Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Europski istraživački prostor: potrebno je potpuno priznanje regionalnih inovacijskih centara  

Gradovi i regije žele biti u potpunosti uključeni u upravljanje europskim istraživačkim i inovacijskim politikama i njihovu provedbu. Uspostava centara europskog istraživačkog prostora (EIP) može biti ključan instrument za postizanje ciljeva Europske unije u području ekološke, digitalne, socijalne i gospodarske tranzicije, naglašava Europski odbor regija (OR) u mišljenju koje je pripremio Christophe Clergeau (FR/PES), član Regionalnog vijeća Regije Pays-de-la-Loire.

Europska komisija je u rujnu 2020. donijela komunikaciju čiji je cilj utvrđivanjem nove vizije, jasnih ciljeva i konkretnih mjera revitalizirati europski istraživački prostor . Unatoč tome što se u pojedinim njezinim dijelovima u većoj mjeri prepoznaju regionalni inovacijski ekosustavi, Europski odbor regija izražava žaljenje zbog toga što su za upravljanje EIP-om i dalje u prevelikoj mjeri zadužene Komisija i države članice i što se on isuviše povezuje s nastavkom Obzora Europa umjesto da napreduje u smjeru europskog prostora obrazovanja i istraživanja.

Odbor stoga poziva na zauzimanje međusektorskog pristupa koji je usko povezan s regionalnim politikama i uključuje širok raspon dionika – akademsku zajednicu, industrijski sektor, različite razine javnog sektora, građane i civilno društvo – te naglašava potrebu da se uloga pametnih specijalizacija i njihovog kolektivnog i poduzetničkog procesa u potpunosti prepozna kao jedan od temelja europske uspješnosti u području istraživanja i inovacija.

Riječima Christophea Clergeaua , „Europski istraživački prostor treba, uz izvrsnost, kao europski cilj postaviti i to da u svim gradovima i regijama Unije bude dostupna visokokvalitetna znanost, koja se može iskoristiti za poticanje inovacija i koja društvu i poduzećima može pomoći da se suoče s izazovima ciljeva održivog razvoja i nadvladaju trenutačne krize. Centri EIP-a optimalan su instrument za potpuno priznavanje prednosti lokaliziranog pristupa u znanosti i inovacijama. Taj je pristup još i potrebniji u kontekstu trenutačnih kriza i njihovih posljedica koje trpe najosjetljivija i najpogođenija područja, te fragmentacije EIP-a.“

U svojem izlaganju na današnjem plenarnom zasjedanju OR-a Mariya Gabriel , europska povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, naglasila je da će „regije i gradovi biti ključni za jačanje europskog istraživačkog prostora, doprinos oporavku i povećanje otpornosti Europe. Zahvaljujući našem akcijskom planu koji dijelimo s Europskim odborom regija omogućit ćemo istraživačima, poduzetnicima i civilnom društvu da konsolidiraju svoje regionalne istraživačke i inovacijske ekosustave i postanu dio paneuropske mreže izvrsnosti.“

Zastupnik u Europskom parlamentu Dan Nica (RO/S&D) izjavio je: „EU vodi u području istraživanja, inovacija i međunarodne znanstvene suradnje, ali zaostaje u pretvaranju rezultata istraživanja u disruptivne inovacije i mobilizaciji istraživačkih i tehnoloških kapaciteta slabije razvijenih regija. Treba snažnije naglasiti odnos između istraživanja i poduzeća, dostupnost visokokvalitetne znanosti u svim gradovima i regijama EU-a i njihovu ulogu u procesu zajedničkog stvaranja. Nadam se da će centri EIP-a u većoj mjeri prepoznati regionalne ekosustave i inovacijske centre te potaknuti slabije razvijene regije.”

Europski odbor regija izražava želju da najmanje između 50 i 100 lokacija u Europi bude priznato kao centri EIP-a, među njima i ekosustavi u nastajanju u regijama u nepovoljnom položaju. Trebalo bi ih smatrati važnim uporištima za postizanje ciljeva Europske unije i kao takvi bi trebali primati izravnu financijsku i drugu podršku EU-a.

Izvjestitelj Clergeau naglašava da bi mreža centara EIP-a mogla postati izvrstan okvir za uspostavu zajedničkih projekata istraživanja i inovacija koji pristupom odozdo prema gore okupljaju više regionalnih ekosustava i inovacijskih centara. Izrazio je i žaljenje zbog rascjepkanosti EIP-a i velikih razlika među zemljama i regijama, naglašenih u posljednjem izvješću o napretku EIP-a i Pregledu rezultata regija u području inovacija .

Zbog bojazni da će kriza uzrokovana COVID-om 19 dovesti do pada ulaganja u istraživanje i inovacije u najosjetljivijim i najpogođenijim regijama, Odbor poziva na snažniju potporu planu EU-a za oporavak Next Generation EU i novom financijskom okviru za visoko obrazovanje, istraživanje i inovacije namijenjenom postizanju ciljeva EIP-a. Trebalo bi mobilizirati i program React EU i Fond za pravednu tranziciju , i to u skladu s operativnim programima regija i njihovim strategijama pametne specijalizacije.

Dodatne informacije

Politike istraživanja i inovacija zauzimaju posebno mjesto u zajedničkom akcijskom planu , usvojenom u studenome 2020. zajedno sa službama u nadležnosti povjerenice Mariye Gabriel (GU RTD, GU EAC i JRC), kojim se osigurava pojačana suradnja i rasprava o politikama između Europske komisije i Europskog odbora regija. Strateška suradnja u okviru Platforme za razmjenu znanja posebno će biti usredotočena na obnovljeni EIP. Aktivnostima Platforme za razmjenu znanja 2.0 koncepti EIP-a približit će se cijelom stanovništvu, a regionalnim i lokalnim akterima pružit će se prilika za promicanje njihovih relevantnih aktivnosti u području istraživanja i inovacija.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tél. + 32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Dodatne informacije
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Lokalni i regionalni čelnici i čelnice pozdravljaju potporu povjerenice Dalli njihovu radu na poticanju raznolikosti i uključenosti na terenu
Lokalni i regionalni čelnici i čelnice pozdravljaju potporu povjerenice Dalli njihovu radu na poticanju raznolikosti i uključenosti na terenu
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023