Plenarna zasjedanja  

Europski odbor regija (OR) održava do šest plenarnih zasjedanja godišnje. Na tim se zasjedanjima okupljaju članovi OR-a (ili njihovi zamjenici) koji dolaze iz regija i gradova iz svih 27 zemalja EU-a.

Plenarnim zasjedanjima obično predsjeda predsjednik OR-a, a glavna im je svrha sljedeća:

  • glasovanje o mišljenjima, izvješćima i rezolucijama
  • donošenje političkog programa OR-a na početku svakog mandata
  • biranje predsjednika, prvog potpredsjednika i preostalih članova Predsjedništva
  • osnivanje, unutar institucije, povjerenstava zaduženih za politike
  • odobravanje nacrta procjene prihoda i rashoda OR-a
  • revizija i usvajanje poslovnika OR-a 

Relevantno povjerenstvo OR-a imenuje jednog od svojih članova izvjestiteljem koji sastavlja mišljenje o zakonodavnom prijedlogu o kojem se zatim glasuje na jednom od plenarnih zasjedanja OR-a. Ako dobije većinu glasova, mišljenje se usvaja te se dostavlja ostalim institucijama EU-a.

Putem svojih samoinicijativnih mišljenja OR može i na vlastitu inicijativu zauzeti stav o određenom pitanju.

Zadnje plenarno zasjedanje

Iduće plenarno ​zasjedanje