Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Klimatske promjene: regije i gradovi EU-a usmjereni su na prekograničnu suradnju kao način ostvarenja Pariškog sporazuma  

Mjesec dana prije konferencije COP23 gradovi i regije pozivaju Europu da povećanim ambicijama i novim financijskim inicijativama za poduzimanje lokalnih mjera za borbu protiv klimatskih promjena nastavi biti predvodnikom u borbi protiv globalnog zatopljenja. U nastojanju da ostvare Pariški sporazum, članovi Europskog odbora regija (OR) – skupštine lokalnih i regionalnih vlasti EU-a – pozvali su na provedbu odgovarajućih mehanizama za financiranje borbe protiv klimatskih promjena, potvrdili važnost uključivanja svih razina vlasti i izjavili da će nastaviti jačati odnose s gradovima i regijama izvan granica Europe kako bi pospješili provedbu klimatskog plana.

Predsjednik Europskog odbora regija Karl-Heinz Lambertz u Bruxellesu je izjavio: „OR predano radi na jačanju odnosa s lokalnim i regionalnim vlastima širom svijeta. Nakon što je nedavno formalizirao sporazume o suradnji s međunarodnom udrugom Lokalne vlade za održivost (ICLEI) i Klimatskim savezom, OR se nada stupiti u kontakt i s Konferencijom gradonačelnika iz SAD-a i Savezom kanadskih općina.“ Predsjednik Lambertz je dodao: „Klimatske promjene prijete nam svima i mogu se nadvladati samo suradnjom. Lokalne i regionalne vlasti diljem svijeta u tolikoj su mjeri uvjerene u postojanje klimatskih promjena da njihovi ciljevi često premašuju nacionalne. Europske lokalne i regionalne vlasti spremne su povezati se s gradovima i regijama s druge strane Atlantika, pa i šire, i s njima surađivati i razmjenjivati iskustva te osigurati da se globalne temperature zadrže daleko ispod razine od 2 stupnja postavljene u Parizu.“

Europski povjerenik za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete izjavio je: „Moramo ostvariti dobar napredak u provedbi Pariškog sporazuma i do 2018. godine postići konsenzus o njegovom programu rada. Svijet i dalje može računati na Europu kao globalnog predvodnika. Kako bismo osigurali da konferencija COP23 bude uspješna, surađivat ćemo sa svim svojim partnerima. To uključuje mnoge gradove, regije i poduzeća koji se i dalje ambiciozno bore protiv klimatskih promjena.“ Povjerenik Arias Cañete spomenuo je Zavjet Amerike (America's Pledge), koaliciju sastavljenu od 227 gradova i okruga, devet država i oko 1650 poduzeća i ulagatelja iz SAD-a koji „svojim djelovanjem podupiru ispunjavanje obveza koje su Sjedinjene Države preuzele u okviru Pariškog sporazuma.“

Članovi EU-ove skupštine gradova i regija usvojili su svoj službeni stav o financiranju borbe protiv klimatskih promjena za konferenciju COP23. Izvjestitelj Marco Dus (IT/PES) je izjavio: „Europskim gradovima i regijama ne nedostaje politička volja već prilagođeni mehanizmi financiranja i tehničke mogućnosti za pristup takvom financiranju“. Marco Dus poziva na osmišljavanje novih načina – primjerice zelenih obveznica i kolektivnih jamstava – za financiranje mjera za borbu protiv klimatskih promjena na lokalnoj razini. Član vijeća općine Vittorio Veneto u Trevisu dodao je: „Osim što su potrebni dodatni mehanizmi financiranja prilagođeni lokalnim vlastima, od ključne je važnosti i postupno ukidanje potpora gospodarskim aktivnostima visokog utjecaja na okoliš kako bi se do 2035. godine u potpunosti ukinule.“

Andrew Cooper (UK/EA) , izvjestitelj za mišljenje „Kako na bolji način primijeniti pravo okoliša u Europi“, izjavio je: „Smanjenje emisija CO2 koje ostvaruju lokalne vlasti treba mjeriti, vrednovati i poticati. Da bi se lakše riješio problem razlika u emisijama, uz nacionalno utvrđene doprinose (NDC) treba uspostaviti i sustav lokalno utvrđenih doprinosa (LDC).“

Prema riječima vijećnika iz Kirkleesa: „Lokalno utvrđeni doprinosi određeni pomoći će nam ne samo u ograničavanju porasta globalne temperature na 1,5 stupanj, već i u postavljanju viših, ali još uvijek ostvarivih ciljeva.“ Inicijativa Andrewa Coopera za doprinose određene na lokalnoj razini u skladu je s usvojenim mišljenjem Marca Dusa (IT/PES) o financiranju borbe protiv klimatskih promjena u kojem nalazi i podršku.

