Povjerenstvo za politiku teritorijalne kohezije i proračun EU-a (COTER)  

Nadležnost Povjerenstva za politiku teritorijalne kohezije i proračun EU-a (COTER) obuhvaća:

ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju

strukturne fondove i prostorno planiranje

urbanu politiku i stanovanje

promet i transeuropske prometne mreže

makroregije, teritorijalnu suradnju te regionalnu statistiku i pokazatelje

godišnji proračun EU-a, višegodišnji financijski okvir, lokalne i regionalne financije

Tajništvo povjerenstva COTER nadležno je i za službeni EU-ov registar EGTS-ova i upravljanje Platformom za EGTS-ove koja okuplja političke i tehničke predstavnike svih postojećih EGTS-ova i EGTS-ova koji se osnivaju.

Pored toga, povjerenstvo COTER zaduženo je i za OR-ove procjene teritorijalnog učinka (TIA) kojima se izvjestiteljima OR-a pruža analiza potencijalnog teritorijalnog učinka zakonodavnih prijedloga EU-a.

Povjerenstvo COTER upravlja i zajedničkim aktivnostima OR-a i OECD-a u područjima kao što su kvaliteta javnih ulaganja, decentralizacija te regionalni, urbani i ruralni razvoj. Glavni je cilj te suradnje ojačati politički dijalog između OECD-a i lokalnih i regionalnih vlasti Europske unije i unaprijediti javne politike koje potiču gospodarsko i socijalno blagostanje.

Odaberite drugo povjerenstvo OR-a: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Mr. Christof Kienel​

Assistant to the HoU: Ms. Yuliya Sotirova

Administrators:

  • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
  • Mr. Dimo Stoyanov​, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, ESIF, Territorial Agenda
  • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coor​​dination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
  • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
  • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Territorial Devlopment, Urban Policy, ESIF
  • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, Outermost Regions, OECD Relations
  • Gordon Modro, Deputy Head of Unit, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda
  • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing Links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation


Assistants:

  • Rui Cordeiro da Silva, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
  • Caterina Buresti, in charge of the management of EGTC register, General support to EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission​
To contact the COTER team, please use the Contact fo​rm