Radna skupina za Ukrajinu 

Europski odbor regija osnovao je 2015. Radnu skupinu za Ukrajinu s ciljem jačanja bilateralnih odnosa i pružanja političke i tehničke podrške kako bi ukrajinski partneri ostvarili dobro upravljanje na svim razinama.

U ožujku 2018. pokrenuta je inicijativa za istorazinsku suradnju uz potporu programa U-LEAD i njemačke razvojne agencije GIZ koja ga provodi.​

CoR Stands in Solidarity with Ukraine

Sadržaj

​​Način djelov​anja Radne skupine

Radnu skupinu OR-a za Ukrajinu osnovalo je Predsjedništvo OR-a 12. veljače 2015. na zahtjev ukrajinske strane, nakon pokretanja složene decentralizacijske reforme u Ukrajini.

Radna skupina od tada se sastala četiri puta, naizmjence u Bruxellesu i u Ukrajini. Tijekom tih sastanaka članovi su razmijenili iskustva o procesu decentralizacije općenito, reformi javne uprave, horizontalnim pitanjima povezanima s ispravnim funkcioniranjem lokalnih i regionalnih vlasti u Ukrajini (donošenje politika, društveni i gospodarski aspekti, vladavina prava i dobro upravljanje), kao i o regionalnoj i lokalnoj dimenziji postupka provedbe Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

Aktivnosti Radne skupine također su pridonijele aktivnostima Skupine za podršku Ukrajini Europske komisije, a stvorile su se i veze s izaslanstvom Europskog parlamenta u Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Ukrajine.

Radna skupina nastoji:

  • pružiti potporu procesu reformi razmjenom iskustava i dobrih praksi na području decentralizacije, diobe vlasti i prijenosa ovlasti;
  • poticati raspravu na lokalnoj razini s organizacijama civilnog društva, partnerima u vladi i drugim dionicima;
  • odgovoriti na potrebe ukrajinskih lokalnih i regionalnih vlasti s pomoću stručnog znanja koje pružaju članovi OR-a.

Djelovanje Radne skupine tijekom godina se razvijalo od pružanja općih savjeta o politikama prema konkretnijim projektima usmjerenima na razvoj izgradnje kapaciteta u cilju podupiranja reforme javne uprave. Umrežavanjem organiziranim 2017. uz potporu programa Europske komisije „U-LEAD s Europom" utvrđeno je pet prvih lokalnih partnerstava između EU-a i Ukrajine. Uvodno događanje prigodom pokretanja inicijative za istorazinsku suradnju održano je 8. ožujka 2018. u Bruxellesu, pri čemu su se prvi put susreli odabrani kolege. Uz pomoć programa U-LEAD parovi kolega dogovorili su se o akcijskim planovima za tekuću godinu i odredili sljedeće konkretne teme za suradnju: lokalni gospodarski razvoj, turizam, energetska učinkovitost, ruralni razvoj i uključenost građana. Na sljedećem sastanku Radne skupine, koji će se održati 25. rujna 2018. u Kijevu, dionici će raspravljati o postignutom napretku na sredini razdoblja istorazinske suradnje.​

Sastav Radne skupine

Radnom skupinom predsjeda predsjednik Europskog odbora regija. Njezini su članovi predsjednici pet političkih klubova OR-a.​

Najnovije vijesti

Multimedijski sadržaj

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Pogledajte više

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Kontakt

For more details please contact CoR Working Group on Ukraine secretariat at
corleap@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Podijeli :
 
Back to top