Međuregionalne skupine  

Međuregionalne skupine, koje su se počele osnivati u veljači 2007., platforme su za razmjenu stavova i osmišljavanje novih ideja namijenjene lokalnim i regionalnim vlastima u državama članicama i izvan EU-a.

Skupine se moraju sastojati od:

 • najmanje deset punopravnih članova OR-a
 • iz najmanje četiri nacionalna izaslanstva ili
 • skupine regija koje predstavljaju prekograničnu suradnju

Postojeće međuregionalne skupine: 

Baltičke regije

 • Osnovana u veljači 2008.
 • Misija:
  • osigurati da baltičke regije do 2030. postanu vodeća inovativna regija usmjerena na ljude;
  • osigurati da baltička makroregija postane najodrživiji predvodnik u Europi;
  • osigurati da Baltičko more postane prvo more bez plastike na svijetu.

 • Predsjednica: Sari Rautio (FI/EPP)
   ​
Ova međuregionalna skupina povezana je s makroregionalnom strategijom. Markroregionalne strategije osiguravaju okvir, koji je odobrilo Europsko vijeće, za poboljšanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u određenom zemljopisnom području (također: makroregije).


 

Kontakt:

Tajništvo Međuregionalne skupine

Ulla Karvo
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1
1000 Brussels, Belgium
Tel. +32 474 540 851
ulla.karvo@kuntaliitto.fi


Anu Wikman-Immonen
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Toinen Linja 14
00530 Helsinki
Suomi/Finland

Tel.: +358 50 5252 874
​anu.wikman-immonen@kuntaliitto.fi


Brexit

 • Misija:
  • doprinos Odbora raspravi s ciljem dobivanja cjelokupne slike o utjecaju Brexita na lokalne i regionalne vlasti;
  • razmjenjivanje ideja o rješenjima za podršku najpogođenijim lokalnim i regionalnim vlastima;
  • utvrđivanje zajedničkih projekata koje bi lokalne i regionalne vlasti mogle pokrenuti nakon Brexita;
  • osigurati teritorijalni doprinos za pravne pregovarače EU-a i djelovati kao posrednik za lokalne i regionalne vlasti u izražavanju njihovih stajališta institucijama EU-a.​
 • Predsjednica: Mr François DECOSTER (Renew Europe, France)

   
  Kontakt:

Tajništvo Međuregionalne skupine
Hauts-de-France Region
Mission to the EU
Mr. Romain NIVELLE
Tel.: +32(0)22343080
romain.nivelle@hautsdefrance.fr

Karpati

 • Osnovana u veljači 2016.​
 • Misija:
  • promicanje mišljenja Europskog odbora regija „Makroregionalna strategija za karpatsku regiju“;
  • promicanje, izgradnja i razvoj partnerstava između lokalnih i regionalnih vlasti kako bi se osigurala dublja integracija karpatskih zajednica i utvrdili zajednički ciljevi i djelovanja;
  • mobiliziranje vlada karpatskih država u pogledu pokretanja inicijative za izradu makroregionalne strategije za karpatsku regiju podnošenjem formalnog zahtjeva Europskom vijeću;
  • organizirati rasprave, aktivnosti i projekte s predstavnicima lokalnih tijela dviju zemalja koje nisu članice EU-a koje se nalaze na karpatskom luku (Srbija i Ukrajina), s ciljem njihova uključivanja u buduću makroregionalnu strategiju za karpatsko područje, s obzirom na to da je njihova suradnja usko povezana s razvojnim i sigurnosnim ciljevima Europske unije;
  • podupiranje dijaloga s dionicima Strategije za dunavsku regiju kako bi se razvila komplementarnost mjera poduzetih u okviru te strategije i makroregionalne strategije za karpatsku regiju;
  • osigurati mehanizam za koordinaciju između članova OR-a iz karpatske regije i zajamčiti zajednički pristup u nadležnim tijelima OR-a zajedničkim problemima u vezi s politikama EU-a;
  • poduzimanje mjera usmjerenih na osiguravanje pristupanja EU-a Karpatskoj konvenciji u svojstvu ugovorne stranke;
  • pojačati lobiranje u pogledu karpatske regije na razini EU-a u cilju poticanja političkog djelovanja i isticanja makroregionalne strategije kao prioriteta.


 • Predsjednica: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)


  Kontakt:
  Tajništvo Međuregionalne skupine
  Justyna Rog
  Representation of the Podkarpackie Region to Brussels
  Avenue de Tervuren 48
  1040 Bruxelles
  Tel.:  +32479041359
  bruksela@podkarpackie.pl

Prekogranična suradnja

 • Osnovana u srpnju 2015.
 • Misija:
  • razmjena stajališta i iskustava: skupina će služiti kao platforma za razmjenu stajališta, iskustava i dobrih praksi u kontekstu promicanja prekogranične suradnje među članovima OR-a koji predstavljaju granične regije (evaluacija provedbe programa prekogranične suradnje, utvrđivanje glavnih izazova itd.);
  • utjecaj: s obzirom na prethodno navedene fondove znanja, skupina će analizirati mišljenja OR-a i izdvojiti ona s prekograničnom važnošću te osigurati uključenost prekograničnih rješenja. U tu svrhu blisko će surađivati s izvjestiteljima i sastavljati moguće izmjene u skladu sa stvarnim potrebama pograničnih regija. Također će doprinijeti raspravi o ulozi kohezijske politike kako bi se osiguralo da je prekogranična suradnja i dalje njezin sastavni i važan dio;
  • preuzimanje inicijative: skupina će iznijeti prijedloge o događanjima u vezi s platformom EGTS-a, AEBR-om, Otvorenim danima i naposljetku svojim konferencijama ili seminarima;
  • poticanje dijaloga: skupina će služiti kao komunikacijska platforma koja će olakšati dijalog s Komisijom (posebno GU REGIO), Radnom skupinom u Europskom parlamentu, europskim udruženjima i drugim dionicima (npr. AEBR-om i MOT-om).

