Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Gradovi i regije trebaju usvojiti politiku nulte razine tolerancije na nasilje nad ženama i djevojčicama  

Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama lokalni i regionalni čelnici pozivaju na donošenje zakonodavnih mjera i osiguravanje odgovarajućih sredstava za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama

Srijeda, 25. studenog, je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama . Tom je prilikom Europski odbor regija (OR) ponovio svoj poziv na donošenje zakonodavnih mjera na razini EU-a za sprečavanje i suzbijanje svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama. Prema bazi podataka Ujedinjenih naroda do rujna 2020. 48 zemalja u svoje je planove za odgovor na COVID-19 uključilo sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama i djevojčicama, a 121 zemlja donijela je mjere za jačanje usluga za žene koje su preživjele nasilje tijekom globalne krize.

Anne Karjalainen (FI/PES), predsjednica povjerenstva SEDEC Europskog odbora regija, u svom je uvodnom govoru članovima rekla sljedeće: „Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, jednog od najraširenijih, najprisutnijih i najrazornijih oblika kršenja ljudskih prava diljem svijeta. Na ovaj poseban dan pozivam vas da u svojoj ulozi lokalnih i regionalnih političara ostanete vrlo pozorni, imajući na umu da je nasilje nad ženama i nadalje uglavnom neprijavljeno zbog nekažnjavanja, šutnje, stigmatizacije i srama koji ga okružuju. Jedini je put naprijed usvajanje politike nulte razine tolerancije na nasilje nad ženama i djevojčicama.“

Svaka treća žena i djevojčica doživjela je fizičko ili seksualno nasilje tijekom života, 137 žena svakodnevno ubije član njihove obitelji, a svaka deseta žena u Europskoj uniji navodi da je od 15. godine doživjela uznemiravanje preko interneta, dok su 71 % žrtava trgovine ljudima diljem svijeta žene i djevojke.

Od izbijanja bolesti COVID-19 novi podaci i izvješća osoba na prvoj liniji pokazuju da su sve vrste nasilja nad ženama i djevojčicama u porastu. Anne Karjalainen ističe: „25 godina nakon usvajanja Pekinške deklaracije vidimo da su prava žena i dalje ugrožena svugdje u svijetu, pa i unutar Europske unije, od spolnih i reproduktivnih prava do ravnoteže između poslovnog i privatnog života te od prava na prosvjed do ekonomskog i političkog osnaživanja. Kao Europski odbor regija snažno osuđujemo ta kršenja prava žena i surađivat ćemo s lokalnim i regionalnim vlastima kako bismo osigurali da se ta prava zaštite i ojačaju diljem EU-a.”

Iako mjere poduzete uslijed COVID-a 19 i ograničavanje kretanja zaustavljaju širenje koronavirusa, došlo je do pojačanja nasilja nad ženama, posebno nasilja u obitelji, a u nekim su se zemljama pet puta povećali pozivi na telefonske linije za pomoć. U OR-ovom Regionalnom i lokalnom barometru za 2020. , objavljenom 12. listopada, ističe se porast broja prijavljenih slučajeva nasilja u obitelji tijekom ograničavanja kretanja, iako još nije dostupan usporediv skup podataka na razini EU-a. Neke zemlje, na primjer Litva, zabilježile su 20 % više nasilja u obitelji tijekom trotjednog razdoblja ograničenja kretanja. U Španjolskoj je u prva dva tjedna ograničenja kretanja zabilježeno 18 % više poziva na broj za hitne slučajeve zbog nasilja u obitelji. Regionalne vlasti u Španjolskoj podijelile su priručnik za žene koje trpe rodno uvjetovano nasilje dok ostaju kod kuće . Grad Amsterdam, u suradnji s nacionalnom vladom, uspostavio je sustav u kojem su se žrtve nasilja u obitelji mogle obratiti za pomoć u svojim ljekarnama izricanjem šifre „maska 19”.

Concha Andreu (ES/PES), predsjednica regije La Rioja i izvjestiteljica OR-a o EU-ovoj Strategiji za rodnu ravnopravnost , izjavila je: „Ovogodišnji međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama još je mučniji s obzirom na to da se suočavamo s teškim slučajevima rodno uvjetovanog nasilja zbog ograničenja kretanja uslijed krize uzrokovane COVID-om 19. Lokalnim i regionalnim vlastima hitno treba osigurati odgovarajuća sredstva za učinkovitu pomoć žrtvama putem odgovarajućih službi za potporu. Osim toga, moraju se na strukturiran način uključiti u mrežu EU-a za sprečavanje rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u obitelji koja će se pokrenuti u okviru Strategije za rodnu ravnopravnost.”

„U mišljenju OR-a o Strategiji za rodnu ravnopravnost poziva se Komisija da donese zakonodavne mjere za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama koje su dosljedne i komplementarne s međunarodnim zakonodavstvom i zakonodavstvom država članica te koje se bave svim oblicima nasilja, uključujući nasilje na internetu i nasilje povezano s pitanjima časti. U njemu se potiče Europsku komisiju da sve oblike nasilja nad ženama i djevojčicama uvrsti u „eurozločine“ iz članka 83. Ugovora o funkcioniranju Europske unije“, dodaje Andreu.

Kontekst:

Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 25. studenoga Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama (Rezolucija 54/134). Smisao je ovog dana podizanje svijesti o činjenici da su žene diljem svijeta izložene silovanju, nasilju u obitelji i drugim oblicima nasilja. Za 2014. godinu službena tema u okviru kampanje glavnog tajnika UN-a UNiTE to End Violence against Women (Ujedinjeni za iskorijenjivanje nasilja nad ženama) je „Oboji svoje susjedstvo u narančasto“. Za 2018. godinu službena je tema bila „Obojimo svijet u narančasto: #HearMeToo (Čuj i mene)“, a za 2019. „Obojimo svijet u narančasto: Generacijska ravnopravnost protiv silovanja“ . Ove je godine tema Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama „Oboji svijet u narančasto: financiraj, reagiraj, spriječi, prikupi!“ . Kao i prethodnih godina, ovogodišnji međunarodni dan obilježit će pokretanje 16 dana aktivizma koji će završiti 10. prosinca 2020., na Međunarodni dan ljudskih prava.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Podijeli :