Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Posebna sredstva za rudarske regije ne bi se smjela izdvajati nauštrb sredstava za regionalnu politiku  
Potpore iz Fonda za pravednu tranziciju trebale bi se pružati posredstvom programâ kohezijskih fondova

Europska unija trebala bi financirati regije u kojima se proizvodi ugljen kako bi podržala njihov odmak od fosilnih goriva, poručio je 9. listopada Europski odbor regija, skupština lokalnih i regionalnih čelnika EU-a, ustrajući pritom na zahtjevu da ta potpora ne bi smjela biti na štetu drugih regija.

Tim pozivom lokalni i regionalni čelnici izražavaju svoju podršku posebnim mjerama za pomoć desecima regija, ali ujedno staju u obranu proračuna EU-a za regionalni razvoj, koji neki nacionalni čelnici EU-a žele znatno smanjiti. Europska komisija predložila je i smanjenje sredstava kohezijskih fondova za regionalni razvoj i uspostavu Fonda za pravednu tranziciju za rudarske regije. Novoizabrana predsjednica Komisije Ursula von der Leyen nije objasnila kako će Fond financirati.

Mišljenje Odbora regija sastavio je Mark Speich (DE/EPP), državni tajnik za savezne, europske i međunarodne poslove njemačke savezne zemlje Sjeverne Rajne – Vestfalije.

G. Speich je izjavio: „Klimatske promjene predstavljaju izazov za cijelu Europu. Preobrazba rudarskih regija ključan je doprinos postizanju naših klimatskih ciljeva. EU stoga mora podržati rudarske regije u tranziciji te bi u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru trebao pružiti financijsku potporu za njihovu socio-ekonomsku preobrazbu. Za poticanje novih ulaganja regijama moramo osigurati i dovoljno manevarskog prostora u pogledu pravila politike tržišnog natjecanja.

Cijenim prijedlog novoizabrane predsjednice Komisije za uspostavu Fonda za pravednu tranziciju. Fond mora biti osmišljen tako da ublažava društvene, socio-ekonomske i ekološke posljedice strukturnih promjena u europskim rudarskim regijama. Međutim, morao bi se financirati dodatnim sredstvima, a ne iz omotnice predviđene za europske strukturne i investicijske fondove. Financiranje bi trebalo biti usko povezano s kohezijskom politikom. Ta bi se dodatna sredstva tijekom sljedećih sedam godina mogla upotrijebiti za jačanje programâ Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda za te regije razine NUTS 2.“

OR u preporukama navodi da bi se potpore iz Fonda za pravednu tranziciju trebale pružati posredstvom programâ kohezijskih fondova, naglašavajući kako bi EU trebao nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima omogućiti dodatni manevarski prostor radi pružanja potpore poduzećima pogođenima odmakom od ugljena. OR smatra da bi pravila EU-a o državnim potporama, koja prestaju vrijediti 2020., trebala biti revidirana kako bi se osiguralo „da rudarske regije dobiju dovoljno manevarskog prostora da na društveno i gospodarski održiv način mogu postupno napustiti eksploataciju ugljena“.

„S pružanjem potpore novim socio-ekonomskim perspektivama u rudarskim regijama treba početi odmah – prekasno je djelovati nakon što se gospodarska situacija u rudarskim regijama pogorša“, poručio je g. Speich.

U 350 članova OR-a ubrajaju se i mnogi predstavnici 41 regije iz 12 država članica (uključujući Ujedinjenu Kraljevinu) u kojima i dalje ima rudnika ugljena. OR je radi izbjegavanja udvostručenja i razmjene iskustava preporučio da se prilikom prilagođavanja regionalnih gospodarstva uspostavi suradnja između tih regija – kao i između njih te nacionalnih i europskih razina vlasti. U preporukama OR-a navodi se da su ključni alati za diversifikaciju tih gospodarstava dodatna strukovna izobrazba, osnivanje tehničkih sveučilišta za razvoj okruženja povoljnog za inovacije te digitalizacija.

U mišljenju OR-a također se naglašava razvojni potencijal postojećih prednosti tih regija. Navodi se da bi se tijekom strukturne transformacije tih regija kao osnova za razvoj trebala koristiti postojeća industrijska i energetska struktura, kao i da bi trebalo voditi računa o ciklusu inovacija i ulaganja postojećih industrijskih aktera te nadograđivati industrijske klastere, operativne vještine i istraživačke kapacitete.

Na konferenciji na visokoj razini „Rudarske regije u tranziciji“ , koju je OR organizirao 9. listopada, sudjelovali su nacionalni ministri i regionalni čelnici iz 11 rudarskih regija u osam država članica te Günther Oettinger, europski povjerenik za proračun i ljudske resurse.

Prijedlog za osnivanje Fonda za pravednu tranziciju važan je element programa koji je predstavila gđa von der Leyen, koja će 1. studenog postati predsjednica Europske komisije. Dana 2. listopada novoizabrana europska povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira obavijestila je Europski parlament da će prijedlog za Fond predstaviti u roku od 100 dana od preuzimanja dužnosti. Jedna od prvih zadaća buduće Komisije bit će postizanje dogovora s državama članicama EU-a i Europskim parlamentom o proračunu EU-a za razdoblje 2021. – 2027.

Očekuje se da će postupno ukidanje industrije ugljena dovesti do gubitka velikog broja radnih mjesta u Bugarskoj, Češkoj, Njemačkoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Španjolskoj i Ujedinjenoj Kraljevini, a otpuštanja će biti i u Grčkoj, Slovačkoj i Sloveniji. Jedna studija ukazuje na to da bi socijalne posljedice mogle biti najizraženije u dvjema regijama: u grčkoj regiji Dytiki Makedonia i rumunjskoj regiji Jugozapad – Oltenija.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023