Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Europska komisija i Europski odbor regija pokreću platformu dionika za nultu stopu onečišćenja  

Europska komisija i Europski odbor regija danas su pokrenuli platformu dionika koja će im olakšati provedbu Akcijskog plana EU-a: Prema postizanju nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla . Akcijski plan – ključni rezultat europskog zelenog plana i glavna tema ovogodišnjeg Zelenog tjedna EU-a – usvojen je 12. svibnja 2021. U njemu je predstavljena integrirana vizija za 2050. godinu (smanjenje onečišćenja na razine koje više ne štete ljudskom zdravlju i prirodnim ekosustavima), etapni ciljevi za 2030. i mjere za njihovo postizanje.

Gradovi i regije imaju ključnu ulogu u pretvaranju te vizije u djelovanje na terenu. Za smanjenje onečišćenja potrebno je odabrati čista rješenja za regionalnu i urbanu mobilnost i energiju, ulaganja u zgrade i infrastrukturu te cjelokupno prostorno planiranje. Sve te odluke utječu na zdravlje i dobrobit građana i građanki.

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius  izjavio je: „Gradovi i regije predvodnici su provedbe politika o onečišćenju i glavni pokretači zelene tranzicije. Mnogi već pronalaze inovativna rješenja za čišćenje zraka, vode i tla te potiču održivije obrasce proizvodnje i potrošnje. Zadovoljstvo mi je zajedno s Europskim odborom regija osnovati ovu novu platformu za razmjenu tih dobrih ideja i podržati ciljeve za ostvarenje nulte stope onečišćenja na terenu.”

Predsjednik Europskog odbora regija i guverner grčke Regije Središnja Makedonija Apostolos Tzitzikostas pozdravio je platformu riječima: „Odgovornost za zaštitu okoliša snosimo svi. Moramo osigurati sigurnu i zdravu budućnost, kakvu zaslužuju i naša djeca i naš planet. Vlade, poduzeća i dionici moraju se udružiti i zajednički spriječiti onečišćenje naše vode, zraka i tla. Za to je potrebno lokalno vodstvo, zbog čega je Europski odbor regija zajedno s Europskom komisijom sa zadovoljstvom pokrenuo Platformu dionika za nultu stopu onečišćenja.”

Vasco Alves Cordeiro , prvi potpredsjednik Europskog odbora regija i član Regionalnog parlamenta Azora, prisustvovao je događanju na kojem je pokrenuta Platforma dionika za nultu stopu onečišćenja i tom prilikom izjavio: „Lokalne i regionalne vlade zaslužne su za 70 % politika EU-a, 70 % mjera za ublažavanje klimatskih promjena i do 90 % mjera za prilagodbu klimatskim promjenama. Akcijski plan za nultu stopu onečišćenja nužan je za spašavanje života i stvaranje održivije budućnosti. Uz pomoć njegove platforme, europski će se ciljevi ostvariti na lokalnoj i regionalnoj razini jer su regije i gradovi u boljem položaju da procijene učinkovitost mjera i ispunjenost ciljeva. Da bi uspio, taj će proces morati biti otvoren i uključiv i mobilizirati građane, MSP-ove, poduzeća, društvene pokrete i istraživačke institucije. Od ključne je važnosti istražiti sinergije i osigurati teritorijalnu koheziju.“

Platforma dionika za nultu stopu onečišćenja pomoći će u ostvarenju vodećih inicijativa i mjera iz Akcijskog plana za nultu stopu onečišćenja

okupljanjem aktera iz raznih zajednica i stručnih područja radi rješavanja međusobno povezanih izazova, npr. jačanja zajedničkog plana za okoliš i zdravlje;

definiranjem zajedničke vizije o tome kako postići ciljeve nulte stope onečišćenja;

razvijanjem i razmjenjivanjem dobrih praksi o međusektorskim temama poput financiranja inovacija i radnih mjesta nulte stope onečišćenja, poticanja održive proizvodnje i potrošnje te stvaranja tematskih centara kao što je centar za čistu tehnologiju zraka (Clean Air Tech Hub).

Pokretanje Platforme najavljeno je na završnoj sjednici ovogodišnjeg Zelenog tjedna EU-a , najvećeg godišnjeg događanja o politici zaštite okoliša EU-a, na kojem se okupilo više od 3000 sudionika iz cijelog EU-a, koji su na glavnoj konferenciji u Bruxellesu, putem interneta i u više od 600 partnerskih događanja diljem Europe, raspravljali o brojnim aspektima nulte stope onečišćenja. Zeleni tjedan EU-a započeo je u ponedjeljak, 31. svibnja 2021., u Lahtiju, Zelenoj prijestolnici 2021.

Osnovne informacije

Onečišćenje je najveći okolišni uzrok mentalnih i tjelesnih bolesti i prerane smrti, posebno među ranjivim skupinama kao što su djeca, osobe s određenim zdravstvenim problemima i stariji. Osobe koje žive u zapostavljenijim područjima često žive u blizini zagađenih lokacija ili u područjima s povećanim prometnim tokovima. Onečišćenje je također jedan od glavnih razloga gubitka bioraznolikosti, čime se smanjuje sposobnost ekosustava da sekvestriraju ugljik i dekontaminiraju zrak i vodu.

Onečišćenjem su posebno pogođeni gradovi. Više od 100 gradova u EU-u još uvijek ne zadovoljava EU-ove standarde kvalitete zraka. Unatoč većem pridržavanju pravila o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, otpadne vode oko 37 milijuna ljudi još se uvijek ne pročišćavaju na odgovarajući način, a sedam glavnih gradova država članica EU-a ne ispunjava minimalne zahtjeve. Želimo li narednih godina osigurati odgovarajuće pročišćavanje otpadnih voda, bit će potrebno uložiti više od 200 milijardi eura.

Zeleni tjedan EU-a prvo je veliko događanje koje je, nakon donošenja Akcijskog plana za nultu stopu onečišćenja, o toj temi organizirano za dionike. Platforma dionika za nultu stopu onečišćenja poduzet će korake na temelju na njemu iznesenih stajališta. Do kraja godine, Komisija i Europski odbor regija započet će aktivnosti pozivom na iskazivanje interesa kako bi se osiguralo široko sudjelovanje i usredotočilo na ključne teme zajedničkog djelovanja. Platforma dionika za nultu stopu onečišćenja uspostavit će sinergije i s drugim relevantnim inicijativama poput europskog klimatskog pakta i Platforme dionika kružnog gospodarstva .

Više informacija

Komunikacija „Akcijski plan EU-a: Prema nultoj stopi onečišćenja zraka, vode i tla“

Akcijski plan za nultu stopu onečišćenja

Zeleni tjedan EU-a 2021. posvećen nultoj stopi onečišćenja

Zeleni plan na lokalnoj razini Europskog odbora regija

Pitanja o Platformi dionika za nultu stopu onečišćenja možete postaviti na:

ENV-ZERO-POLLUTION@ec.europa.eu

Kontakt za medije:

Europska komisija: Daniela Stoycheva / Daniela.Stoycheva@ec.europa.eu

Europski odbor regija: David Crous / David.Crous@cor.europa.eu

Podijeli :