 

UN-ova konferencija COP23 održat će se u Bonnu od 6. do 17. studenog 2017. OR će 13. studenog zajedno s Europskom komisijom i Sporazumom gradonačelnika organizirati Transatlantski dijalog o klimatskim promjenama u koji će u velikoj mjeri biti uključeni Sporazum gradonačelnika iz SAD-a i Savez kanadskih općina.

OR nastavlja promicati inicijativu Globalni sporazum gradonačelnika unutar i izvan granica Europske unije, odajući istovremeno priznanje inicijativi Zavjet Amerike u okviru koje je nezapamćen broj američkih država, gradova, poduzeća, škola i sveučilišta već iskazao podršku Pariškom sporazumu.  OR je 2010. godine s Konferencijom gradonačelnika SAD-a potpisao Memorandum o razumijevanju, a razmatra mogućnosti za suradnju s kanadskim općinama na uspostavljanju nove transatlantske koalicije za klimu.

Napomena za urednike

• EU-ova skupština gradova i regija nedavno je naručila izradu izvješća o financiranju borbe protiv klimatskih promjena. Njime se utvrđuju postojeći programi na razini EU-a i na međunarodnoj razini, prepreke koje stoje na putu i načini njihovog uklanjanja. Pristup cjelovitom izvješću „Financiranje mjera za zaštitu klime: prilike i izazovi s kojima se susreću lokalne i regionalne vlasti“. U okviru trenutačnog proračunskog razdoblja, EU se obvezao rasporediti 20 % svog proračuna za razdoblje 2014. – 2020. za financiranje mjera za zaštitu klime.

• Smanjenje utjecaja klimatskih promjena tema je konferencije u zajedničkoj organizaciji OR-a i UN-a koja će se održati 12. listopada, uoči Međunarodnog dana za smanjenje rizika od katastrofa. Sudionicima konferencije obratit će se Robert Glasser, posebni predstavnik UN-a za smanjenje rizika od katastrofa.

Karta rizika za okoliš dostupna je na Europskoj platformi za prilagodbu klimatskim promjenama (Climate-ADAPT). Ta karta lokalnim i regionalnim vlastima pomaže razumjeti klimatske rizike na vlastitom teritoriju kako bi odluke mogle donositi na najbolji mogući način. Boljim socioekonomskim procjenama, izvješćivanjem i komunikacijom jasnije bi se mogle prikazati posljedice klimatskih mjera na društvo, a istovremeno bi se osigurale informacije za dodjelu sredstava i donošenje odluka na lokalnoj razini.

• UN-ova konferencija COP23 održat će se u Bonnu od 6. do 17. studenog 2017. Informacijski centar konferencije COP23.

Više informacija o OR-u na konferenciji COP22 u Marakešu

COP22: Marakeš utire put za bržu provedbu mjera za borbu protiv klimatskih promjena na lokalnoj razini

Aktivnosti i članci povezani s konferencijom COP22

OR je usvojio mišljenja povezana s klimom:

Francesco Pigliaru (IT/PES), predsjednik Sardinije, „Ostvarivanje klimatskog sporazuma – teritorijalni pristup konferenciji COP22 u Marakešu“

Bruno Hranić (HR/EPP), načelnik Općine Vidovec, „Upravljanje energetskom unijom i čista energija“

Michiel Rijsberman (NL/ALDE), član vijeća provincije Flevoland, „Energetska učinkovitost i zgrade“

Daiva Matonienė (LT/ECR), članica Općinskog vijeća Šiauliaija i bivša zamjenica ministra okoliša Litve,“Energija iz obnovljivih izvora i unutarnje elektroenergetsko tržište“

Kontakt: David Crous | Tel. (0) 470 88 10 37 | david.crous@cor.europa.eu

Podijeli :