Libija – Inicijativa iz Nikozije  

Zašto Europski odbor regija surađuje s libijskim gradovima?

Europski odbor regija od 2015. razvija blizak politički i, u sve većoj mjeri, vrlo praktičan odnos s libijskim gradovima. Taj odnos ima dva neodvojiva cilja: pomoći u poboljšanju javnih usluga u Libiji te pomoći libijskim gradovima da se uključe u međunarodnu zajednicu. Suradnja je odgovor na politička previranja i nesigurnost s kojima se Libija suočava od 2011., zbog kojih se srozala razina komunalnih usluga u Libiji, libijski su gradovi izolirani na međunarodnoj sceni, a zemlja se pretvorila u jednu od glavnih tranzitnih ruta za nezakonite migrante.

Na zahtjev libijskih gradova Europski odbor regija od siječnja 2016. potiče uspostavu partnerstava s libijskim lokalnim vlastima. OR potrebe libijskih gradova spaja sa stručnim znanjem koje nude gradovi i regije EU-a. Cilj je poboljšati životne uvjete libijskih građana pomaganjem jedinicama lokalne samouprave u pružanju boljih usluga na područjima od primarne zdravstvene skrbi do gospodarenja otpadom. Inicijativom se također doprinosi – putem diplomacije gradova – stabilizaciji Libije u trenutku kada su politički nemiri i nesigurnost doveli do zamrzavanja suradnje s tom zemljom.

Riječ je o procesu odozdo prema gore – poznatom među njegovim sudionicima pod nazivom „Inicijativa iz Nikozije“ – kojim se nastoje zadovoljiti potrebe jednog od najbližih i najnestabilnijih susjeda EU-a. Sudjelovanje OR-a odražava stajalište te skupštine da su diplomacija gradova i istorazinska diplomacija potrebne za svladavanje velikih, dugoročnih međunarodnih izazova, a u skladu je i s globalnom strategijom EU-a i uvjerenjem da EU treba razmišljati globalno i djelovati lokalno.

S kime OR surađuje?

Libijski gradovi koji sudjeluju u inicijativi iz Nikozije ili s kojima je OR u kontaktu:

 • Tripoli (procijenjeni broj stanovnika: 1,1 milijun)
 • Benghazi (procijenjeni broj stanovnika: 630 000)
 • Ghariyan (190 000)
 • Tobruk (120 000)
 • Sabha (97 000)
 • Sirte (80 000)
 • Zintan (82 000)
 • Zliten (270 000)


Gradonačelnik Tripolija Abdelrauf Beitelmal i gradonačelnik Zintana Mustafa Abdullah al-Baruni predstavljaju libijske gradonačelnike, kao kontaktna točka za partnerstva i kao promatrači u Euro-mediteranskoj skupštini lokalnih i regionalnih vlasti (ARLEM). Većina europskih članova ARLEM-a, organizacije koja okuplja političare i političke predstavnike iz EU-a i mediteranske regije, članovi su OR-a.

OR obavlja poslove tajništva za ARLEM i inicijativu iz Nikozije.

Kako OR pruža potporu libijskim gradovima?

OR je politička skupština. Odnos OR-a s Libijom dugoročno se zasniva na političkim temeljima, odnosno želji da se libijskim gradovima pomogne da se uključe u međunarodnu zajednicu i imaju koristi od partnerstava i zajedničkih ciljeva koje zajedno utvrđuju gradovi i regije kroz redovite kontakte.

Međutim, Libija se od 2011. godine suočava s političkim previranjima na nacionalnoj razini, a sigurnosno i političko stanje i dalje je nestabilno. Kriza se odrazila na zdravlje, školovanje, sredstva za život i izglede za budućnost Libijaca diljem zemlje. Međutim, mnoge lokalne vlasti uspjele su održati osnovne usluge te mnoge opetovano dobivaju izborni mandat i uživaju snažan legitimitet u narodu. Ta su tijela tijekom krize pružala određenu stabilnost svome stanovništvu.

OR je stoga zaključio da potpora libijskim gradovima i regijama predstavlja obećavajući način na koji EU može pomoći Libiji. Gradovi i regije EU-a već su pokazali da imaju političko iskustvo, institucijske kapacitete i tehničke vještine da pomognu gradovima i regijama diljem svijeta. Inicijativom iz Nikozije želi se ojačati potpora Libiji na područjima koja su libijske lokalne uprave prepoznale kao kritična.

Koja je vrsta potpore potrebna libijskim gradovima?

Regije i gradovi EU-a pružaju ili su obećali potporu na sljedećim područjima:

 • vodno gospodarstvo: Murcia (ES)
 • gospodarenje otpadom: Antwerpen (BE)
 • primarna zdravstvena skrb: Vila Real (PT)
 • javna uprava: Nikozija (CY)
 • podučavanje engleskog jezika: malteške lokalne vlasti (MT)
 • proračun: Flandrija (BE)


Tijekom studijskih posjeta EU-u libijski stručnjaci posjećuju operativne pogone i sudjeluju u radionicama i raspravama.
 
Libijski i europski gradonačelnici prate svaki studijski posjet i održavaju sastanke u cilju uspostave temelja za dugoročnije odnose.

