana s agendom za bolju regulativu EU-a.

Regionalno središte može se u širem smislu shvatiti kao bilo koja teritorijalna uprava ispod razine države članice koja provodi politike EU-a. To se stoga može odnositi na općine, departmane, savezne zemlje, pokrajine, grofovije, metropolska područja, velike gradove ili skupine manjih gradova, velike lokalne jedinice ili skupine manjih lokalnih jedinica te na prekogranična područja poput EGTS-ova i euroregija.

Tko su članovi Mreže regionalnih središta?

Odabir regionalnih središta temeljio se na trima kriterijima: geografskoj ravnoteži, političkim i administrativnim obvezama te iskustvu u provedbi politika EU-a. Zahvaljujući iznimno velikom broju kvalitetnih prijava OR je odlučio proširiti broj članova pa je u pilot-fazu projekta (2019. – 2020.) trenutačno uključeno 36 središta. Dugoročno gledano, cilj je ovog pilot-projekta postaviti temelje za širu mrežu koja bi trebala početi s radom 2021., a u koju bi se mogle uključiti sve regije EU-a koje žele u njoj sudjelovati i koja bi obuhvaćala sva područja politike u kojima su bitne povratne informacije lokalne i regionalne razine.

Članovi mreže RegHub

Na našoj novoj interaktivnoj karti lako možete vidjeti sve regije koje sudjeluju u mreži RegHub. Također možete pronaći podatke za kontakt za svako regionalno središte: odaberite opciju „Details and Region members“ kako biste dobili popis članova OR-a koji predstavljaju regije sudionice.

map
 

Kako Mreža funkcionira?

   Trostupanjski pristup  

Proces u tri koraka

 1. OR će regionalna središta pozvati na radionicu u Bruxellesu radi razmatranja najnovijeg savjetovanja i tehničkog izvješća o provedbi, praćenja međuinstitucijskog utjecaja Mreže, razmjene najboljih praksi ili rasprave o izazovima te obrađivanja sljedećeg područja politike o kojem će se provesti savjetovanje.

 2. Za svako od odabranih područja politike EU-a tajništvo Mreže dostavit će regionalnim središtima upitnik s ključnim pitanjima za koja institucije EU-a i OR smatraju da je na njih potrebno odgovoriti tijekom postupka. Nakon što stupe u kontakt i obave razgovore s ključnim akterima i agencijama uključenima u provedbu te politike EU-a na lokalnoj i/ili regionalnoj razini, regionalna središta opsežno će odgovoriti na upitnik.

 3. Tajništvo Mreže objedinit će rezultate upitnika u tehničkom izvješću o provedbi koje će se dostaviti povjerenstvu OR-a nadležnom za tu politiku i ostalim institucijama EU-a. Izvješće će biti objavljeno i na posebnoj internetskoj stranici OR-a. Tijekom pilot-faze Mreža će organizirati otprilike tri radionice i savjetovanja godišnje kako bi isprobala svoju metodu rada i mehanizam povratnih informacija.

Kako je sve započelo? 

 1. Pod predsjedanjem prvog potpredsjednika Europske komisije (EK) Fransa Timmermansa Radna skupina za supsidijarnost, proporcionalnost i inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije” sastajala se od siječnja do srpnja 2018. jednom mjesečno kako bi donijela preporuke „za bolju primjenu načela supsidijarnosti i proporcionalnosti“ i utvrdila „područja politika u kojima bi se aktivnosti mogle ponovno delegirati ili u potpunosti vratiti državama članicama EU-a“. Tri političara iz redova OR-a – Karl-Heinz Lambertz (BE/PES), Michael Schneider (DE/PPE) i François Decoster (FR/ALDE)– imenovani su članovima Radne skupine kako bi se pronašli načini „za veću uključenost regionalnih i lokalnih tijela u donošenje politika EU-a i njihovu provedbu“.

 2. Po objavi izvješća Radne skupine OR je proveo konkretnu mjeru koja proizlazi iz preporuka Radne skupine za supsidijarnost i uspostavio Mrežu regionalnih središta (RegHub).

  „Odbor regija trebao bi provoditi novu pilot-mrežu regionalnih središta koja će podupirati preispitivanje provedbe politike.“

 3. Within the CoR, RegHub will be an additional platform to the Mrežu za praćenje primjene načela supsidijarnosti te će ojačati ulogu OR-a i podnacionalnih tijela u kreiranju politika EU-a u fazi provedbe i evaluacije.

 4. Predsjednik OR-a Karl-Heinz Lambertz sastao se s predstavnicima europskih regija u Bruxellesu 14. studenog 2018. kako bi predstavio projekt nove Mreže regionalnih središta (#RegHub) i s njima razmotrio postupak odabira regija koje će sudjelovati u pilot-fazi (2019. – 2020.). Poziv na podnošenje prijava za sudjelovanje u pilot-fazi objavljen je 19. listopada 2018., a prijave su se zaprimale do 30. studenog 2018. S ponosom ističemo da su za projekt pristigle 53 prijave koje obuhvaćaju više od 88 europskih regija, što je dokaz želje lokalnih i regionalnih vlasti da doprinose postupku donošenja odluka u EU-u.

 
 

Kontakt:
g. Rainer Steffens
Europski odbor regija
Tel: +32 (0) 2282 23 77
RegHub@cor.europa.eu


 

Iznesite svoje mišljenje


Poveznice