Mreža za praćenje primjene načela supsidijarnosti 

Mreža za praćenje primjene načela supsidijarnosti uspostavljena je kako bi se u cjelokupnom ciklusu politika olakšala razmjena informacija između lokalnih i regionalnih vlasti i razine Unije u pogledu različitih dokumenata i zakonodavnih prijedloga koji će po usvajanju imati izravan učinak na ta tijela i politike koje su u njihovoj nadležnosti.

Njezini članovi uključuju parlamente i vlade regija sa zakonodavnim ovlastima, lokalne i regionalne vlasti bez zakonodavnih ovlasti te udruženja lokalnih uprava u Europskoj uniji. Mogu joj se priključiti i nacionalna izaslanstva OR-a i domovi nacionalnih parlamenata.

Sadržaj

Misija

  • Omogućiti lokalnim i regionalnim vlastima da aktivno prate primjenu načela supsidijarnosti i proporcionalnosti.
  • Podupirati regije sa zakonodavnim ovlastima putem REGPEX-a – podmreže Mreže za praćenje primjene načela supsidijarnosti u koju se mogu uključiti parlamenti i vlade regija sa zakonodavnim ovlastima.

Glavne aktivnosti

  • Podupirati parlamente i vlade regija sa zakonodavnim ovlastima putem posebne platforme REGPEX tijekom razdoblja primjene sustava ranog upozoravanja.
  • Podizati razinu svijesti o praktičnoj primjeni načela supsidijarnosti i olakšavati razmjenu najboljih praksi.
  • Obavještavati izvjestitelje i članove OR-a o doprinosima predstavničke mreže lokalnih i regionalnih vlasti u pogledu supsidijarnosti i proporcionalnosti.
  • Utvrđivati mjere za bolju izradu zakonodavstva, smanjenje birokracije i povećanje prihvaćanja politika EU-a među građanima EU-a.
  • Olakšavati međuinstitucijski dijalog o supsidijarnosti organizacijom dvogodišnjih konferencija o supsidijarnosti.
Podijeli:
 
Back to top