OR trenutačno radi na:

 • spajanju potražnje i ponude na sljedećim područjima: izrada proračuna, rad s mladima, borba protiv radikalizacije, ribarstvo, međunarodna suradnja
 • uspostavi mreže europskih škola lokalne uprave voljnih osigurati osposobljavanje za Libijce, što bi moglo dovesti do osnivanja škole za javnu upravu u Libiji
 • poticanju razvoja projekata punih razmjera u kojima bi sudjelovali gradovi iz Libije i EU-a
      

Kronologija odnosa

 • srpanj 2015.: izaslanstvo u čijem je sastavu bilo pet libijskih gradonačelnika posjetilo Odbor regija u Bruxellesu
 • listopad 2015.: Euro-mediteranska skupština lokalnih i regionalnih vlasti (ARLEM) pozvala gradonačelnika Beitelmala u Bruxelles na sastanak Povjerenstva za održivi razvoj u svojstvu promatrača
 • siječanj 2016.: izaslanstvo libijskih gradonačelnika pozvano u Nikoziju (Cipar) na godišnje plenarno zasjedanje ARLEM-a u svojstvu promatrača. Gradonačelnik Beitelmal predstavio pismo sa zahtjevom za potporu na šest područja. ARLEM odgovorio pokretanjem „Inicijative iz Nikozije“
 • svibanj 2016.: prvi rezultat napora OR-a na području spajanja potražnje i ponude studijski je posjet o vodnom gospodarstvu (organizator i domaćin: regija Murcija)
 • lipanj 2016.: studijski posjet s naglaskom na gospodarenju otpadom (suorganizator: Grad Antwerpen). Tijekom studijskog posjeta izaslanstvo libijskih gradonačelnika susrelo se s Federicom Mogherini, visokom predstavnicom Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednicom Europske komisij
 • rujan 2016.: studijski posjet u cilju razmjene dobrih praksi u sektoru primarne zdravstvene skrbi (suorganizator: općina Vila Real (Portugal))
 • rujan – listopad 2016.: tečajevi osposobljavanja na sljedećim područjima: upravljanje ljudskim resursima, administrativni nadzor i prenamjena povijesnih lokacija (suorganizator: općina Nikozija (Cipar))
 • veljača 2017.: razmjena o financijskom upravljanju i transparentnosti (suorganizator: vlada Flandrije)
 • ožujak 2017.: terenska radionica i studijski posjet Tozeuru (Tunis) u cilju utvrđivanja najbolje tehnologije za postavljanje kompostana za organski otpad u šest libijskih općina
 • travanj 2017.: pilot-program osposobljavanja za 20 mladih kreatora javnog mnijenja o temi pozitivnog mira (suorganizatori: UNICEF i Institut za ekonomiju i mir)
 • svibanj 2017.: prvi sastanak Mreže škola javne uprave za Libiju s libijskim sveučilištima i općinama. Cilj sastanka bio je izvršiti prvu procjenu potreba libijskih općina i ispitati različite načine na koje bi im sveučilišta mogla pomoći u razvoju kapaciteta
 • lipanj 2017.: studijska razmjena s naglaskom na ribarstvu i ribarskim zadrugama (organizator: regija Furlanija-Julijska krajina (Italija))
 • listopad 2017.: međunarodni seminar o urbanim strategijama, alatima i tehnologijama u doba održivosti u gradu Sfaxu
 • studeni 2017.: prvi set tri školska modula o gorućim pitanjima za predstavnike libijskih lokalnih i regionalnih vlasti
 • studeni 2017.: dva dana obuke/mentorstva za lokalne znanstvene radnike u Tunisu o transparentnosti i dobrom upravljanju
 • studeni/prosinac 2017.: 100 sati obuke za 20 libijskih tehničara na području pročišćavanja otpadnih voda i ponovnoj uporabi otpadnih voda za navodnjavanje

Ova inicijativa Odbora regija ne bi bila moguća bez financijske i političke potpore Europske službe za vanjsko djelovanje i Glavne uprave za europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju (GU NEAR) Europske komisije posredstvom EU-ova Instrumenta za javnu upravu u Libiji.

Logističku potporu pruža organizacija za međunarodni razvoj Crown Agents.

Unija za Mediteran, koja okuplja 28 država članica EU-a i 15 mediteranskih država, također pruža snažnu političku potporu. Libija nije članica Unije za Mediteran.

Federica Mogherini, prva žena vanjske politike EU-a, opisala je suradnju OR-a s libijskim gradovima kao „najbolji primjer diplomacije gradova“. Ustvrdila je da „jedinice lokalne samouprave mogu imati središnju ulogu u obnovi Libije, a za nas je važno da OR i dalje surađuje s njima. Potrebni ste im kao partner u ovim teškim vremenima.“ Iznijela je svoje uvjerenje da gradovi i regije moraju imati aktivnu ulogu u „novoj strukturi“ u vanjskoj politici.


  
OR smatra da se ovaj pristup odozdo prema gore može pretvoriti u dugoročne projekte i programe kojima će upravljati Europska komisija, a OR pružati političku potporu. I Unija za Mediteran mogla bi neke od inicijativa malih razmjera pretvoriti u dugoročnije projekte.

Share: