Procjena teritorijalnog učinka  

Procjene teritorijalnog učinka služe tome da se izvjestiteljima Odbora regija (OR) osigura analiza potencijalnog teritorijalnog učinka zakonodavnih prijedloga EU-a.

Nakon mišljenja „Ocjena teritorijalnog učinka“ iz 2013. Odbor namjerava promicati procjene teritorijalnog učinka kao instrument za bolju izradu politika EU-a jer se njima uzima u obzir potencijalni teritorijalni učinak prijedloga politika i zakonodavnih prijedloga. Taj je cilj dodatno učvršćen u Obnovljenoj strategiji za procjenu teritorijalnog učinka iz 2015.

Aktivnostima OR-a u vezi s procjenama teritorijalnog učinka upravlja tajništvo COTER-a u uskoj suradnji s tajništvima drugih povjerenstava.

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu: territorial.impact@cor.europa.eu  

Share:
Dodatne informacije
Reports