Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Prekogranična teritorijalna suradnja ključna je za upravljanje katastrofama i zaslužuje više sredstava  

Izabrani predstavnici jedinica teritorijalne samouprave pozivaju Komisiju da s pomoću većih poticaja na lokalnoj i regionalnoj razini promiče prekograničnu suradnju u području smanjenja rizika. U kontekstu sve ozbiljnijih i češćih prirodnih katastrofa koje su posljednjih godina iskusile mnoge europske regije Europski odbor regija (OR) danas je u Bruxellesu usvojio mišljenje o toj temi. Lokalne vlasti izrazile su podršku boljoj kulturi prevencije radi povećanja otpornosti građana i smanjenja rizika povezanih s prirodnim opasnostima.

U dokumentu se naglašava ključna uloga lokalnih aktera i njihova odgovornost za smanjenje rizika povezanih s prirodnim opasnostima i za izgradnju otpornosti. Lokalne i regionalne vlasti najbolje poznaju slabe točke lokalnih zajednica. Povrh toga, njihova je zadaća provoditi kampanje informiranja građana o rizicima i načinima zaštite.

Roberto Ciambetti (ECR/IT) , izvjestitelj za mišljenje „Prekogranična dimenzija smanjenja rizika od katastrofa“ , naglasio je potrebu za preventivnim djelovanjem. „Izvanredne ekološke situacije i prirodne katastrofe ne poznaju granice: moramo uspostaviti usklađeniju i sustavniju prekograničnu i transregionalnu koordinaciju te učinkovite strukture civilne zaštite u prekograničnim područjima u kojima, podsjećam, živi 37,5 % stanovništva EU-a.“

Svake godine prirodne katastrofe pogode gotovo 160 milijuna ljudi diljem svijeta i uzrokuju oko 90 000 smrtnih slučajeva. Između 1980. i 2016. katastrofe uzrokovane meteorološkim i klimatskim uvjetima izazvale su oko 83 % novčanih gubitaka u državama članicama EU-a.

„Usklađenije intervencije i postupci pomažu u optimizaciji reakcija i time smanjuju socijalne, ekološke i gospodarske troškove. Uz postojeće instrumente EU-a – Mehanizam za civilnu zaštitu i Fond solidarnosti – potrebno je i učinkovitije višerazinsko upravljanje,“ izjavio je član i predsjednik Regionalnog vijeća Regije Veneto. Okvir iz Sendaija za razdoblje 2015. – 2030. (SFDRR) može se učinkovitije provoditi uz pomoć prekogranične suradnje, posebno kad je riječ o politici civilne zaštite.

U dokumentu se također naglašava važnost postojećih inicijativa za smanjenje rizika povezanih s prirodnim katastrofama na lokalnoj razini, poput kampanje Making Cities Resilient namijenjene povećanju otpornosti gradova, koju provodi Ured UN-a za smanjenje rizika od katastrofa.

Europski odbor regija smatra da bi planovi za prevenciju rizika i upravljanje rizicima trebali obuhvaćati i scenarije rizika na međuregionalnoj razini. U mišljenju se također ponavlja potreba da se u okviru svih investicijskih politika EU-a vodi računa o sposobnosti znatnog smanjenja posljedica katastrofa. Procjena rizika od katastrofa trebala bi biti preduvjet za provedbu infrastrukturnih projekata koje financira EU.

Izabrani predstavnici jedinica teritorijalne samouprave naglasili su potrebu za promicanjem zajedničkog, standardiziranog prekograničnog sustava upozoravanja te pozvali na uvođenje standardiziranog načina informiranja o prevenciji te zajedničkih postupaka u slučaju nužde. Također su pozvali države članice da priznaju i certificiraju profesionalnu funkciju „upravitelja rizicima od katastrofa“ koji bi raspolagao multidisciplinarnim i transverzalnim znanjima, vještinama i kompetencijama te u kriznim situacijama pomagao djelatnicima javne uprave i stručnjacima za planiranje na lokalnoj i regionalnoj razini.

Napomene za urednike:

Okvir iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa za razdoblje 2015. – 2030. neobvezujući je sporazum sklopljen 18. ožujka 2015. u Sendaiju (Japan). Cilj mu je povećati otpornost gradova i smanjiti broj prirodnih katastrofa.

Prethodio mu je Akcijski okvir iz Hyoga za razdoblje 2005. – 2015. Svrha akcijskog plana potpisanog na Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa jest razviti ideje za lokalne i regionalne vlasti na temelju Okvira iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa za razdoblje 2015. – 2030. (dobrovoljnog međunarodnog pristupa politici i djelovanju u području upravljanja rizicima od katastrofa). Tim se akcijskim planom jača partnerstvo između OR-a i UNISDR-a koje je započelo 2012. godine.

Dodatne informacije:

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Odboru regija – Jačanje upravljanja katastrofama u EU-u: rescEU – solidarnost uz odgovornost

Mišljenje OR-a „Akcijski plan za Okvir iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa za razdoblje 2015. – 2030. – Pristup za sve politike EU-a utemeljen na obaviještenosti o riziku od katastrofa“

Kontakt:

Wioletta Wojewódzka

Tel. +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SUPPORTING-EUROPEAN-INDUSTRY-TO-FACE-THE-FUTURE.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SUPPORTING-EUROPEAN-INDUSTRY-TO-FACE-THE-FUTURE.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SUPPORTING-EUROPEAN-INDUSTRY-TO-FACE-THE-FUTURE.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SUPPORTING-EUROPEAN-INDUSTRY-TO-FACE-THE-FUTURE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SUPPORTING-EUROPEAN-INDUSTRY-TO-FACE-THE-FUTURE.ASPX

 Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
07.09.2023