Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Sudjelujte u anketi OR-a i OECD-a o ciljevima održivog razvoja!  

Europski odbor regija (OR), u suradnji s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), pokrenuo je anketu o ključnim doprinosima lokalne i regionalne razine ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Podijelite s nama svoje iskustvo do 22. veljače i doprinesite budućoj strategiji EU-a o ciljevima održivog razvoja.

Od usvajanja 2015. godine Programa održivog razvoja do 2030. i 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, od 193 zemlje potpisnice očekuje se da podnose redovita izvješća o provedbi tog općeg plana koji obuhvaća sve politike i iziskuje angažman svih dionika. Lokalne i regionalne vlasti ključni su partneri u procesu provedbe, ne samo zbog toga što se velika većina ciljeva održivog razvoja (65 % prema podacima OECD-a) izravno odnosi i utječe na njih već i zato što su mnoga od tih tijela već uspješno uključena u provedbu ciljeva održivog razvoja u lokalnom kontekstu .

Na temelju povratnih informacija prikupljenih od lokalnih i regionalnih vlasti u vezi s njihovim radom u području ciljeva održivog razvoja, Europski odbor regija želi pokazati kako su gradovi i regije proveli ili trenutačno provode te ciljeve. Te će se informacije iskoristiti za utjecanje na buduću strategiju EU-a o ciljevima održivog razvoja kako bi se sa snažnijim argumentima zalagalo za teritorijalni pristup u procesima donošenja politika na europskoj i nacionalnoj razini te potaknule mjere provedbe. Vaša stajališta o tome što bi EU trebao učiniti u pogledu ciljeva održivog razvoja te na koje bi prioritete trebao usmjeriti svoje djelovanje ujedno će se uključiti u mišljenje o održivoj Europi do 2030. koje će se sastaviti tijekom 2019.

Rezultati ankete poslužit će i za izradu šireg programa OECD-a „Teritorijalni pristup ciljevima održivog razvoja: uloga gradova i regija kako nitko ne bi bio zapostavljen“, kojim se želi pružiti potpora gradovima i regijama u poticanju teritorijalnog pristupa ciljevima održivog razvoja na temelju:

procjene stanja u odnosu na nacionalni prosjek i istorazinske teritorijalne jedinice;

uspostavljanja višerazinskog dijaloga s nižim i višim razinama vlasti u cilju postizanja konsenzusa o tome tko može što učiniti;

razmjene najboljih praksi i pouka koje se mogu izvući iz međunarodnog iskustva.

Ispuni upitnik!

Upitnik možete ispuniti na svim jezicima EU-a; željeni jezik odabirete u padajućem izborniku na desnoj strani ekrana.

Upitnik možete ispuniti do ponoći u petak, 22. veljače.  

Svi odgovori čuvaju se u tajnosti.

Za više informacija možete se obratiti na sljedeću adresu: econ-survey-cor@cor.europa.eu

OR zahvaljuje Mreži regionalnih vlasti za održivi razvoj (nrg4sd) na suradnji.

Share: