Politički prioriteti 2020. – 2025.  

Lokalne i regionalne vlasti, koje u EU-u predstavlja Europski odbor regija, oduvijek su bile okosnica europske demokracije. Nedavna pandemija COVID-a 19 pokazala je da su lokalni i regionalni čelnici i čelnice – koji su poduzimali mjere tijekom izvanrednog stanja i preuzeli vodeću ulogu u oporavku EU-a – pokretačka snaga lokalnih zajednica. Stoga će glavna zadaća našeg Odbora, koju ćemo ostvarivati kroz tri glavna prioriteta biti da uz pomoć sela, gradova i regija Europu približimo građanima.

Sve se odluke moraju donositi što je moguće bliže građanima, u skladu s načelom supsidijarnosti. To podrazumijeva predstavljanje i jačanje uloge lokalnih i regionalnih vlasti u EU-u.

Konferencija o budućnosti Europe prilika je za unapređenje načina na koji EU funkcionira, za razmjenu i širenje uspješnih praksi građanskog sudjelovanja, koje su naši članovi i članice razvili u svojim izbornim jedinicama, te za reformu postupka donošenja odluka u EU-u. Također ćemo nastaviti osiguravati da se novim zakonodavstvom EU-a smanji administrativno opterećenje i troškovi njegove provedbe za naše regije.

Sve odluke na razini Europe trebalo bi donositi u svjetlu naše odlučnosti da se uhvatimo u koštac s velikim društvenim promjenama s kojima se suočavaju naša sela, gradovi i regije, poput globalne pandemije, zelena i digitalna tranzicija, demografski izazovi i migracijski tokovi. Naša sposobnost da svoju budućnost uzmemo u svoje ruke i izgradimo otpornost u lokalnim zajednicama ovisit će o tome možemo li izazove koje te tranzicije donose svladati zajedno i iz njih izaći jači.

Promicat ćemo koheziju kao temeljnu vrijednost u svim politikama i programima EU-a.

Za poticanje kohezije u Europi potreban je ambiciozan dugoročni proračun EU-a koji osigurava dovoljno sredstava za strukturne i kohezijske fondove, kao i dovoljna ulaganja u poljoprivredu, za sve regije i gradove.

Međutim, kohezija je više od novca: kohezija je vrijednost koja predvodi održivi gospodarski rast, stvara dugoročne prilike zapošljavanje za sve i osigurava lokalizirane politike koje ispunjavaju potrebe građana.

Prioritet 1.

Približiti Europu građanima: demokracija i budućnost EU-a

Preispitati način na koji demokracija danas funkcionira i na koji ju je način u budućnosti potrebno modernizirati kako bi Europska unija mogla učinkovitije odgovoriti na potrebe građana

Naš je glavni prioritet približiti Europu građanima i ojačati europsku demokraciju na svim razinama vlasti. Želimo poboljšati način funkcioniranja EU-a i pritom osigurati da njegove politike i programi zadovoljavaju stvarne potrebe građana.

Prioritet 2.

Usmjeravati temeljne društvene transformacije: izgraditi otporne regionalne i lokalne zajednice

Odgovoriti na velike transformacije s kojima se naše regije i gradovi danas suočavaju uz pomoć usklađenog, integriranog i lokalnog europskog pristupa

Globalne pandemije, klimatska, digitalna i demografska tranzicija te migracijski tokovi imaju velik utjecaj na sve europske regije, gradove i sela. Slijedeći UN-ove ciljeve održivog razvoja utvrdit ćemo rješenja kojima ćemo osigurati da EU u dovoljnoj mjeri podupire lokalne i regionalne vlasti u odgovaranju na buduće krizne situacije i društvene promjene do kojih dolazi u njihovim zajednicama.

Prioritet 3.

Kohezija, naša temeljna vrijednost: lokalizirane politike EU-a

Staviti EU u službu građana i područja u kojima žive

Kohezija nije novac već naša temeljna vrijednost EU-a.

Naš treći prioritet bit će osigurati da se u okviru svih politika EU-a koje utječu na građane i područja u kojima žive (lokalizirane politike) potiče i poštuje ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija. Time će se prikazati dodana vrijednost kohezije ne samo kao politike već i kao temeljne vrijednosti na kojoj se moraju zasnivati sve politike EU-a.

Share: