Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
EU mora poduprijeti svaku regiju, grad i selo da do 2050. ostvare nultu stopu emisija iz prometa  

Zalaganje EU-a za alternativna goriva s niskom razinom emisija presudno je za borbu protiv klimatskih promjena, ali tranzicija mora biti pravedna

Potpora lokalnih i regionalnih čelnika i čelnica EU-a europskom zelenom planu mogla bi biti ugrožena ako ključni sektori lokalnog gospodarstva budu zapostavljeni u prelasku na održiviju budućnost, upozorava Europski odbor regija (OR) . Tijekom rasprave na plenarnom zasjedanju o budućnosti prometa i u mišljenju o strožim standardima za emisije CO 2 za automobile i kombije i uvođenju infrastrukture za alternativna goriva u gradovima i regijama EU-a članovi i članice OR-a posebno su naglasili potrebu da se jednako postupa prema urbanim i ruralnim područjima.

Tijekom rasprave na plenarnom zasjedanju, u kojoj je sudjelovala i povjerenica EU-a za promet Adina Vălean , lokalni i regionalni čelnici i čelnice naglasili su potrebu za pružanjem potpore svim regijama i gradovima u ostvarivanju održivijeg prometa, bez čega EU nikako ne može ostvariti svoj pravno obvezujući cilj klimatske neutralnosti do 2050. godine. Rasprava je bila usmjerena na pitanje kako promet učiniti održivijim s obzirom na cilj zelenog plana EU-a da se do 2050. smanji 90 % emisija iz prometa. Iako u potpunosti podupiru rezove Komisije, regije i gradovi istaknuli su potrebu za pravednim i jednakim pristupom, posebno u pogledu urbanih i ruralnih područja, s obzirom na to da Europska komisija predlaže znatna ulaganja u postaje za punjenje i opskrbu kako bi se potaknuo prelazak na električnu ili održivu mobilnost.

Predsjednik Europskog odbora regija i guverner grčke Regije Središnja Makedonija Apostolos Tzitzikostas izjavio je: „Potpuna dekarbonizacija prometa nužna je i ostvariva ako se zadovolje posebne potrebe svake regije, grada i sela. Sve razine vlasti moraju se udružiti i ulagati u okviru nacionalnih planova oporavka, uz namjensko sufinanciranje EU-a raspoloživo lokalnim i regionalnim vlastima. Mnoge regije ovise o automobilskoj industriji, zbog čega ubrzavanje zelene tranzicije podrazumijeva ulaganje u prekvalifikaciju lokalne radne snage. Taj europski prelazak na zelenu mobilnost treba smatrati prilikom, a ne opterećenjem, za vlade, industriju i ljude.”

Adina Vălean, povjerenica za promet, izjavila je: „Očekujemo da će na europskim cestama do 2030. biti najmanje 30 milijuna električnih automobila, dok ih je danas oko milijun. No infrastruktura mora odgovarati potražnji. Naš prijedlog za uredbu o infrastrukturi za alternativna goriva temelji se na tržišnom pristupu, što znači da valja izgraditi postaje za punjenje i opskrbu koje su nam potrebne kako bismo zadovoljili tu potražnju i potaknuli još više pojedinaca i poduzeća da prijeđu na električna vozila ili vozila na vodikove gorive ćelije. Naši ciljevi zasnovani na udaljenosti omogućit će vozačima i vozačicama da putuju diljem Unije a da se ne moraju brinuti o dometu, a ciljnim vrijednostima zasnovanima na voznom parku osigurat će se dovoljno mjesta za punjenje, pri čemu će lokacije odabirati države članice i regije.“

U mišljenju OR-a o strožim standardima za emisije CO 2 za automobile i kombije te o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva poziva se na uspostavu europskog mehanizma sufinanciranja kojim bi se svakoj regiji omogućilo da unaprijedi svoju infrastrukturu kako bi ponudila zelenija goriva i potaknula potražnju za održivijim vozilima. Međutim, OR je naglasio da je potreban integriraniji pristup planiranju, osobito radi učinkovitijeg povezivanja urbanih i ruralnih područja. Dostupnost alternativnih goriva u cijelom EU-u također je velik problem, posebno u ruralnim i udaljenim područjima koja nemaju potrebnu infrastrukturu. Naime, 2020. godine 70 % svih postaja za punjenje električnih automobila nalazilo se u samo trima europskim zemljama – Nizozemskoj, Francuskoj i Njemačkoj – što u kombinaciji s relativno lakšim pristupom vozilima koja više onečišćuju u drugim dijelovima Europe, posebno u središnjim i istočnim dijelovima EU-a, stvara nejednakosti.

Adrian Teban (RO/EPP), gradonačelnik Cugira i izvjestitelj za predmetno mišljenje, naglasio je: „ Potreban je mehanizam za pravednu tranziciju na europskoj razini za regije koje ovise o automobilskoj industriji kako bi se usmjeravale promjene u tom sektoru, kako bi se osiguralo da novi sustav održive mobilnosti zasnovan na alternativnim gorivima bude cjenovno pristupačan i dostupan svim građanima i građankama te kako bi se zajamčilo da nitko ne bude zapostavljen.“

Članovi i članice OR-a naglasili su potrebu za analizom gospodarskog regionalnog učinka prelaska na cestovna vozila s nultim emisijama kako bi EU pružao potporu pravednoj tranziciji u svakoj regiji. OR trenutačno razvija savez regija kako bi osigurao pravednu i jednaku tranziciju, posebno u regijama u kojima je automobilski sektor važan dio lokalnog gospodarstva.

Kontekst

Kako bi se osigurao pravedan prelazak svih europskih gradova i regija na klimatsku neutralnost, Europski odbor regija pokrenuo je kampanju „Zeleni plan na lokalnoj razini” . Cilj je te inicijative staviti regije i gradove u središte europskog zelenog plana kako bi se lokalni i regionalni čelnici i čelnice osnažili za poduzimanje mjera u području klimatskih promjena i kako bi se povećala provedba održivih projekata koje financira EU u lokalnim zajednicama diljem Europske unije.

Kontakt:

Theresa Sostmann

Tel. +32 2282 2457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Ako se u politikama EU-a zanemare udaljena područja, bit će ugrožena socijalna i ekonomska kohezija
Ako se u politikama EU-a zanemare udaljena područja, bit će ugrožena socijalna i ekonomska kohezija
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
01.12.2022