banner alt text

 Stanje regija i gradova Europske unije  

Godišnji regionalni i lokalni barometar EU-a govor je u kojem se predsjednik Europskog odbora regija osvrće na najhitnije izazove za predstojeću godinu.

 Godišnji regionalni i lokalni barometar EU-a  

U prvom izdanju izvješća, koje će biti objavljeno 12. listopada 2020., naglasak je na posljedicama pandemije bolesti COVID-19. Regionalne i lokalne vlasti EU-a našle su se na prvoj liniji u rješavanju zdravstvene kriz  e i očuvanju sigurnosti građana. U izvješću se govori o tome na koji su način te vlasti također ključne za gospodarski oporavak. Naglašavamo utjecaj na najranjivije skupine u našim zajednicama te predstavljamo nove podatke o javnom mnijenju o tim pitanjima, prikupljene anketom koja je provedena manje od mjesec dana prije objave izvješća.
 

IZVJEŠĆE  

  • ZDRAVLJE

    COVID-19: regionalna zdravstvena kriza (samo na engleskom jeziku)
    Pročitaj više
  • GOSPODARSTVO

    Kriza izazvana koronavirusom: zbog čega su neke regije teže pogođene (samo na engleskom jeziku)
    Pročitaj više

Ispitivanje javnog mnijenja: kriza uzrokovana koronavirusom i uloga regija i gradova u EU-u  

Većina građana smatra da bi veći utjecaj lokalnih i regionalnih vlasti u EU-u pospješio sposobnost Unije da rješava probleme. Lokalne i regionalne vlasti i dalje su najvjerodostojnija razina upravljanja općenito, odnosno jedina razina kojoj vjeruje više od polovine Europljana i Europljanki.  
Pročitaj više  

Twitter