Euro-mediteranska skupština (ARLEM)  

Euro-mediteranska skupština lokalnih i regionalnih vlasti (ARLEM) skupština je predstavnika lokalnih i regionalnih vlasti iz Europske unije i njezinih mediteranskih partnera.

Osnovao ju je 2010. s teritorijalnim udrugama aktivnima na tom području Europski odbor regija (OR) kako bi se izabranim predstavnicima s triju obala Sredozemnog mora omogućilo da:

 • predstavljaju svoje lokalne i regionalne vlasti na političkoj razini, među ostalim pred EU-om i Unijom za Mediteran (UzM)
 • održavaju politički dijalog
 • promiču međuregionalnu suradnju

Zemlje sudionice

Egipat, Turska, Alžir, Maroko, Sirija (članstvo trenutačno suspendirano), Tunis, Albanija, Bosna i Hercegovina, Izrael, Jordan, Libanon, Mauritanija, Palestina, Monako i Crna Gora. Povrh toga, Libija sudjeluje kao promatrač.

Svrha ARLEM-a

ARLEM ima sljedeće ciljeve:

 • Uniji za Mediteran dati teritorijalnu dimenziju
 • promicati lokalnu demokraciju, višerazinsko upravljanje i decentraliziranu suradnju na tri obale Sredozemnog mora
 • poticati dijalog lokalnih i regionalnih vlasti na relacijama sjever-jug i jug-jug
 • promicati razmjenu najboljih praksi, znanja i tehničkih iskustava u područjima u nadležnosti lokalnih i regionalnih vlasti
 • promicati regionalnu integraciju i koheziju

   

Način djelovanja ARLEM-a

U političkom smislu ARLEM osigurava forum za tekući politički dijalog, doprinosi savjetodavnom radu OR-a pomoću tematskih izvješća te predstavlja lokalnu i regionalnu razinu na sastancima na vrhu Unije za Mediteran.

U okviru svojeg djelovanja ARLEM uspostavlja sinergiju sa svojim partnerima, primjerice Unijom za Mediteran (Izjava o namjeri potpisana 2013.), europskim udrugama lokalnih i regionalnih vlasti zastupljenima u ARLEM-u, Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe (status promatrača), Parlamentarnom skupštinom Unije za Mediteran (status promatrača), Europskom zakladom za osposobljavanje (Izjava o namjeri potpisana 2013.) i Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (status promatrača).

Članovi ARLEM-a okupljaju se na godišnjem plenarnom zasjedanju, tijekom kojeg usvajaju tematska izvješća, te na sastancima Povjerenstva i Predsjedništva. Osim toga, mogu se organizirati posebne radionice ili konferencije, a posebni aspekti podrobnije razmotriti u studijama.

   

Sastav ARLEM-a

ARLEM okuplja 80 članova i 2 promatrača iz EU-a i njegovih mediteranskih partnerskih zemalja. Članovi su predstavnici regionalnih i lokalnih tijela te imaju mandat u tijelu regionalne ili lokalne vlasti.

Na čelu ARLEM-a je supredsjedništvo u kojem su jednako zastupljeni mediteranski partneri i EU. Supredsjednika iz skupine mediteranskih partnera potvrđuje konsenzusom ta skupina na razdoblje od dvije i pol godine. Supredsjednik iz EU-a jest predsjednik OR-a. ​

Predsjedništvo ARLEM-a utvrđuje strategiju i spektar aktivnosti te skupštine.

U okviru Povjerenstva za održivi teritorijalni razvoj izvjestitelji ARLEM-a sastavljaju tematska izvješća o temama na sljedećim područjima:

 • decentralizacija
 • urbani i teritorijalni razvoj
 • suradnja u području kulture
 • informacijsko društvo
 • migracije i integracija
 • mala i srednja poduzeća
 • trgovina
 • održivi razvoj
 • vodno gospodarstvo
 • gospodarenje otpadom
 • energija, posebno solarna energija
 • promet
 • poljoprivreda i turizam
 • itd.


 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share: