Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Europski istraživački prostor: potrebno je potpuno priznanje regionalnih inovacijskih centara  

Gradovi i regije žele biti u potpunosti uključeni u upravljanje europskim istraživačkim i inovacijskim politikama i njihovu provedbu. Uspostava centara europskog istraživačkog prostora (EIP) može biti ključan instrument za postizanje ciljeva Europske unije u području ekološke, digitalne, socijalne i gospodarske tranzicije, naglašava Europski odbor regija (OR) u mišljenju koje je pripremio Christophe Clergeau (FR/PES), član Regionalnog vijeća Regije Pays-de-la-Loire.

Europska komisija je u rujnu 2020. donijela komunikaciju čiji je cilj utvrđivanjem nove vizije, jasnih ciljeva i konkretnih mjera revitalizirati europski istraživački prostor . Unatoč tome što se u pojedinim njezinim dijelovima u većoj mjeri prepoznaju regionalni inovacijski ekosustavi, Europski odbor regija izražava žaljenje zbog toga što su za upravljanje EIP-om i dalje u prevelikoj mjeri zadužene Komisija i države članice i što se on isuviše povezuje s nastavkom Obzora Europa umjesto da napreduje u smjeru europskog prostora obrazovanja i istraživanja.

Odbor stoga poziva na zauzimanje međusektorskog pristupa koji je usko povezan s regionalnim politikama i uključuje širok raspon dionika – akademsku zajednicu, industrijski sektor, različite razine javnog sektora, građane i civilno društvo – te naglašava potrebu da se uloga pametnih specijalizacija i njihovog kolektivnog i poduzetničkog procesa u potpunosti prepozna kao jedan od temelja europske uspješnosti u području istraživanja i inovacija.

Riječima Christophea Clergeaua , „Europski istraživački prostor treba, uz izvrsnost, kao europski cilj postaviti i to da u svim gradovima i regijama Unije bude dostupna visokokvalitetna znanost, koja se može iskoristiti za poticanje inovacija i koja društvu i poduzećima može pomoći da se suoče s izazovima ciljeva održivog razvoja i nadvladaju trenutačne krize. Centri EIP-a optimalan su instrument za potpuno priznavanje prednosti lokaliziranog pristupa u znanosti i inovacijama. Taj je pristup još i potrebniji u kontekstu trenutačnih kriza i njihovih posljedica koje trpe najosjetljivija i najpogođenija područja, te fragmentacije EIP-a.“

U svojem izlaganju na današnjem plenarnom zasjedanju OR-a Mariya Gabriel , europska povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, naglasila je da će „regije i gradovi biti ključni za jačanje europskog istraživačkog prostora, doprinos oporavku i povećanje otpornosti Europe. Zahvaljujući našem akcijskom planu koji dijelimo s Europskim odborom regija omogućit ćemo istraživačima, poduzetnicima i civilnom društvu da konsolidiraju svoje regionalne istraživačke i inovacijske ekosustave i postanu dio paneuropske mreže izvrsnosti.“

Zastupnik u Europskom parlamentu Dan Nica (RO/S&D) izjavio je: „EU vodi u području istraživanja, inovacija i međunarodne znanstvene suradnje, ali zaostaje u pretvaranju rezultata istraživanja u disruptivne inovacije i mobilizaciji istraživačkih i tehnoloških kapaciteta slabije razvijenih regija. Treba snažnije naglasiti odnos između istraživanja i poduzeća, dostupnost visokokvalitetne znanosti u svim gradovima i regijama EU-a i njihovu ulogu u procesu zajedničkog stvaranja. Nadam se da će centri EIP-a u većoj mjeri prepoznati regionalne ekosustave i inovacijske centre te potaknuti slabije razvijene regije.”

Europski odbor regija izražava želju da najmanje između 50 i 100 lokacija u Europi bude priznato kao centri EIP-a, među njima i ekosustavi u nastajanju u regijama u nepovoljnom položaju. Trebalo bi ih smatrati važnim uporištima za postizanje ciljeva Europske unije i kao takvi bi trebali primati izravnu financijsku i drugu podršku EU-a.

Izvjestitelj Clergeau naglašava da bi mreža centara EIP-a mogla postati izvrstan okvir za uspostavu zajedničkih projekata istraživanja i inovacija koji pristupom odozdo prema gore okupljaju više regionalnih ekosustava i inovacijskih centara. Izrazio je i žaljenje zbog rascjepkanosti EIP-a i velikih razlika među zemljama i regijama, naglašenih u posljednjem izvješću o napretku EIP-a i Pregledu rezultata regija u području inovacija .

Zbog bojazni da će kriza uzrokovana COVID-om 19 dovesti do pada ulaganja u istraživanje i inovacije u najosjetljivijim i najpogođenijim regijama, Odbor poziva na snažniju potporu planu EU-a za oporavak Next Generation EU i novom financijskom okviru za visoko obrazovanje, istraživanje i inovacije namijenjenom postizanju ciljeva EIP-a. Trebalo bi mobilizirati i program React EU i Fond za pravednu tranziciju , i to u skladu s operativnim programima regija i njihovim strategijama pametne specijalizacije.

Dodatne informacije

Politike istraživanja i inovacija zauzimaju posebno mjesto u zajedničkom akcijskom planu , usvojenom u studenome 2020. zajedno sa službama u nadležnosti povjerenice Mariye Gabriel (GU RTD, GU EAC i JRC), kojim se osigurava pojačana suradnja i rasprava o politikama između Europske komisije i Europskog odbora regija. Strateška suradnja u okviru Platforme za razmjenu znanja posebno će biti usredotočena na obnovljeni EIP. Aktivnostima Platforme za razmjenu znanja 2.0 koncepti EIP-a približit će se cijelom stanovništvu, a regionalnim i lokalnim akterima pružit će se prilika za promicanje njihovih relevantnih aktivnosti u području istraživanja i inovacija.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tél. + 32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Share: