Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Rješavanje problema odljeva mozgova iziskuje zajedničke napore usmjerene na poboljšanje kvalitete života u svim regijama EU-a  

Gubitak mlade i obrazovane radne snage golem je izazov za lokalne zajednice diljem Europske unije. Europski odbor regija (OR) upozorava da će, ako se ne uklone društvene i gospodarske neravnoteže između regija iz kojih se stanovništvo iseljava i onih u koje se useljava, odljev mozgova predstavljati rizik za dugoročnu održivost europskog projekta. Mišljenje koje je sastavio i predstavio Emil Boc (RO/EPP), gradonačelnik Cluj-Napoce i bivši rumunjski premijer, usvojeno je na plenarnom zasjedanju OR-a 12. veljače.

Prema Indeksu globalne konkurentnosti , mnoge južne i istočne države članice EU-a trenutačno se ubrajaju u države svijeta koje su najmanje kadre zadržati svoje nadarene radnike. Na primjer, gotovo tri milijuna Rumunja trenutačno živi u drugim državama članicama, a ta se pojava posebno odnosi na visokokvalificirane radnike. To dovodi do začaranog kruga koji otežava prelazak na održiv i konkurentan gospodarski model zasnovan na gospodarstvu znanja i proizvodima visoke dodane vrijednosti.

„Od presudne je važnosti postići ravnotežu između dvaju temeljnih načela Europske unije: slobodnog kretanja radne snage te gospodarske i socijalne konvergencije između regija. Građani i radnici moraju imati mogućnost slobodnog kretanja u EU-u, ali samo ako to žele, a ne zato što su ih iz njihovih regija istjerali siromaštvo i oskudne gospodarske mogućnosti“, poručio je Emil Boc.

Odbor stoga poziva novu Europsku komisiju da prilagođenim politikama i instrumentima koji kombiniraju sredstva kohezijske politike i druge izvore financiranja pojača napore za smanjenje regionalnih razlika. Pozdravlja političko zalaganje Komisije za pravednu minimalnu plaću u Europi jer se time nastoji riješiti pitanje životnog standarda i uvjeta rada te izravno doprinijeti kvaliteti života u regijama koje radnici napuštaju.

U mišljenju OR-a predlaže se uvođenje mehanizma na razini EU-a za integraciju i koordinaciju političkih mjera za pitanje odljeva mozgova, s obzirom na to da sve aspekte (priljev mozgova, traćenje intelektualnog potencijala, kruženje mozgova, povratna migracija) treba razmatrati zajedno s lokalnim, regionalnim i nacionalnim razinama. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti uklanjanju strukturnih čimbenika koji intenziviraju odljev mozgova, kao što su nedostatak mogućnosti obrazovanja i prometne ili digitalne infrastrukture. Lokalne i regionalne vlasti najbolje mogu utvrditi svoje posebne prednosti te talente i politike koji su im potrebni.

„Zadaća je gradova i regija razviti inovativne politike za zadržavanje i ponovno privlačenje talenata. Poboljšanje kvalitete života vrlo je moćno sredstvo za privlačenje i zadržavanje obrazovane radne snage“, naglasio je izvjestitelj Emil Boc, ističući da je metropolsko područje Cluj-Napoca u posljednjih 20 godina uspjelo znatno povećati broj stanovnika. Taj je grad u proteklom desetljeću zabilježio najvišu stopu rasta u zemlji, a prema Globalnom indeksu kvalitete života među najboljim je rumunjskim gradovima. Gradonačelnik objašnjava da je to postignuto modelom participativnog upravljanja koji uključuje sveučilišta, privatni sektor, nevladine organizacije, građane i javnu upravu, s naglaskom na razvoju gospodarstva utemeljenog na znanju i inovacijskih ekosustava te osiguravanju kvalitetnih radnih mjesta, obrazovanja i usluga kao što su kulturne aktivnosti.

„Gradovi i regije mogu povećati svoju privlačnost promicanjem politika i instrumenata za razvoj lokalnog poduzetništva, samozapošljavanja i alternativnih modela razvoja poslovanja. Partnerstva između lokalnih vlasti, poduzeća i sveučilišta važni su pokretači lokalnog rasta i razvoja. Ključno je prepoznati ulogu sveučilišta i pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u lokalnom razvoju u kontekstu gospodarstva zasnovanog na znanju“, zaključuje g. Boc.

Dodatne informacije:

Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS) održat će 20. veljače 2020. raspravu o politikama naslovljenu „Kruženje mozgova – pokretačka snaga europskog prostora obrazovanja”. Izvjestitelj Emil Boc predstavio je nacrt mišljenja OR-a na sastanku Odbora za obrazovanje Vijeća održanom 23. siječnja na poziv hrvatskog predsjedništva Vijeća EU-a. Hrvatsko predsjedništvo u svoje je prioritete uključilo uravnoteženu mobilnost znanstvenika i istraživača, promicanje visokokvalitetnog i cjeloživotnog učenja te razvoj vještina za poslove budućnosti.

OR je u studenom 2018. objavio studiju Addressing brain drain: The local and regional dimension („Rješavanje problema odljeva mozgova: lokalna i regionalna dimenzija“) u kojoj je predstavljeno 30 uspješnih inicijativa lokalnih i regionalnih vlasti iz 22 države članice, čime je pružen uvid u načine na koje bi regije mogle povećati privlačnost kako bi zadržale ili vratile mlade kvalificirane ljude.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu