Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Lokalni čelnici i čelnice zahtijevaju snažniju potporu održivom i pristupačnom prijevozu radi bolje zaštite zdravlja građana i okoliša  

Dekarbonizacija prometa ključna je za svladavanje klimatske krize i poboljšanje zdravlja i životnog standarda građana i građanki. U mišljenjima o transeuropskoj prometnoj mreži i novom okviru za gradsku mobilnost, usvojenima na plenarnom zasjedanju 11. listopada, Europski odbor regija (OR) poziva na usvajanje boljih pravila i osiguravanje odgovarajućih financijskih sredstava za povezivanje teritorija EU-a putem pristupačnih i održivih prometnih mreža te za razvoj cjenovno povoljnih gradskih prometnih sustava s nultom stopom emisija.

Europski gradovi i regije imaju važnu ulogu u promicanju i razvoju pristupačnog i održivog prometa u EU-u. U prvim su redovima kad su posrijedi ostvarivanje ciljeva dekarbonizacije dogovoreni na razini EU-a i razvoj prometnih mreža za sva područja EU-a kojima se jača socijalna, ekonomska i teritorijalna kohezija i umanjuje sve veći rizik od siromaštva u pogledu mobilnosti u ruralnim područjima.

Na plenarnoj sjednici 11. listopada članovi i članice Europskog odbora regija usvojili su mišljenja o transeuropskoj prometnoj mreži (TEN-T) i novom okviru za gradsku mobilnost u kojima se poziva na veću uključenost lokalnih i regionalnih vlasti u razvoj politika i smjernica za uvođenje održivih i pristupačnih prometnih sustava u regijama i gradovima EU-a.

Lokalne i regionalne vlasti aktivno doprinose planiranju i financiranju prometne infrastrukture na svojim područjima. Zbog toga se u mišljenju „Smjernice Unije za razvoj transeuropske prometne mreže (TEN-T)”, koje je OR usvojio na plenarnoj sjednici 11. listopada, poziva na veću uključenost regija u upravljačku strukturu transeuropske prometne mreže.Ističe se da je uklanjanje nedostataka, uskih grla i tehničkih prepreka u prometnom sektoru najbolji način za ostvarivanje konkretne europske dodane vrijednosti za europske građane. U mišljenju se navodi da projekt TEN-T, u okviru kojeg se provodi i razvija europska multimodalna prometna mreža, u kojoj se prednost daje ekološki najprihvatljivijim vrstama prijevoza, donosi veliku europsku dodanu vrijednost i okosnica je kohezije i povezanosti svih regija.

Emisije CO2 iz prometnog sektora, prije svega iz osobnih automobila i kombija, čine trećinu ukupnih emisija stakleničkih plinova u EU-u. Zahvaljujući osiguravanju infrastrukture za mobilnost s niskom i nultom stopom emisija, mreža TEN-T imat će važnu ulogu u postizanju klimatskih ciljeva europskog zelenog plana i Pariškog sporazuma. Lokalne i regionalne vlasti istaknule su socioekonomske koristi koje prekogranični projekti donose na njihovim područjima, ali su naglasile i da se u okviru mreže TEN-T mora uzimati u obzir raznolikost izazova s kojima se suočavaju regije EU-a.

Članovi i članice OR-a također su istaknuli važnost jasnih pravila o promicanju klimatski prihvatljivih načina prijevoza, kao i prilagođavanja prometne infrastrukture učincima klimatskih promjena i s time povezanim novim rizicima.

Isabelle Boudineau (FR/PES), članica Regionalnog vijeća Regije Nove Akvitanije i izvjestiteljica za to mišljenje, izjavila je: „Poteškoće s uvozom pšenice i sirovina koje su trenutno blokirane u Ukrajini pokazuju da je uspostava učinkovitog europskog prometnog sustava više od gospodarske potrebe; ona je nužna radi europske suverenosti. Zbog toga je nužno dovršiti mrežu TEN-T razvijanjem prekograničnih prometnih projekata. Moramo poboljšati i bolje integrirati gradska čvorišta u prometni sustav kako bi slobodno kretanje osoba i robe postalo stvarnost za sve.”

U vezi s novim okvirom za gradsku mobilnost, koji je predložila Europska komisija, članovi i članice OR-a naglasili su da nakon desetljeća nedovoljnih ulaganja u javni prijevoz pandemija COVID-a i posljedice ruske agresije na Ukrajinu pogoršavaju manjak financijskih sredstava s kojim se suočavaju lokalne i regionalne vlasti. To bi moglo ugroziti njihovo obećanje da će građanima u urbanim i ruralnim područjima pružati bolje usluge prijevoza uz manje onečišćenja.

Budući da su gradska područja trenutno odgovorna za oko 23 % ukupnih emisija iz prometa u EU-u, u mišljenju „Novi okvir za gradsku mobilnost” članovi i članice naglasili su da javni prijevoz mora biti okosnica gradske mobilnosti u EU-u, koji dopunjuju bolji uvjeti za veću aktivnu mobilnost, kao i mikromobilnost i druga inovativna rješenja.

Izvjestiteljica Linda Gaasch (LU/Zeleni), članica Općinskog vijeća Grada Luxembourga, poručila je: „Više pješačenja i vožnje biciklom, daljnji razvoj čvrstih sustava javnog prijevoza i logistička rješenja s nultom stopom emisija budućnost su gradske mobilnosti.Mišljenjem „Novi okvir za gradsku mobilnost” Odbor regija šalje jasan signal drugim europskim institucijama: Gradovi i regije spremni su za tranziciju u području mobilnosti!”

Povrh toga, radi osiguravanja povezanosti prigradskih i ruralnih područja i ublažavanja siromaštva u pogledu mobilnosti, potrebno je povećati opći kapacitet javnog prijevoza i usvojiti više strateški pristup inovacijama (npr. javni prijevoz na zahtjev). Ekonomski prosperitet gradskih središta i njihove okolice izravno je povezan s fluidnom mobilnošću. Za postizanje te fluidnosti i za ostvarivanje ciljeva održivosti EU-a, izuzetno je bitno lokalnim i regionalnim vlastima osigurati bolji pristup sredstvima EU-a. U mišljenju se također poziva na aktivnije uključivanje lokalnih i regionalnih vlasti u razvoj politika na razini EU-a i država članica te se ističe velik neiskorišteni potencijal aktivne mobilnosti (pješačenje i vožnja biciklom), koja donosi znatnu posrednu korist za zdravlje i društvo i iziskuje vrlo malo ulaganja.

Kontekst

Revizijom politike transeuropske prometne mreže, koju je Europska komisija predložila u prosincu 2021., razvija se multimodalna prometna mreža na razini Europe s ciljem uklanjanja nedostataka, uskih grla i tehničkih prepreka te jačanja socijalne, ekonomske i teritorijalne kohezije u EU-u. Tom se politikom u svrhu postizanja ciljeva europskog zelenog plana podupire primjena inovacija, novih tehnologija i digitalnih rješenja u svim vrstama prijevoza. Cilj je unaprijediti upotrebu infrastrukture, smanjiti utjecaj prometa na okoliš, poboljšati energetsku učinkovitost i povećati sigurnost. Reagirajući na posljedice koje ruska invazija na Ukrajinu ima na promet i infrastrukturu, Komisija je u srpnju 2022. izmijenila politiku za mrežu TEN-T-a, jačajući prometne veze s Ukrajinom.

Da bi podržala tranziciju prema čišćoj, zelenijoj i pametnijoj mobilnost, Europska komisija uvela je u prosincu 2021. novi okvir za gradsku mobilnost. U tom se okviru poziva na čvršću mrežu javnog prijevoza, učinkovitu gradsku logistiku s nultom stopom emisija i bolje upravljanje tokovima mobilnosti s pomoću multimodalnih čvorišta i digitalnih rješenja. Ujedno se pružaju smjernice za lokalno djelovanje i nastoji se pružiti potpora gradovima i regijama u njihovoj ulozi ključnih prometnih čvorišta na jedinstvenom tržištu.

Da bi podržao ciljeve održivog i cjenovno pristupačnog prijevoza u svim europskim gradovima i regijama, Europski odbor regija pokrenuo je kampanju„Zeleni plan na lokalnoj razini”. Cilj je te inicijative staviti regije i gradove u središte europskog zelenog plana kako bi se lokalni i regionalni čelnici i čelnice osnažili za poduzimanje mjera u području klimatskih promjena i kako bi se intenziviralo ostvarivanje održivih projekata koje EU financira u lokalnim zajednicama diljem Europske unije.

Kontakt:

Theresa Sostmann

Tel.: +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Savez automobilskih regija poziva na uvođenje programa potpore EU-a radi osiguravanja pravedne, poštene i uspješne tranzicije u sektoru koji zapošljava 7,5 milijuna radnika i radnica
Savez automobilskih regija poziva na uvođenje programa potpore EU-a radi osiguravanja pravedne, poštene i uspješne tranzicije u sektoru koji zapošljava 7,5 milijuna radnika i radnica
17.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COTER-IN-PRAGUE-12-JULY-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Lokalni čelnici pozivaju EU na ubrzana ulaganja u čist javni prijevoz
Lokalni čelnici pozivaju EU na ubrzana ulaganja u čist javni prijevoz
12.07.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/AUTOMOTIVE-REGIONS-SUSTAINABLE-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Automotive regions team up for a just and sustainable transition
Automotive regions team up for a just and sustainable transition
30.06.2022