Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Klimatski pakt: krenimo zajedno putem klimatske neutralnosti  

Pozivaju se članovi i članice Europskog odbora regija da se pridruže novoj klimatskoj mreži EU-a kao OR-ovi ambasadori i ambasadorice klimatskog pakta

Europska komisija službeno je pokrenula klimatski pakt , inicijativu na razini cijelog EU-a u kojoj se pojedinci, zajednice i organizacije pozivaju da se uključe u djelovanje u području klime i izgrade zeleniju Europu. Kao skupština gradova i regija EU-a, Europski odbor regija (OR) predano i aktivno doprinosi klimatskom paktu, počevši s promicanjem njegovih ciljeva i poticanjem sudjelovanja, osobito lokalnih i regionalnih vlasti širom EU-a. Klimatski pakt participativna je platforma za potporu europskom zelenom planu , novoj strategiji rasta EU-a za postizanje klimatske neutralnosti do 2050.

Klimatski pakt pokrenut je danas pod vodstvom Fransa Timmermansa , izvršnog potpredsjednika Europske komisije zaduženog za europski zeleni plan. U uvodnom izlaganju g. Timmermans je rekao: „Nama, srećom, stiže cjepivo koje će nam pomoći nadvladati pandemiju COVID-a 19, ali za klimatsku krizu i krizu bioraznolikosti cjepiva nema. Europski klimatski pakt okupit će sve koji žele nešto poduzeti za naš planet. Njime želimo pomoći svima u Europi da poduzmu mjere u svakodnevnom životu i svima pružiti priliku da se uključe u zelenu tranziciju i međusobno se inspiriraju. U borbi protiv klimatskih promjena svatko može nešto poduzeti i svatko može dati svoj doprinos.”

Klimatski pakt omogućit će ljudima svih društvenih slojeva da se povežu i zajednički razvijaju i provode klimatska rješenja, bila ona velika ili mala. Njegova su dva glavna cilja podizanje i širenje svijesti te podupiranje djelovanja u području klime u cijelom EU-u.

Gradonačelnik Varšave Rafał Trzaskowski (PL/EPP) , izvjestitelj za mišljenje OR-a o klimatskom paktu , na službenom je događanju prigodom pokretanja klimatskog pakta izjavio: „Da bi se postigla klimatska neutralnost, gradovi moraju biti centri klimatskog djelovanja, i to ne samo zato što su veliki potrošači energije i odgovorni za 70 do 80 % svjetskih emisija, već i zbog toga što se građani u klimatsko djelovanje uključuju na razini gradova. Osjećamo se odgovornima za te emisije i želimo preuzeti vodeću ulogu u klimatskom djelovanju. Klimatski pakt prilika je za stvaranje paneuropskog pokreta kojim se podupiru, potiču i priznaju pojedinačna postignuća u području klime. Uz paneuropske projekte kojima se na lokalnoj razini ubrzava djelovanje u području klime, potrebno je i da građani i građanke krenu putem klimatske neutralnosti. Zeleni plan ne možemo ostvariti bez građana, građanki i lokalne razine.”

Neki od konkretnih načina sudjelovanja u klimatskom paktu:

U znak podrške mreži ambasadora i ambasadorica klimatskog pakta, OR je uputio poziv svojim članovima i članicama da postanu OR-ovi ambasadori i ambasadorice klimatskog pakta . U tom će svojstvu u svojim regijama i općinama putem političkih aktivnosti i najboljih praksi aktivno promicati razne aspekte zelenog plana i pružati periodične povratne informacije o djelotvornosti politika EU-a na terenu. OR-ovi ambasadori i ambasadorice klimatskog pakta bit će dio šire mreže koju je pokrenula Europska komisija. OR će putem projekta „OR za klimatski pakt“ ( CoR 4 Climate Pact ) podupirati OR-ove ambasadore i ambasadorice klimatskog pakta i u održavanju lokalnih klimatskih događanja namijenjenih podizanju razine svijesti i ubrzanju klimatskog djelovanja na lokalnoj razini.

Gradonačelnik Varšave Rafał Trzaskowski (PL/EPP) jedan je od prvih OR-ovih ambasadora klimatskog pakta .

U početnoj fazi klimatskog pakta prioritet će se davati mjerama u vezi sa zelenim područjima , zelenim prometom , zelenim zgradama i zelenim vještinama . Klimatski pakt s vremenom će se proširiti na druga područja poput održive potrošnje i proizvodnje, kvalitete tla, zdrave hrane i održive prehrane, oceana te ruralnih i obalnih područja. Klimatski pakt nema ograničenja i njegovo će se područje primjene razvijati na temelju ideja i doprinosa ljudi i organizacija koji ga čine.

Europska komisija objavila je komunikaciju o klimatskom paktu 9. prosinca 2020.

Osnovne informacije

  • Članovi i članice OR-a i njihovi zamjenici i zamjenice koji žele postati ambasadori i ambasadorice OR-a za klimatski pakt mogu kliknuti ovdje (rok 31. siječnja 2021.)

  • Internetske stranice klimatskog pakta nalaze se ovdje .

  • Otkrijte OR-ovu internetsku kartu s 200 najboljih praksi koje pokazuju kako gradovi i regije već provode zeleni plan na lokalnoj razini.

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Podijeli :