Istočno partnerstvo (CORLEAP)  

Konferencija lokalnih i regionalnih vlasti za Istočno partnerstvo (CORLEAP), koju je OR osnovao 2011. godine, politički je forum lokalnih i regionalnih vlasti iz Europske unije i zemalja Istočnog partnerstva.

To je jedina platforma EU-a koja pruža priliku za raspravu o doprinosu gradova i regija razvoju Istočnog partnerstva.

Zemlje sudionice

Armenija, Azerbejdžan, Bjelarus, Gruzija, Republika Moldova i Ukrajina.

 

Svrha CORLEAP-a

CORLEP ima sljedeće ciljeve:

  • koordinirati predstavljanje lokalnih i regionalnih vlasti u okviru Istočnog partnerstva
  • nadopuniti i poduprijeti napore institucija EU-a i drugih sudjelujućih dionika u provedbi europske politike susjedstva
  • širiti koncepte koji će partnerske zemlje približiti EU-u i potaknuti unutarnje reforme i izgradnju kapaciteta na lokalnoj i regionalnoj razini

Način djelovanja CORLEAP-a

CORLEAP djeluje kao „platforma za teritorijalnu suradnju“. Lokalna i regionalna udruženja iz partnerskih država kontaktne su točke za CORLEAP u njihovim zemljama, a OR je prirodna kontaktna točka za institucije EU-a. To omogućuje CORLEAP-u da prikuplja i dijeli informacije relevantne za lokalnu i regionalnu dimenziju Istočnog partnerstva.

Sastav CORLEAP-a?

CORLEAP se sastoji od 36 regionalnih i lokalnih političara: 18 članova OR-a i 18 predstavnika iz šest zemalja Istočnog partnerstva.

Svaka zemlja Istočnog partnerstva ima tri mjesta. Mjesta koja pripadaju EU-u raspodijeljena su prema političkom sastavu OR-a i podijeljena na njegovih pet političkih klubova: Europska pučka stranka (EPP), Stranka europskih socijalista (PES), Savez liberala i demokrata za Europu (ALDE), Europski savez (EA) i Europski konzervativci i reformisti (ECR).

Između godišnjih sastanaka CORLEAP-a predsjedništvo ima ulogu upravljačkog tijela. Odgovorno je za koordiniranje djelovanja CORLEAP-a i praćenje njegovih aktivnosti, izvješća i rezolucija. Sastoji se od šest članova iz partnerskih zemalja i šest članova iz OR-a koji predstavlja Europsku uniju.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share: