Povjerenstvo za građanstvo, upravljanje, institucijske i vanjske poslove (CIVEX)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Nadležnost povjerenstva CIVEX obuhvaća:

Područje slobode, sigurnosti i pravde

imigracijsku politiku, azil i vize

Povelju EU-a o temeljnim pravima

aktivno građanstvo

prijenos ovlasti

ustavna pitanja

upravljanje, bolju izradu zakonodavstva, supsidijarnost i proporcionalnost

vanjske odnose, uključujući administrativnu vanjsku suradnju i izgradnju kapaciteta

međunarodne sporazume i pregovore, terorizam i kontrolu granica

politiku susjedstva (uključujući Istočno partnerstvo i euromediteransku suradnju), decentraliziranu suradnju za razvoj i pitanja povezana s proširenjem EU-a

Odaberite drugo povjerenstvo OR-a: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

EU Who is Who

CoR organigramme