Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Regije zahtijevaju veliku ulogu u upravljanju sekvestracijom ugljika u poljoprivredi u EU-u kako bi se izbjegao rizik za sigurnost opskrbe hranom  

Sekvestracija ugljika u tlo i biljni materijal može biti ključan alat za smanjenje emisija, ali izvjestitelj OR-a Loïg Chesnais-Girard upozorava da regije moraju biti uključene u upravljanje certifikacijom EU-a kako bi projekti bili prilagođeni lokalnim potrebama i kako ne bi ugrožavali sigurnost opskrbe hranom u Europi.

Lokalne i regionalne vlasti trebale bi imati središnju ulogu u upravljanju certifikacijom sekvestracije ugljika u poljoprivredi kako bi se podržao razvoj projekata prilagođenih lokalnim potrebama i usklađenih s regionalnim poljoprivrednim i ruralnim strategijama. To je ključna poruka mišljenja „Regionalne strategije prilagodbe za postizanje niskougljične poljoprivrede” koje je sastavio Loïg Chesnais-Girard, predsjednik Regionalnog vijeća Regije Bretanje, koje je usvojeno na 153. plenarnom zasjedanju OR-a kao odgovor na prijedlog uredbe Europske komisije o sustavu EU-a za certifikaciju uklanjanja ugljika. Novi certifikacijski sustav EU-a za uklanjanje ugljika trebao bi uzimati u obzir cjelokupnu djelatnost poljoprivrednog gospodarstva, sve emisije stakleničkih plinova, a ne samo CO2, te integrirati snažnu socijalnu, ekološku i gospodarsku dimenziju jer će u suprotnom postojati rizik od ugrožavanja sigurnosti opskrbe hranom u EU-u.

Regije su u mnogim državama članicama EU-a izravno uključene u izradu i provedbu strateških planova u okviru ZPP-a i doprinose poticanju održivih praksi kojima se smanjuju emisije stakleničkih plinova u poljoprivredi. Štoviše, lokalne i regionalne vlasti nadležne su za provedbu 70 % mjera za ublažavanje klimatskih promjena i 90 % mjera za prilagodbu klimatskim promjenama. S obzirom na njihovu predanost na terenu, izvjestitelj OR-a i predsjednik Regionalnog vijeća Regije Bretanje Loïg Chesnais-Girard (PES/Francuska) u svojem mišljenju „Regionalne strategije prilagodbe za postizanje niskougljične poljoprivrede” poziva na potpuno uključivanje lokalnih i regionalnih vlasti u raspravu o uvođenju sustavu EU-a za certifikaciju uklanjanja ugljika.

Loïg Chesnais-Girardrekao je: „Prioritet poljoprivrede trebao bi i dalje biti prehranjivanje europskog stanovništva.Stoga bi prijedlog Europske komisije o certifikaciji ugljika, posebno za poljoprivredni sektor, trebalo regulirati i uskladiti sa zajedničkom poljoprivrednom politikom.Zbog toga su regije u najboljem položaju da objedinjuju projekte i osiguravaju da sekvestracija ugljika u poljoprivredi ponajprije ide u korist poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a ne da se upotrebljava za manipulativni zeleni marketing u drugim sektorima koji ne ulažu dovoljno napora za smanjenje emisija stakleničkih plinova.”

Izvjestitelj predlaže da se usvoji pristup zasnovan na priznatim praksama za povećanje i zadržavanje ugljika u tlu, uz istodobno doprinošenje zaštiti biološke raznolikosti, a ne pristup usmjeren isključivo na rezultate. Osim toga, poljoprivrednicima se mora pružiti potpora u smanjenju svih emisija stakleničkih plinova, a ne isključivo ugljika.

U mišljenju se ističe da bi sustav EU-a za certifikaciju ugljika trebalo regulirati od samog početka jer bi u suprotnom moglo doći do financijalizacije i jagme za zemljištem. Prenamjena zemljišta mogla bi utjecati i na ukupnu proizvodnju hrane u EU-u. Novi sustav ne bi smio kažnjavati najmanje poljoprivrednike, kao ni one koji su u svoje djelatnosti već uključili prakse smanjenja emisija stakleničkih plinova i skladištenja tih plinova. Mora biti koherentan, transparentan i siguran kako bi se osigurala pouzdanost utvrđenih kredita u tom sektoru. Okvir za praćenje i evaluaciju certifikacije mora biti pouzdan i pristupačan, bez stvaranja nerazmjernih troškova administracije i kontrole.

Dodatne informacije:

U prosincu 2021. Europska komisija objavila je komunikaciju o ciklusima ugljika, nakon čega je 30. studenoga 2022. uslijedio Prijedlog uredbe o uspostavljanju okvira Unije za certifikaciju uklanjanja ugljika.OR je na vlastitu inicijativu izradio mišljenje „Regionalne strategije prilagodbe za postizanje niskougljične poljoprivrede”, čiji je izvjestitelj bio Loïg Chesnais-Girard. Europski parlament iznijet će amandmane na prijedlog Europske komisije i glasati o svojem izvješću na svojoj plenarnoj sjednici u rujnu. Izvjestiteljica u Europskom parlamentu je Lidia Pereira (EPP/Portugal).

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tel: +32 473 52 41 15

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023