Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Jačanje teritorijalne suradnje u Europi: najbolje rješenje za našu zajedničku budućnost  

Uvodnik Karl-Heinza Lambertza, predsjednika Europskog odbora regija (OR), i Francine Armengol, predsjednice Vlade Autonomne zajednice Baleari, članice OR-a i predsjednice Euroregije Pireneji – Sredozemlje, uoči 9. godišnjeg sastanka Platforme za europske grupacije za teritorijalnu suradnju koji će se održati 27. rujna 2019. u Palmi (Mallorca).

Uklanjanje prepreka i poticanje teritorijalne suradnje među državama članicama neraskidivo su povezani s europskom integracijom i solidarnošću. Od svog osnutka prije više od 60 godina Europska unija podupire nastojanja kojima je cilj produbljivanje teritorijalne kohezije, smanjivanje regionalnih razlika i otvaranje jedinstvenog tržišta. Međutim, administrativno opterećenje, nedostatak ulaganja i nedavni politički događaji, kao što je migracijska kriza, onemogućuju iskorištavanje svih mogućnosti koje nudi teritorijalna suradnja.

S obzirom na to da 150 milijuna ljudi, odnosno 30 % ukupnog stanovništva EU-a, živi u regijama uz unutarnje granice EU-a, suradnja u područjima kao što su održivi razvoj, promet, zdravstvena skrb i kultura od presudne je važnosti za cjelovitost jedinstvenog tržišta i europsku integraciju. Od zaštite i podupiranja prekogranične suradnje te ulaganja u nju koristi imaju ne samo zajednice u pograničnim područjima nego i Europska unija u cjelini. EU već 30 godina podupire prekograničnu suradnju uvođenjem politika i programa kao što su europska teritorijalna suradnja i regionalni fondovi EU-a (kohezijska politika).

Euroregije i europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTS) – u kojima dvije regije ili više njih iz različitih država članica EU-a surađuju u područjima od zajedničkog gospodarskog, socijalnog, kulturnog i političkog interesa – imaju iznimno važnu ulogu u ostvarivanju sve veće integracije u Europi.

Euroregija Pireneji – Sredozemlje , osnovana u listopadu 2004., podupire teritorijalnu suradnju Katalonije, Baleara i Okcitanije te želi biti inovativna i održiva euroregija. Također oživljava zajednički politički i kulturni identitet te doprinosi pokretanju projekata kao što je nagrađivana bolnica Cerdanya smještena na francusko-katalonskoj granici u Pirenejima – prva prekogranična bolnica u Europi.

Iako građani u prekograničnim regijama možda imaju različit jezik i kulturu, često se suočavaju sa sličnim preprekama u ostvarivanju gospodarskog i socijalnog razvoja. Razlike u ovlastima, ustroju i zakonima među pograničnim regijama sprečavaju brojne mogućnosti za suradnju. Europska komisija navodi da bi potpuno uklanjanje prekograničnih opterećenja zapravo povećalo BDP za 8 % te poduzima korake radi smanjenja birokracije. Međutim, prijedlozi o uvođenju kriterija gustoće naseljenosti u pograničnim područjima pri razmatranju pristupa fondovima mogli bi otežati teritorijalnu suradnju.

EU razvija nov europski prekogranični pravni mehanizam kojim bi se dvama tijelima lokalne ili regionalne vlasti ili više njih omogućilo sklapanje sporazuma radi uspostavljanja prekogranične suradnje. Time bi se moglo potaknuti pokretanje prekograničnih projekata jer bi se regijama omogućila primjena zakonodavstva susjedne države članice. Novi Europski parlament i Europska komisija u svakom bi slučaju te i druge mjere za podupiranje regionalne, teritorijalne, transnacionalne i prekogranične suradnje trebali smatrati prioritetom. Očito je i da uspješna prekogranična suradnja mora regijama omogućiti da planiraju programe i same donose odluke.

Čak i uz odgovarajuću razinu političke volje i smanjenje administrativnog opterećenja uspješna teritorijalna suradnja iziskuje ulaganja. U okviru tekućeg proračuna EU-a (2014. – 2020.) u međuregionalnu suradnju uložit će se sredstva kohezijske politike u iznosu od gotovo 10 milijardi EUR, od čega je 6,8 milijardi EUR izdvojeno za prekogranične regije. Predloženim smanjenjem sredstava kohezijske politike namijenjenih teritorijalnoj suradnji s 2,75 % na 2,5 % ugrozili bi se napori za usvajanje strategija gospodarskog razvoja i promicanje europske solidarnosti.

U razdoblju kad novi Europski parlament i Komisija stupaju na dužnost, Europska unija mora sve svoje napore usmjeriti na iskazivanje europske solidarnosti i jačanje integracije. Ako EU želi zaustaviti populizam i odgovoriti na nove izazove kao što su globalizacija, nejednakosti, migracije i klimatske promjene, moramo nastaviti zajednički raditi na jačanju teritorijalne suradnje i naše regije pretvoriti u pokretače održivog rasta od kojeg koristi imaju svi građani u svim dijelovima Europe.

Osnovne informacije

Godišnji sastanak Platforme za europske grupacije za teritorijalnu suradnju ove će se godine održati 27. rujna 2019. u Palmi (Mallorca), a organizira ga Europski odbor regija u partnerstvu s EGTS-om Euroregija Pireneji – Sredozemlje i Vladom Autonomne zajednice Baleari.

Podijeli: