Zemlje kandidatkinje i potencijalne zemlje kandidatkinje  

Stajalište Odbora o politici proširenja EU-a u velikoj je mjeri u nadležnosti povjerenstva CIVEX. Uspostavljene su dvije vrste institucijskih platformi u svrhu promicanja dijaloga i suradnje između lokalnih i regionalnih vlasti u EU-u i zemljama proširenja te u svrhu pružanja potpore tim zemljama u procesu pristupanja EU-u:

 • zajednički savjetodavni odbori (ZSO)
 • radne skupine

Zajednički savjetodavni odbori (ZSO)

Izjava o misiji

Zajednički savjetodavni odbor osigurava sustavan i stabilan oblik suradnje s lokalnim i regionalnim vlastima zemlje koja želi pristupiti EU-u. Aktivnosti ZSO-a doprinose među ostalim:

 • pripremanju lokalnih i regionalnih predstavnika za članstvo u EU-u
 • procjeni učinka politika EU-a iz lokalne i regionalne perspektive
 • izravnom dvosmjernom protoku informacija o političkim zbivanjima u predmetnim zemljama i u EU-u
 • praćenju pregovora uz poseban naglasak na područjima koja su posebno važna za lokalne i regionalne vlasti

Kako se uspostavlja ZSO?

 • Na zahtjev vlade predmetne zemlje
 • Na temelju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP)
 • U službenoj izjavi Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje Vijeća Europske unije i predmetne zemlje kandidatkinje
Tko sudjeluje u ZSO-u?
 • Polovinu članova čine lokalni ili regionalni predstavnici predmetne zemlje
 • Drugu polovinu čine članovi Odbora regija
 • ZSO ima dva supredsjednika, po jednog za svaku gore navedenu kategoriju
Kako funkcioniraju ZSO-ovi?
 • Odluke se donose zajednički
 • Svaki ZSO usvaja svoj poslovnik
 • ZSO-ovi se sastaju dva puta godišnje, jednom u Bruxellesu u okviru Dana proširenja i jednom u predmetnoj partnerskoj zemlji

 

Zajednički savjetodavni odbor za Crnu Goru

 • Pravna osnova: odluka Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Crne Gore, 21. lipnja 2011.

Supredsjednici:

 
 

Članovi:

 
 

Zajednički savjetodavni odbor za Sjevernu Makedoniju

 • Pravna osnova: odluka Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i bivše jugoslavenske republike Makedonije, 24. srpnja 2007.

Supredsjednici:

 
 

Članovi:

 
 

Zajednički savjetodavni odbor za Srbiju

 • Pravna osnova: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Srbije, 2014.

Supredsjednici:

 
 

Članovi:

 
 

Zajednički savjetodavni odbor za Island

 • Rad ZSO-a za Island zamrznut je ubrzo nakon njegova osnivanja u svibnju 2013. na zahtjev Islanda.

Radne skupine

Aktivnosti radnih skupina doprinose, među ostalim:

 • poticanju suradnje s lokalnim i regionalnim vlastima u zemlji ili zemljama kojima se radna skupina bavi
 • procjeni učinka politika EU-a iz lokalne i regionalne perspektive
 • izravnom dvosmjernom protoku informacija o političkim zbivanjima u predmetnim zemljama i u EU-u
 • razmjeni dobrih praksi u posebnim područjima suradnje
Kako se uspostavlja radna skupina?
 • Odlukom Predsjedništva OR-a u skladu s Poslovnikom OR-a
Tko sudjeluje u radnim skupinama?
 • Članovi OR-a
 • Sudjelovanje lokalnih i regionalnih predstavnika iz partnerskih zemalja varira ovisno o temama o kojima se raspravlja i mjestu održavanja sastanka

Radne skupine sastaju se dva puta godišnje, jednom u Bruxellesu u okviru Dana proširenja i jednom u partnerskoj zemlji.

Radna skupina za Tursku

 • Osnovana 2006.

Supredsjednici:

 
 

Članovi:

 
 

Radna skupina za zapadni Balkan

 • Osnovana 2006.
 • Trenutačno pokriva: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu te Kosovo (u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244)

Supredsjednici:

 
 

Članovi:

 
 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Poveznice