 • Predsjednica: Pavel Branda, (CZ/ECR)


  Kontakt:
  Tajništvo Međuregionalne skupine
  Marek Polach
  Delegation of Prague to the EU
  Avenue Palmerston 16
  1000 Bruxelles
  Tel: +32 2 230 15 84
  Marek.Polach@praha.eu

Budućnost automobilske industrije

 • Osnovana 2009.
 • Misija:
  • razmjena iskustava među teritorijima o različitim pitanjima koja se tiču automobilskog sektora i budućnosti mobilnosti (npr. automatizirana vožnja, održiva goriva za uporabu u prometu, vještine, industrijska politika, infrastruktura, razvoj regija s automobilskom industrijom ili industrijom opskrbe);
  • uspostavljanje kontakata i razmjena iskustava i najboljih praksi s europskim institucijama i ostalim dionicima;
  • poticanje kontakata između klastera za automobilsku industriju i mobilnost, regija i gradova.

   ​​
    
 • Predsjednica: Christopher Drexler (AT/EPP)
 • Vice-Predsjednica: Ximo Puig I Ferrer (ES/ES)


  Kontakt:
  Tajništvo Međuregionalne skupine
  Claudia Suppan
  Steiermark office in Brussels
  Avenue de Tervueren 82
  1040 Etterbeek
  Tel: +32 (0)2 7320361
  automotive@stmk.gv.at
  www.europa.steiermark.at/automotive

Zdravlje i dobrobit

 • Osnovana u studenom 2010.
 • Misija:
  • poticati razumijevanje o tome kako svaki od sektora utječe na zdravlje građana i zajednice, što pak zahtijeva pristup na temelju višerazinskog upravljanja u cilju poboljšanja i održavanja zdravlja i dobrobiti u cijeloj Europi;
  • širenje ideja i znanja o učinkovitim ulaganjima koja je potrebno izvršiti radi podržavanja otpornih zdravstvenih sustava i poboljšanja zdravlja društva. Time bi se trebala istaknuti uloga lokalnih i regionalnih vlasti te posebice provedba europskih strukturnih i investicijskih fondova;
  • razmjenjivanje iskustava o sadašnjim izazovima u provođenju reformi zdravstvenog sustava u kontekstu ograničenih resursa i rastuće potražnje;
  • omogućavanje rasprava o lokalnim političkim inicijativama za izgradnju dosljednih i održivih zajednica koje promiču i omogućuju zdrave oblike ponašanja;
  • pozorno pratiti ugrožene skupine u društvu, uključujući osobe s invaliditetom, i jednako tretirati mentalno i tjelesno zdravlje kroz stav o zdravstvenoj ravnopravnosti u svim aktivnostima Skupine;
  • izvješćivanje članova Odbora regija o najnovijim istraživanjima i inovativnim praksama u liječenju teških kroničnih bolesti i višestrukih oboljenja u populaciji koja stari.
 • Predsjednica: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)


  Kontakt:

  Tajništvo Međuregionalne skupine
  Valentina Polylas
  European Regional and Local Health Authorities
  Rond-point Robert Schuman, 11
  1040 Etterbeek
  Bruxelles (Belgium)
  secretariat@euregha.net


Otočne regije

 • Osnovana​ u aprilu 2015, suspendovana u maju 2017 i ponovo aktivirana u decembru 2018
 • Misija:
  •  izrada i odobrenje bijele knjige o trećem stavku članka 174. pročišćenog zakona o otocima;
  • jačanje teritorijalne dimenzije osiguravanjem jednakih mogućnosti razvoja za otoke;
  • postavljanje izoliranosti i teritorijalne rascjepkanosti diskontinuiteta u središte europske prometne politike;
  • pokretanje strategije ulaganja za Europu koja uključuje posebne mjere i instrumente za otočne vlade;
  • izmjena postojećih pravila o regionalnim državnim potporama kako bi se uskladila pravila o europskim otočnim područjima;
  • pružanje mjera kojima se kompenzira posebna osjetljivost otočnih područja na učinke klimatskih promjena;
  • poticanje prijelaza otoka na model kružnog gospodarstva;
  • poboljšanje konkurentnosti poduzetništva otoka;
  • jačanje europskih alata za teritorijalnu analizu uvođenjem otočne statističke kategorije;
  • uspostava zasebnih tijela odgovornih za otočna pitanja u europskom kontekstu.

    
 • Predsjednica: Gaetano Armao (IT/EPP)


  Kontakt:
  Tajništvo Međuregionalne skupine​
  Leonardo di Giovanna
  Brussels office of the region of Sicily
  Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
  Tel: +32 26392574
  leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it

​​​
Share: