Povjerenstvo za gospodarsku politiku (ECON)  

Povjerenstvo za gospodarsku politiku nadležno je za sljedeća područja:

 • ekonomsku i monetarnu politiku
 • gospodarsko upravljanje i europski semestar
 • industrijsku politiku i industriju 4.0
 • javna ulaganja
 • ​javne usluge
 • javnu nabavu
 • lokalne/regionalne financije i ulaganja
 • međunarodnu trgovinu i carinu (uključujući pitanja koja se odnose na WTO)
 • politiku tržišnog natjecanja i državnih potpora
 • politiku za MSP-ove i poduzetništvo
 • poreznu politiku
 • unutarnje tržište i digitalno jedinstveno tržište
 • upravljanje ciljevima održivog razvoja

​Tajništvo ECON-a odgovorno je i za nagradu za europske poduzetničke regije (EER) koja se dodjeljuje regijama EU-a koje imaju najuvjerljiviju, najprogresivniju i najperspektivniju viziju i inovativnu strategiju poduzetničke politike.

Tajništvo ECON-a zaduženo je za Mrežu regionalnih središta za ocjenjivanje provedbe politika EU-a (RegHub). RegHub je platforma koja lokalne i regionalne aktere uključuje u savjetovanja radi prikupljanja njihovih iskustava u vezi s provedbom politika EU-a.

Tajništvo ECON-a upravlja platformom za širokopojasni pristup, što je zajednička inicijativa Europskog odbora regija (OR) i Europske komisije kojom se želi doprinijeti uvođenju brzog širokopojasnog interneta u sve europske regije.

Povjerenstvo ECON također ima glavnu i koordinacijsku ulogu u odnosima između OR-a i Grupe Europske investicijske banke (EIB) koji obuhvaćaju niz raznih aktivnosti i područja politika.

Naposljetku, koristeći se anketama, studijama i analizama, tajništvo ECON-a pomaže članovima povjerenstva da prate aktualne trendove u europskim gradovima i regijama te identificiraju dobre prakse u politikama.

Odaberite drugo povjerenstvo OR-a: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Communication/​Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:


 • Nils Brunelet, in charge of Local/Regional Finance and Investment, Collaborative Economy, Economic Governance, Economic and Monetary Policy. Also in charge of relations with the EIB
 • Effrosyni Kossyvaki (SNE), in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid
 • Maria Lozano Uriz, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Claudia Moser (SNE), in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Rafael Mondelaers, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme, Single Market, RegHub
 • Audrey Parizel​, in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Robert Rönström, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid
 • Anke Schuster, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Marine Siva, in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester, ECON bulletins
 • Rainer Steffens (SNE), in charge of RegHub
 • Piotr Zajączkowski, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme, Internal Market

Assistants:

 • Teresa Geyer​, in charge of RegHub
 • Vacant, in charge of the general support to ECON Commission legislative work​

To contact the ECON team, please use the Contact form

Dodatne informacije