Predsjedništvo  
Predsjedništvo je skupina članova OR-a koja se može smatrati pokretačkom snagom Odbora na političkom planu: ono sastavlja politički program i nadzire njegovu provedbu.

Predsjedništvo se sastaje prije svakog plenarnog zasjedanja kako bi koordiniralo rad Plenarne skupštine i povjerenstava. Također se dvaput godišnje sastaje na izvanrednim sastancima u državi članici koja predsjeda Vijećem EU-a.


 

Ima li Predsjedništvo i politički mandat? Koliko dugo traje njegov mandat?

Predsjedništvo se, kao i predsjednik, bira na mandat od dvije i pol godine.

Koji je njegov sastav?

Predsjedništvo odražava politički pluralizam unutar OR-a. U njegovu su sastavu:

  • predsjednik
  • prvi potpredsjednik
  • 27 drugih potpredsjednika (jedan za svaku državu članicu)
  • 26​ drugih članova
  • predsjednici političkih klubova

Francuska, Italija, Njemačka, Poljska i Španjolska imaju po tri mjesta, Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Finska, Grčka, Hrvatska, Irska, Litva, Mađarska, Nizozemska, Portugal, Rumunjska, Slovačka i Švedska po dva, a Cipar, Estonija, Latvija, Luksemburg, Malta i Slovenija po jedno.

Koje su zadaće Predsjedništva?

Glavne su zadaće Predsjedništva utvrđivanje političkog programa OR-a i praćenje njegove provedbe, kao i koordinacija rada Plenarne skupštine i povjerenstava.

Share: