Povjerenstvo za socijalnu politiku, obrazovanje, zapošljavanje, istraživanje i kulturu (SEDEC)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Povjerenstvo SEDEC ima vrlo široku nadležnost koja obuhvaća brojna područja politika, uključujući:

politiku zapošljavanja, socijalnu politiku i socijalnu zaštitu

mobilnost, jednake mogućnosti

obrazovanje i osposobljavanje

istraživanje i inovacije

Digitalnu agendu, informacijsko društvo EU-a

transeuropske IKT mreže

audiovizualnu industriju i medijske tehnologije

mlade i sport

višejezičnost, promicanje manjinskih jezika, kulture i kulturne raznolikosti

Uz to, SEDEC upravlja Platformom za razmjenu znanja kao jednim od vidova suradnje između Europskog odbora regija (OR) i Glavne uprave Europske komisije za istraživanje i inovacije (GU RTD). Ta platforma nastoji predstaviti nova rješenja na području istraživanja i inovacija te inovativne proizvode i najbolje prakse i u tom cilju organizira seminare u Bruxellesu, kolegijalne razmjene u regijama i događanja koja doprinose godišnjem akcijskom planu Platforme za razmjenu znanja.

Povrh toga , tijekom cijele ove godine, SEDEC će iskoristiti obilježavanje Europske godine kulturne baštine (EYCH 2018) za naglašavanje temeljne uloge lokalnih i regionalnih vlasti u upravljanju, promicanju, zaštiti i očuvanju europskog kulturnog nasljeđa.

Europska godina kulturne baštine jedinstvena je prilika za uključivanje građana, osobito djece i mladih ljudi, u događanja i projekte koji ističu europsku kulturnu baštinu i vrijednosti.

Odaberite drugo povjerenstvo OR-a: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

  • Svetlozar Andreev, in charge of Research and Innovation, Science Meets Regions
  • Alexandra Bozini (SNE), in charge of Social Policy, Employment Policy
  • Sebastian Gonzalez Hajdu, in charge of Youth, Social Economy and Education policies
  • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education,​ Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies - membership of the Group of Communicators (GOC)
  • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
  • Esther Wirth, in charge of Research and Innovation policies, clear writing coordinator
  • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Smart specialisation, Artificial intelligence, Audio-visual and Media Related Technologies, ICT


Assistants:

  • Marielou Dalli​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat - Platforms and events​
  • Daniela Pastina, in charge of the general support to SEDEC Secretariat
  • ​Valeria Schirru​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat​​
To contact the SEDEC team, please use the Contact fo​rm