Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Gradovi i regije održivu mobilnost smatraju ključem uspjeha zelenog plana  

Povjerenstvo za politiku teritorijalne kohezije i proračun EU-a (COTER) Europskog odbora regija (OR) održalo je 26.veljače svoj prvi ovogodišnji sastanak na kojem se raspravljalo o načinima na koje europske regionalne zračne luke i strategija održive mobilnosti u prometnom sektoru mogu doprinijeti postizanju ciljeva europskog zelenog plana i boljoj povezanosti među europskim gradovima i unutar njih. Članovi i članice Povjerenstva raspravljali su i o iskustvima koja su stekli i poukama koje su izvukli tijekom krize uzrokovane bolešću COVID-19.

Europske regije, a posebno njihova pogranična područja, snažno su pogođene pandemijom. Kriza uzrokovana bolešću COVID-19 povremeno dovodi do napetosti u prekograničnoj suradnji država članica. Zbog sve većih ograničenja mobilnosti tijekom prošle godine pandemija je ostavila duboki trag i u europskom prometnom sektoru, koji se već sam po sebi brzo mijenja i prilagođava klimatskim ciljevima EU-a.

Riječima potpredsjednice Regije Nove Akvitanije i predsjednice povjerenstva COTER Isabelle Boudineau (FR/PES) : „Danas smo razgovarali o prvim koracima koje treba poduzeti želimo li da naši prometni sustavi i sustavi mobilnosti doprinesu uspješnosti europskog zelenog plana. To uključuje rješavanje teških pitanja poput modalnog prelaska s cestovnog i zračnog prijevoza na održivije vrste prijevoza. Moramo se pobrinuti da te preobrazbe i teške odluke koje iz njih proizlaze ne nanesu štetu najranjivijima. Ne možemo jednog dana izraziti snažnu potporu europskom zelenom planu, a već sljedeći dan oklijevati pri donošenju teških odluka o kojima ovisi budućnost naše djece!“

Točke o kojima će se raspravljati na sastanku povjerenstva COTER doprinijet će naporima koje Europski odbor regija poduzima za provedbu ciljeva europskog zelenog plana u svim politikama EU-a. Danas se raspravljalo o održivoj mobilnosti i zračnom prijevozu kako bi se do 2050. njihov negativni utjecaj na klimu smanjio za 90 %.

Članovi i članice razmijenili su stajališta o dvama predstojećim mišljenjima koja bi trebala biti usvojena tijekom plenarnog zasjedanja OR-a u lipnju/srpnju:

Strategija održive i pametne mobilnosti , čiji je cilj postaviti temelje za ostvarenje EU-ovih ciljeva zelene i digitalne transformacije u prometnom sektoru, glavna je tema mišljenja na kojem radi izvjestitelj Robert Van Asten (NL/RE) , član Izvršnog vijeća Općine Den Haag.

Izazovi i prilike regionalnih aerodroma u Europi tema su mišljenja na kojem radi izvjestitelj Wladyslaw Ortyl (PL/ECR) , predsjednik Potkarpatskog vojvodstva.

Članovi i članice raspravljali su i o napretku koji su postigli u provedbi zelenog plana na lokalnoj i regionalnoj razini te o sudjelovanju povjerenstva COTER u OR-ovoj Radnoj skupini za zeleni plan na lokalnoj razini . OR je u sklopu svog prioriteta „izgradnje otpornih zajednica“ pokrenuo Radnu skupinu za zeleni plan na lokalnoj razini čiji je cilj gradovima i regijama dodijeliti centralnu ulogu u europskom zelenom planu. Cilj je inicijative osigurati da se strategija održivog rasta EU-a i planovi oporavka od COVID-a 19 pretoče u izravno financiranje gradova i regija te konkretne projekte za svako područje. Kako bi potakla i ubrzala djelovanje, Radna skupina za zeleni plan izradila je internetsku kartu s 200 najboljih praksi .

Raspravljalo se i o mišljenju o perspektivama koje se bavi iskustvima koje su gradovi i regije stekli i poukama koje su izvukli tijekom krize izazvane COVID-om 19 , na kojem radi Joke Schauvliege (BE/EPP) , članica Flamanskog parlamenta, kako bi se naglasila ključna uloga lokalnih i regionalnih vlasti u reakciji na krizu. Cilj je mišljenja institucijama EU-a dati preporuke o tome kako uz pomoć iskustava stečenih na lokalnoj i regionalnoj razini mogu olakšati uspješan oporavak i ojačati otpornost EU-a na buduće krize.

Važnu ulogu u pripremi dugoročne vizije prekogranične suradnje odigrat će i iskustva prikupljena na raznim razinama vlasti. U okviru Europskog saveza građana prekograničnih regija pokrenuto je javno savjetovanje čiji je cilj poboljšati život građana EU-a koji žive u pograničnim regijama.

Kontakt:

Tobias Kolonko

Tel. +32 2 2822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Podijeli :